Leki używane w leczeniu migreny Flashcards Preview

Farmakologia > Leki używane w leczeniu migreny > Flashcards

Flashcards in Leki używane w leczeniu migreny Deck (19):
1

Co to jest migrena?

Migrena jest to przewlekły i nawracający, pojawiający się w sposób napadowy, często występujący jednostronnie ból głowy. Jest to najczęstsza przewlekła choroba neurologiczna.

2

Opisz koncepcję udziału receptorów serotoninowych typu 5-HT1B/D w mechanizmie powstawania migreny.

W napadzie migreny początkowo nadmiernie uwalniana jest serotonina, po czym w okresie bólowym następuje znaczne zmniejszenie jej stężenia. Najważniejsze znaczenie mają podtypy 1B i 1D. Receptory 5-HT1B są rozmieszczone w mięśniach gładkich wewnątrzczaszkowych naczń krwionośnych. W przypadku pobudzenia tych receptorów rozszerzone w trakcie napadu migreny naczynia ulegają skurczowi. Z kolei receptory 5-HT1D zlokalizowane są w presynaptycznych zakończeniach włókien nerwowych bólowych, gdzie regulują wydzielanie mediatorów bólowych i zapalnych.

3

Wymień klasy leków stosowanych do przerywania i łagodzenia napadów migreny.

Tryptany
Alkaloidy sporyszu
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
Leki przeciwwymiotne
Leki uspokajające

4

Wymień tryptany

Sumatryptan, eletryptan, ryzatryptan, zolmitryptan, almotryptan, frowatryptan, naratryptan

5

Jak działają tryptany?

Agoniści receptorów 5-HT1B/1D. Selektywnie zwężają naczynia krwionośne głowy, a także hamują proces zapalenia neurogennego. Stosowane w celu przerwania ataku.

6

Podaj działania niepożądane tryptanów

- przejściowe mrowienia,
- uczucie zimna,
- bóle,
- odczuwanie ciężaru, ucisku i ciasnoty w obrębie różnych okolic ciała,
- uderzenia gorąca
- stany zamroczenia
- zawroty głowy
- uczucie zmęczenia, senność
- zaburzenia widzenia
- mogą być krótkotrwałe skoki ciśnienia
- istnieje niebezpieczeństwo skurczu naczyń wieńcowych serca

7

Wymień alkaloidy sporyszu

Ergotamina, dihydroergotamina.

8

Jak działają alkaloidy sporyszu?

Nieswoiści agoniści receptorów 5-HT1B/1D. Działanie jak tryptany, ale nie tak skuteczne.

9

Wymień NLP

Kwas acetylosalicylowy, diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, naproksen, paracetamol.

10

Jak działają NLP?

Hamują powstawanie prostaglandyn, będących mediatorami bólowymi i zapalnymi.

11

Wymień leki przeciwwymiotne.

Metoklopramid, tietylperazyna, domperydon, prochloperazyna

12

Wymień leki uspokajające

Hydroksyzyna, diazepam

13

Podaj rodzaje leków stosowane w profilaktyce napadów migreny

Agoniści receptora 5-HT2
B-Blokery bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej
Leki przeciwpadaczkowe
Leki przeciwdepresyjne
Blokery kanałów wapniowych

14

Wymień agonistów receptora 5-HT2

Pizotyfen, metysergid, cyproheptadyna, iprazochrom

15

Wymień B-Blokery bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej

Propranolol, metoprolol, atenolol, nadolol

16

Wymień leki przeciwpadaczkowe

Kwas walproinowy, karbamazepina

17

Jak działają leki przeciwdepresyjne?

Wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójcykliczne antydepresanty. Wpływają na działanie serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym

18

Wymień blokery kanałów wapniowych

flunaryzyna, werapamil

19

Jak działają blokery kanałów wapniowych?

Zapobiegają kurczeniu się naczyń krwionośnych