Vertigo Flashcards Preview

Nevrologi > Vertigo > Flashcards

Flashcards in Vertigo Deck (41):
1

Hvilke fire deler av nervesystemet bruker vi for å holde balansen?

Balanseorganet i indre øret registerer hodets stilling i tre dimensjoner, øyet registrerer omgivelsene og det proprioseptive system oppfatter stilling og bevegelser i ledd. I tillegg gir sensibilitet informasjon om feks trykk mot fotsåler.

2

Hvorfor er utskriving av antiemetika til eldre med vertigo et tveegget sverd?

Både på grunn av tilvenning og fordi de kan ha antikolinerg virkning og hindre sentral adaptasjon og nedsette effekten av trening.

3

Progredierende usymmetrisk hørseltap, tinnitus og periodisk ustøhet er typisk ved..?

Vestibularisschwannom.

4

Svimmelhet med trykk- eller dottfornemmelse, tinnitus og hørselstap er typisk?

Meniere.

5

To teorier om hva vestibularisnevritt skyldes?

Herpes-reaktivering og vaskulært.

6

Symptomer ved vestibularisnevritt?

Begynner akutt eller hyperakutt. Rotatorisk vertigo, kvalme, brekninger, falltendens. Ikke hørselsymptomer eller andre utfall.

7

Kliniske funn ved vestibularisnevritt? Til stede i ro?

Spontannystagmus og falltendens mot frisk side. Nystagmus også til stede i ro.

8

Hva viser kalorisk prøve ved vestibularisnevritt? Hvorfor er CT indisert?

Kanalparese på syk side. CT indisert for å utelukke lillehjerneinfarkt.

9

Diagnostiske kriterier for vestibularisnevritt?

- Akutt vertigo som varer minst 24 timer
- Spontannystagmus mot frisk side
- Perifer vestibulær parese ved kalorisk prøve
- Andre årsaker ekskludert

10

Viktigste forskjell på BPPV og vestibularisnevritt?

BPPV har ikke spontannystagmus, altså ikke nystagmus i ro.

11

Akutt vertigo i assosiasjon til nyoppstått hørseltap gir mistanke om?

Labyrintitt, Meniere og vestibulært schwannom.

12

Hva blir ofte tolket feilaktig som vestibularisnevritt? Hvem bør innlegges for videre diagnostikk?

Isolert lillehjerneinfarkt. De med vaskulære risikofaktorer bør innlegges.

13

Hva er antatt patogenese ved BPPV?

Akserlerasjonskrefter løsner otolitter fra macula utriculi, som havner i bakre buegang (80%) eller laterale (20%).

14

Symptomer ved BPPV?

Hyperakutt start av rotatorisk vertigo med varighet noen sekunder til ett minutt. Kommer alltid i forbindelse med en hodebevegelse.

15

Prognose ved BPPV?

Går i mange tilfeller spontant over, men 30 % har symptomer i mer enn tre måneder. Kan residivere.

16

Diagnose og behandling av BPPV?

Diagnose med Dix-Hallpike og behandling med Epleys-manøver.

17

Hva består labyrinten av? Hva består likevektsorganet av?

Labyrinten består av tre bueganger og vestibulum, som består av utriculus og sacculus.

18

Forskjell i symptomer på canalolithiasis og cupulolithiasis?

Når otolitter sitter i kuppelen er symptomene ofte mer kontinuerlige og ikke så paroksymale.

19

Hvordan gjør du dix-hallpike?

Pasienten sitter på benken med hodet i 45 grader vinkel mot det affiserte øret. Pasienten legges hurtig ned og nakken ekstenderes 30 grader. Ser etter nystagmus!

20

Hvordan tester du for otolitt i horisontale buegang (5% av tilfellene)?

Med horisontalbuegangtest. Behandles med barbecuemanøver.

21

Hvordan er nystagmus ved positiv Dix-Hallpike?

Rotatorisk og vertikel.

22

Forklar Epleys manøver?

Utgangsstilling her er Dix Hallpikes sluttstilling, som holdes i 1-2 minutter. Hodet skal roteres 180 grader på 20 sekunder, og denne posisjonen holdes i 1-2 minutter. Overkroppen roteres med.

23

Prevalens av Meniere?

0,1 %

24

Patogenese ved Meniere?

Misforhold mellom produksjon og resorpsjon av endolymfe fører til utspiling av den membranøse labyrinten og skade av det kokleære og vestibulære sanseepitelet.

25

Symptomer ved Meniere?

Akutt eller hyperakutt start, med vertigo, hørseltap eller tinnitus i varierende rekkefølge. Anfall varer typisk i flere timer, med utmattelse etterpå.

26

Hvordan er nystagmus under et Meniereanfall?

Oftest spontannystagmus, altså i hvile - ofte irritativ, altså mot syk side.

27

Hvordan er Rinne og Weber ved meniere?

Det er nevrogent hørselstap (positiv rinne) med lateralisering mot frisk side.

28

Rammer Meniere ett eller begge ører?

Som regel ett, men det andre kan rammes på sikt. Hos 50 % i løpet av 30 år.

29

Hvordan er hørseltapet ved Meniere?

I starten mest i bassfrekvens, men siden flatt tap omkring 60 desibel.

30

Diagnostiske kriterier for Meniere?

- Minst to vertigoanfall av 20 minutters varighet
- Minst ett audiogram med basstap eller flatt tap
- Tinnitus eller trykkfornemmelse i affisert øre
- Andre årsaker ekskludert

31

Bør man ta MR ved Meniere?

Ja, for å utelukke vestibularisschwannom.

32

Vanligste differ til Meniere? Hvordan skille?

Migrenerelatert vertigo, skilles primært gjennom en audiometri. Vestibulært schwannom kan også gi vertigo og hørseltap, skilles med MR.

33

Anfallskuperende behandling ved Meniere?

Antiemetika er eneste.

34

Forebyggende behandling av Meniere?

Hydroklorotiazid kan prøves, men effekt er ikke godt dokumentert. Av kirurgi er ventilasjonsrør, trykkpulsgenerator og labyrintektomi og vestibulær nevrektomi.

35

Prognose ved Meniere?

Vertigo har en tendens til å bli svakere over tid, men det kan strekke seg over mange år.

36

Hva er vestibularisschwannom?

Godartet svulst som utgår fra vestibularisnerven i indre øregang.

37

Hva er første symptom ved vestibularisschwannom?

Unilateralt hørseltap, sjeldnere tinnitus og vertigo. Facialisnerven rammes sjelden, tross lokalisasjonen.

38

Når vurderer man behandling av vestibularisscwannom?

Når svulsten er 20 mm i den cerebellopontine vinkelen.

39

To muligheter for behandling av VS?

Kirurgi og gammakniv.

40

Oppfølging ved påvist VS?

Årlige MR-kontroller, første etter 6 måneder pga mulig hurtigvoksende.

41

Årsaker til svimmelhet?

Perifere årsaker
Akutt labyrintitt
Akutt vestibulær nevronitt
Benign posisjonell paroksysmal vertigo
Kolesteatom
Herpes zoster oticus
Ménières sykdom
Otosklerose
Perilymfatisk fistel
Sentrale årsaker
Tumor i den cerebellopontine vinkel
Cerebrovaskulær sykdom som TIA og hjerneslag
Basilær migrene
Multippel sklerose
Andre årsaker
Cervikal vertigo
Medikamentindusert vertigo
Psykisk