Wstęp do autakoidów Flashcards Preview

Farmakologia > Wstęp do autakoidów > Flashcards

Flashcards in Wstęp do autakoidów Deck (4):
1

Jak inaczej nazywane są autakoidy?

Hormonami tkankowymi

2

Jak działają autakoidy?

Lokalnie. Odgrywają ważna role w procesie zapalnym. Ich wspólna cecha jest wpływ na mięśnie gładkie - powodują ich skurcz lub rozkurcz.

3

Jak możemy podzielić autakoidy?

Aminowe, peptydowe, lipidowe, purynowe, gazowe.

4

Co to są autakoidy?

Są to endogenne mediatory przejawiające aktywność w miejscu powstawania.