Leki Układu Parasympatycznego Flashcards Preview

Farmakologia > Leki Układu Parasympatycznego > Flashcards

Flashcards in Leki Układu Parasympatycznego Deck (42):
1

Receptor M2

•jest w sercu i w zakończeniach presynaptycznych neuronów
•dziala przez bialka Gi
•aktywacja powoduje spadek HR i hamowanie presynaptyczne (spadek czynności neuronów)

2

Receptor M3

•w gruczołach egzokrynnych, mm. Gładkich i śródbłonku
•dziala przez bialka Gq
•aktywacja powoduje wzrost wydzielania gruczołów, skurcz m. Gładkich i rozkurcz naczyń krwionośnych (przez NO)

3

Agoniści muskarynowi - dzialanie

•efekty sercowo-naczyniowe - bradykardia i spadek CO, rozszerzenie naczyń, spadek cisnienia
•mm. Gładkie - wzrost perystaltyki (bole kolkowe), skurcz mm. Pęcherza i oskrzeli
•gruczoly egzokrynne - pocenie, łzawienie, ślinienie, sekrecja oskrzelowa
•oko - zwezenie źrenicy, spadek ciśnienia śródgałkowego

4

Agoniści muskarynowi - wskazania

•atonia przewodu pokarmowego
•hipotonia pęcherza
•jaskra z zamkniętym katem przesączania
•proby prowokacyjne w diagnostyce astmy
•zatrucie atropiną

5

Agoniści muskarynowi - przeciwwskazania

•astma
•czynna choroba wrzodowa
•stany skurczowe przewodu pokarmowego
•niedrożność dróg moczowych i dróg żółciowych
•ch. Parkinsona
•niedocisnienie
•zaburzenia przewodzenia w sercu
•zawal
•nadczynność tarczycy

6

Agoniści muskarynowi - dzialania niepożądane

•nudności, wymioty, biegunka
•zwezenie źrenic (miosis)
•łzawienie, zaburzenie widzenia
•ślinotok, pocenie sie
•bradykardia

7

Agoniści muskarynowi - przyklady

•acetylocholina
•karbachol
•betanechol
•metacholina
•muskaryna
•pilokarpina

8

Acetylocholina

•środek pomocniczy przy zabiegach na oku (w celu szybkiego miosis)
•syntetyzowana z choliny i acetylocoa
•rozkładana przez AchE
•2 rodzaje cholinesterazy:
-AchE - swoista wobec Ach, wystepuje tylko w synapsach;
-butyrylocholinesteraza - nieselektywna, w osoczu i innych tkankach

9

Karbachol

•dziala dluzej niz Ach, bo jest wolniej rozkładany przez AchE
•stosowany w: pooperacyjnej atonii jelit i pęcherza, miejscowo do worka spojówkowego w celu obniżenia cisnienia śródgałkowego (gdy sa przeciwwskazania do pilokarpiny)

10

Betanechol

•stosowany w pooperacyjnej hipotonii pęcherza lub przewodu pokarmowego

11

Metacholina

•badania nadmiernej reaktywności oskrzeli w diagnostyce astmy

12

Muskaryna

•stosowana w farmakologii eksperymentalnej

13

Pilokarpina

•w jaskrze z zamkniętym katem przesączania
•w zatruciach atropina
•do pobudzania gruczołów ślinowych po radioterapii lub w zespole Sjögrena
•w próbie potowej w diagnostyce mukowiscydozy

14

Inhibitory AchE - wskazania

•jaskra z zamkniętym katem przesączania
•diagnostyka i leczenie miastemii
•zatrucia cholinolitykami
•odwrócenie bloku nerwowo-mięśniowego
•ch. Alzheimera

15

Inhibitory AchE - przeciwwskazania i dzialania niepożądane

TAKIE SAME JAK AGONIŚCI MUSKARYNOWI ❤️❤️❤️

16

Inhibitory AchE - przyklady

•edrofonium
•fizostygmina
•neostygmina
•pirydostygmina
•ekotiopat
•dyflos
•donepezyl
•galantamina
•rywastygmina

17

Edrofonium

•w diagnostyce miastenii
•krotko dziala

18

Fizostygmina

•dobrze przenika do OUN
•w ciężkich zatruciach parasympatykolitykami

19

Neostygmina

•nie przenika do OUN
•leczenie miastenii, pooperacyjnej atonii jelit i pęcherza, w zatruciach atropina i do odwrócenia bloku nerwowo-mięśniowego

20

Pirydostygmina

•lepiej sie wchłania
•dziala dluzej niz neostygmina
•leczenie miastenii

21

Ekotiopat,dyflos

•dlugi czas dzialania
•jaskra z zamkniętym katem przesączania

22

Donepezyl, galantamina, rywastygmina

•przenikają do OUN
•leczenie objawowe łagodnej i srednio-ciężkiej postaci ch.Alzheimera

