Unit 6- Hobbies Flashcards Preview

Chinese > Unit 6- Hobbies > Flashcards

Flashcards in Unit 6- Hobbies Deck (32):
0

What is you Hobby?

Ni yôu shenme Aì Hào?

1

Difficult / simple

Nán / Róng Yì

2

I like swiming

Wo xi huan you yong!

3

I like more running

Wo geng xi huan pâo bù

4

My favorite is watching tv / cinema

Wo zui xi huan kan dian shi / kan duan ying

5

Lecture

Kan Shu

6

Listen to music

Tīng Yīn Yùe

7

Combien de fois par semaine chantes-tu au Karaok?

Ni yi xing xi chang kala ok ji ci?

8

I bicycle twice a day

Wo mei tian qi zi xing che liang ci.

9

Promenade

San bù

10

Jouer au basket

Da lan qiu

11

Je m'interesse à la cuisine

Wo dui zuo fan you xing qi

12

Dancing

Tiao wu

13

Play tennis

Dâ wâng qiú

14

Sun/ bronzé

Tai yang/ shaì tài yáng

15

When is it sunny, i like to get sunned tan.

Tiān qi qíng láng de shi hou, wo xi huan shai tài yang

16

Play golf

Da gao er fu qiu

17

Play badminton

Da yu nao qiu

18

I never play volley ball

Wo cong lai bu dâ paî qiú

19

Je ne sais pas faire du patin a glace / skier

Wo bu huì huá bīng / huá xuê
Huì: can
Neng: be able to
Keyi: permission of

20

I sometimes go swimming

Wo yôu shí hou you yong

21

I often travel

Wo jīn cháng lú you

22

Faire du Yoga

Liàn yù jiā

23

Hikking

Pá shān

24

Have you been in Shanghai?
Yes i have. 4 times!

Nî qu guo SH ma?
Wô qu guo SH.Wo qu guo si ci!

25

I havn't been to beijin

Wô mei qu guo B.

26

I have been...
I came to ...

Wo qù guo...
Wo qù le...

27

Do You like more football OR swimming?
I will go to Beijing or Shanghai!

Ni geng xi huan ti zu qiu HAI SHI you young?
Wo yao qu BJ HÙO ZHÉ SH

28

Plate

Shā tān

29

Convenient

Fāng Biàn

30

To sleep

Shùi jiào

31

To exercise

Zuò yùndòng