Farmakologia Flashcards

Decks in this Class (10):

 • Leki Ukladu Parasympatycznego
  42 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Wplywajace Na Zlacze Nerwowo Miesnio
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Ukladu Sympatycznego
  54 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Gazowe
  28 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Peptydowe
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Purynowe
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • Wstep Do Autakoidow
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Lipidowe
  47 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Aminowe
  56 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Uzywane W Leczeniu Migreny
  19 Cards
  Preview Flashcards