Autakoidy peptydowe Flashcards Preview

Farmakologia > Autakoidy peptydowe > Flashcards

Flashcards in Autakoidy peptydowe Deck (21):
1

Jak powstaje bradykinina?

Powstaje przez działanie znajdujących sie w pocie, ślinie i wydzielinach gruczołów egzokrynowych proteaz serynowych (kalikrein) na a2-globuliny (kininogeny) osocza krwi.

2

Przez co rozkładana jest bradykinina?

Przez kininazy (I oraz II).

3

Z czym jest tożsama kininaza II?

Z konwertazą angiotensyny.

4

Do czego prowadzi zahamowanie kininazy II?

Prowadzi do zwiększenia stężenia bradykininy.

5

Kiedy bradykinina jest tworzona w organizmie?

W takich stanach jak zapalenie, uraz, oparzenie, wstrząs, reakcje alergiczne.

6

Za co odpowiada bradykinina?

Odpowiada za pobudzenie bólowe zakończeń nerwów czuciowych.

7

Aprotynina

Swoisty inhibitor proteaz serynowych. Unieczynniajac plazmine, hamuje układ fibrynolityczy, blokuje zaś kalikreinę - układ kininotworczy. Była stosowana jaki ok zapobiegający krwawieniom po operacjach.

8

Ekalantyd

Inhibitor kalikreiny. Stosowany w leczeniu ostrych napadów w dziedzicznym obrzęku naczyniowym Quinckego (niedobór inhibitora składowej C1 układu dopełniacza).

9

Jakie wyróżniamy receptory bradykininowe?

B1 oraz B2 :)

10

Opisz receptor b1

Metabotropowy, związany z białkiem G. Droga transdukcji sygnału nie jest do końca poznana. Jest syntezowany de novo w tkankach objętych procesem zapalnym.

11

Co powoduje wiązanie się bradykininy do receptora B1?

Prowadzi do zwiększenia wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia, a to z kolei do ostrej lub przewlekłej odpowiedzi zapalnej tkanki.

12

Opisz receptor B2.

Metabotropowy, związany z białkami Gq i Gi. Występuje konstytutywnie w większości zdrowych tkanek.

13

Co powoduje wiązanie się bradykininy do receptora B2?

Prowadzi do zwiększenia wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia i równoczesnego spadku produkcji cAMP. Pobudzenie receptora b2 na powierzchni srodblonka naczyniowego skutkuje poprzez zwiększenie stężenia jonów wapnia aktywacja endotelialnej syntaza tlenku azotu.

14

Ikatybant

Selektywny agonista receptora b2. Stosowany w leczeniu ostrych napadów w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym Quinckego.

15

Co to jest angiotensyna II?

Jest oktapeptydem, ktory powstaje z angiotensyny I przez działanie ACE.

16

Jak zbudowana jest bradykinina?

Bradykinina jest to peptydowy hormon tkankowy zbudowany z 9 aminokwasow.

17

Do czego prowadzi zahamowanie czynności ACE?

Do zmniejszenia stężenia ATII oraz do zwiększenia stężenia bradykininy.

18

Podaj typy receptorów dla AT II.

AT1 oraz AT2.

19

AT1

Receptory klasyczne, powodujące typowe działania ATII. Działają poprzez białko Gq, ktore aktywuje fosfolipazęC.

20

AT2

Receptory występujące w niewielkiej ilości w tkankach dojrzałych, obecne w życiu płodowym.

21

Co daje pobudzenie receptorów AT2?

Wywołuje efekt hipotensyjny, natiuretyczny i antyproliferacyjny. Ich aktywacja prowadzi do zwiększonego wytwarzania tlenku azotu, prostacykliny i bradykininy, a także do otwarcia kanałow wapniowych typu T.