Ryggmargen Flashcards Preview

Nevrologi > Ryggmargen > Flashcards

Flashcards in Ryggmargen Deck (10):
1

Vanligste årsak til spinal stenose?

Spondylose

2

Hvilke deler av columna er mest utsatt for spondylose?

C5-C7 og L3-L5, mest bevegelige.

3

Symptomer ved spinal stenose?

Kommer snikende, sesibilitetsutfall, klossethet for finmotorikk, ustødig gange. Etter hvert sentrale funn som økte senereflekser og inverterte plantarreflekser. Blære og sphinkter-forstyrrelse er sene symptomer.

4

Smerte ved spinalkanalstenose?

Lite, kan ha Lhermittes tegn ved fremoverbøyning av nakken.

5

Operasjon ved spinal stenose?

Jo før jo bedre, alltid nødvendig.

6

Hva er lateral cervikal spinal stenose?

Stenose som rammer den laterale del av spinalkanalen med symptomer som ved lateralt prolaps. Benpåleiring fra fasettledd og uncus.

7

Annet begrep for sentral lumbal spinal stenose?

Nevrogen claudicatio

8

Fremste symptom ved nevrogen claudicatio?

Smerte ved gange

9

Patogenese ved nevrogen claudicatio?

Artrose i fasettledd med bukning av mediale fasett inn i spinalkanalen. Ligamentum flavum blir tykkere og gir trange forhold.

10

Hvorfor blir spinal stenose sentralt bedre ved fleksjon?

Da strekkes ligamentum flavum og gir bedre plassforhold. I gående og stående stilling blir det mindre plass. Altså mindre vondt å gå opp i trapper.