23

Zatrucie inhibitorami AchE

•estry kwasu fosforowego i karbaminiany - stosowane jako środki ochrony roślin
•objawy zatrucia:
-muskarynowe - pocenie sie, łzawienie, ślinienie, nudności, wymioty, bolesne kurcze jelit, biegunka, duszność, zwezenie źrenic, bradykardia
-nikotynowe - drżenie włókienkowe miesni, drętwienie, sztywnienie, drgawki
- z OUN - wzrost pobudliwości nerwowej, lek, niepokój, zawroty, bole glowy, zaburzenia świadomości
•leczenie zatrucia:
-Siarczan atropiny - dożylnie, domięśniowo, podskórnie
-reaktywatory AchE (pralidoksym, obidoksym) podawane tylko wczesnie, dzialaja tylko w przypadku zatruć fosforanami

24

Antagoniści muskarynowi - dzialanie

•hamowanie wydzielania gruczołów
•suchość w jamie ustnej
•tachykardia
•rozszerzenie źrenicy i porażenie akomodacji
•rozkurcz mm. Gładkiej
•hamowanie wydzielania soku żołądkowego
•efekty ośrodkowe (pobudzające po atropinie, hamujące po hioscynie) - dzialanie przeciwwymiotne i przeciwparkinsonowskie

25

Antagoniści muskarynowi - wskazania

•skurcze mm. Przewodu pokarmowego, dr. Żółciowych i moczowych (kolki)
•zaburzenia rytmu sercowego z bradykardia
•wyłączenie odruchów nerwu błędnego i zmniejszenie wydzielania śluzu w drogach oddechowych w trakcie znieczulenia ogólnego
• przed badaniem dna oka
•w zapaleniu tęczówki i ciala rzeskowego
•astma i POCHP
•ch. Wrzodowa
•ch. Parkinsona
•zatrucie inhibitorami AchE

26

Antagoniści muskarynowi - przeciwwskazania

•jaskra
•przerost prostaty
•niedrożność dróg moczowych lub przewodu pokarmowego
•ostrożnie w ch. Niedokrwiennej serca

27

Antagoniści muskarynowi - dzialania niepożądane

•zatrzymanie moczu
•zaparcia
•rozszerzenie źrenic
•niewyraźne widzenie
•światłowstręt
•wzrost cisnienia śródgałkowego
•suchość w jamie ustnej
•spadek wydzielania potu

28

Antagoniści muskarynowi - przyklady

•atropina
•hioscyna (skopolamina)
•tropikamid
•cyklopentolat
•ipratropium
•tiotropium
•pirenzepina
•benzatropina

29

Atropina

•nieselektywny antagonista receptorów M
•pobudza OUN
•w premedykacji anestezjologicznej, zatruciach inhibitorami cholinesterazy, bradykardii, stanach skurczowych dr. moczowych i żółciowych, zwiększonej perystaltyce jelit
•bezposrednio uwalnia histaminę z mastocytow

30

Leki bezposrednio uwalniające histaminę

•atropina
•tubokuraryna
•morfina

31

Hioscyna (skopolamina)

•dziala depresyjnie na OUN
•wskazania tak jak atropina + zapobieganie ch. lokomocyjnej i jej leczenie
•butylobromek hioscyny nie przechodzi do OUN - stosowany w kolkach i przygotowaniach do badan diagnostycznych

32

Tropikamid

•do rozszerzenia źrenic (mydriasis) i porażenia mm. rzeskowych, co skutkuje niemożnością akomodacji (cykloplegia)

33

Cyklopentolat

•jak tropikamid, ale dlugo dziala

34

Ipratropium

•slabo wchłania sie przez błony
•w inhalacji do rozszerzania oskrzeli (POChP i astma)

35

Tiotropium

•pochodna ipratropium, ale dziala dziesięciokrotnie silniej

36

Pirenzepina

• selektywny antagonista M1
•leczenie ch. Wrzodowej

37

Benzatropina

•ch. Parkinsona
•zespoły parkinsonowskie na rożnym tle

38

Zatrucie atropina

•po wilczych jagodach
•rozpalony jak piec, ślepy jak nietoperz (bo ma rozszerzone źrenice), suchy jak pieprz, czerwony jak burak, niespokojny jak tygrys w klatce

39

Receptor nikotynowy

•jonotropowy: 2 typy:
- neuronalny - w zwojach i w OUN
- mięśniowy - w płytce nerwowo-mięśniowej

40

Agoniści neuronalnego receptora nikotynowego

•nikotyna - w malych dawkach pobudza a w duzych poraza receptor neuronalny w zwojach wegetatywnych

41

Trimetafan

•antagonista receptora neuronalnego nikotynowego
•obniza cisnienie
•dawniej stosowany w przelomie nadciśnieniowym i w zabiegach chirurgicznych, byl podawany dożylnie, dzialal gwałtownie i szybko rozwijała sie tolerancja
•dzialania niepożądane - suchość w jamie ustnej, zablokowanie wydzielania soku żołądkowego, rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji i hipotonia ortostatyczna

42

Receptor M1

•w neuronach OUN, zwojach i komórkach okładzinowych żołądka
•transdukcja sygnału poprzez Gq
•aktywacja powoduje pobudzenie OUN, wzrost wydzielania soku żołądkowego i wzrost perystaltyki przewodu pokarmowego
•selektywnym antagonistą jest pirenzepina