Slag Flashcards Preview

Nevrologi > Slag > Flashcards

Flashcards in Slag Deck (34):
1

Fire årsaker til hjerneslag?

Aterosklerotisk storkarsykdom (50%), småkarsykdom (25%), kardioembolisme (25%), samt en rekke tilstander som hver seg er sjeldne (25%).

2

Perfusjon i penumbrasonen, iskemisonen og ytre sone?

I iskemisonen er det under 10 ml per 100 g.
I penumbrasonen er det mellom 10-20 ml per 100 g.
I ytre sone er det 20-50 ml per 100 g.
Normalt er 50-100 ml per 100g.

3

To kompenasjonsmekanismer ved hjerneslag?

Arteriedilatasjon og økt ekstraksjonsfraksjon.

4

Skademekanisme ved slag?

Iskemi gjør at glutamat frigjøres, intracellulær frigjøring av kalsium og økt mengde frie radikaler gir apoptose.

5

Hvor går en carotisdisseksjon fra og til?

Fra bifurkaturen og som oftest delingen av a. carotis interna.

6

Symptomer på carotisdisseksjon?

Ensidige halssmerter og hodepine.

7

Hvorfor er Horner syndrom vanlig?

Fordi de sympatiske nervefibrene til hjernen forløper i arterieveggen og dermed skades i disseksjonen.

8

Hva slags infarkt gir småkarsykdom?

Lakunære.

9

Hvilke årer blør ved subaraknoidalblødning og intracerebral blødning?

Ved subaraknoidal er det oftest ruptur av aneurisme intrakranialt, der anaurismene ofte sitter på hjernens basis.
Ved intracerebral blødning er det små dyptliggende penetrerende arterier som blør.

10

Viktigste risikofaktor for intracerebral blødning?

Hypertensjon.

11

Hva utgjør 20% av alle intracerebrale blødninger?

Amyloid degenerasjon.

12

Hvor sitter språksenteret?

I cortex i venstre hjernehalvdel hos alle høyrehendte og over halvparten av venstrehendte.

13

Beskriv forståelse av språk nevroanatomisk?

Lyd registreres i temporallappen på begge sider, deretter sendes impulser til bakre språkområde (Wernickes område), som ligger i grensen mellom temporallapp, parietallapp og oksipitallappen. Dette området tolker ordene og sender info videre til assosiasjonsområder som danner et bilde av hva som omtales.

14

Hva er impressiv afasi?

Pasienten forstår ikke meningen i det som blir sagt. Ved impressiv afasi vil pasienten kunne ha en flytende tale, men innholdet i talen har ofte liten mening.

15

Beskriv bruken av språket nevroanatomisk?

Det bakre språkområdet (Wernicke) finner de riktige begrepene, mens det fremre (Brocas) på lateralsiden av frontallappen finner det rette ordet, planlegger lydene, og setter sammen setninger.

16

Hva er ekspressiv afasi?

Ved ekspressiv afasi vil pasienten ha problemer med å finne ord, og talen blir ofte langsom og anstrengt. Setningene blir enkle, og mange ord blir utelatt eller brukt feil. Denne typen afasi forekommer spesielt hvis det er det fremre språkområdet i hjernen (Brocas område) som er skadet.

17

Typisk proksimalt mediainfarkt?

Kontralateral hemiparese med sentral facialisparese der overkropp rammes mer enn underkropp. Ved dominant side er afasi, neglekt homonym hemianopsi samt hemisensoriske utfall.
Ved ikke-dominant side er neglekt et vanlig funn!

18

Typisk anteriorinfarkt?

Parese eller sensorisk utfall i kontralaterale bein. Andre ganger er personlighetsendring og urininkontinens mest fremtredende.

19

Typisk posteriorinfarkt?

Homonymt synsfeltsutfall med utsparing av makula (sentrum).

20

Symptomer ved vertebrobasilært infarkt?

Svimmelhet, hjernenerveutfall som dobbeltsyn, talevansker, svelgvansker, og ataksi om lillehjernen affiseres. Husk akutt debut!

21

Typisk lakunært infarkt?

Ren motorisk parese! Eventuelt hemisensoriske utfall, rene sensoriske utfall, ataktisk hemiparese.

22

Hvor mange får infarkt etter TIA?

12 %.

23

Når skal vi kirurgisk fjerne et plakk i a. carotis?

Når stenosegraden er 60 % eller mer. Spesielt ved TIA.

24

Debut av SAH?

Hyperakutt kraftig hodepine med ulike grad av bevissthet, oppkast, senere nakkestivhet og lysskyhet. Ofte uklar, trøtt og urolig.

25

Hvordan stilles diagnosen SAH både umiddelbart og ved mistanke om tidligere blødning?

Umiddelbart med CT, men hvis det er lenge siden eller ikke vises på CT kan man spinalpunktere (er gul farge i to uker).

26

Hvordan arter en warning leak seg ved SAH?

Som akutt hodepine i ukene forut for blødning.

27

Hvor sitter de fleste aneurismer i hodet?

I fremre kretsløp, spesielt i communicans anterior, og første deling på media.

28

Dødelighet ved aneurismeblødnign?

20 %

29

Hvorfor hydrocephalus etter SAH og hvordan behandle?

Blod i CSF forstyrrer sirkulasjonen av hjernevæske og absorpsjon ved å tette til filtrasjonsapparatet i venesinus. Behandles med dren i 14 dager.

30

Hva er Trippel-H-behandling av SAH?

Behandling som sikrer best mulig perfusjon av hjernen, hypervolemi, hypertensjon og hemodilusjon.

31

Prognose ved SAH?

Dårlig, mange bruker to år på å komme seg og en tredjedel har kognitiv svikt og kommer seg ikke tilbake i arbeid.

32

Prognose hjerneblødning vs infarkt?

Mye dårligere, opp mot 50 % dør.

33

Hvor ofte opereres hjerneblødning?

Sjelden, bare de under 60 egner seg.

34

Hvorfor ipsilateral facialisparese ved mediainfarkt?

Krysningen skjer i medulla oblongata og facialis utgår fra mellom pons og medulla.