1-12 Flashcards Preview

ญป ศัพท์มินนะ ต้น 1-4 > 1-12 > Flashcards

Flashcards in 1-12 Deck (86):
1

近い

ちかい
ใกล้

2

遠い

とおい
ไกล

3

早く
速く

はやい
เร็ว ไว
เวลา ความเร็ว

4

遅い

おそい
ช้า สาย
เวลา ความเร็ว

5

多い

おおい
(คน)มาก เยอะ

6

少ない

すくない
(คน)น้อย

7

暖かい
温かい

あたたかい
(อากาศ)อบอุ่น
(สิ่งของ)อุ่น

8

涼しい

すずしい
(อากาศ)เย็นสบาย

9

甘い

あまい
หวาน

10

辛い

からい
เค็ม เผ็ด

11

重い

おもい
หนัก

12

軽い

かるい
เบา

13

กาแฟดีกว่า
ระหว่างของสองอย่าง

コーヒーがいい

14

季節

きせつ
ฤดูกาล

15

はる
ฤดูใบไม้ผลิ

16

なつ
ฤดูร้อน

17

あき
ฤดูใบไม้ร่วง

18

ふゆ
ฤดูหนาว

19

天気

てんき
อากาศ(แจ่มใส,ปลอดโปร่ง)

20

あめ
ฝน,ฝนตก

21

ゆき
หิมะ,หิมะตก

22

曇り

くもり
มีเมฆมาก

23

空港

くうこう
สนามบิน

24

うみ
ทะเล

25

世界

せかい
โลก

26

จัดงานเลี้ยง

パーティーをします

27

お祭り

おまつり
งานเทศกาล
งานฉลอง งานวัด

28

試験

しけん
การสอบ

29

すき焼き

すきやき

30

刺身

さしみ

31

生け花

いけばな

32

紅葉

もみじ
เมเปิล
ใบไม้แดง

33

อันไหน
ระหว่าง2อย่าง

どちら

34

อันไหนก็
ทั้งสอง

どちらも

35

(ดีกว่า)มากทีเดียว
(ดีกว่า)เป็นไหนๆ

ずっと

36

初めて

はじめて
เป็นครั้งแรก

37

แต่

でも

38

疲れました。

つか
เหนื่อยแล้ว

39

祇園祭
คันจิตัวแรก ดูดิก

ぎおんまつり

40

สิงคโปร์

シンガポール

41

名所

めいしょ
สถานที่มีชื่อเสียง

42

金閣寺
鹿苑寺

きんかくじ
ろくおんじ

43

簡単な

かんたん
ไม่ซับซ้อน ง่ายๆ
ง่ายดาย

44

เมื่อวานมีฝน

きのうは 雨でした。

45

เมื่อวานหนาว

きのうは 寒かったです。
さむ

46

ใน1ปี ชอบฤดูร้อนที่สุด

1年で夏が好きです。

47

ฮอกไกโดใหญ่กว่าคิวชู

北海道は九州より大きいです。
きゅうしゅう

48

ไปเที่ยวสนุกมั้ย
ค่ะ สนุกมาก

旅行は楽しかったですか?
りょこう たのしい
はい、とても楽しかったです。

49

อากาศดีมั้ย
ไม่ค่อยดี

天気はよかったですか。
あまり よくなかったです。

50

ปาร์ตี้เมื่อวานเป็นไง

きのうのパーティーは どうでしたか。

51

ได้พบคนต่างๆมากมาย

いろいろな人に会いました。

52

เยอะมากๆเลย

ずっと多いです。
おおい

53

จากสนามบิน บัสหรือรถไฟอันไหนเร็วกว่า
รถไฟเร็วกว่า

空港まで バスと電車とどちらが速いですか。
くうこう でんしゃ はやい
電車のほうが速いです。

54

ชอบทั้ง2อย่าง

どちらも好きです。

55

ในบรรดาอาหารญี่ปุ่น ชอบอะไรมากที่สุด

日本料理(の中)で 何がいちばん好きですか。

56

มัทสุริเป็นไง

お祭りはどうでしたか。

57

มีคนตปทเยอะ

外国人も 多かったですよ。
がいこくじん

58

เพราะกิอองมัทสุริ เป็นเทศกาลที่มีชื่อที่สุดของเกียวโต

祇園祭は京都の祭りで いちばん有名ですからね。
ゆうめい

59

อดีตของ adj な กับ N
และรูปปฏิเสธ

เปลี่ยนตรง です เป็น でした
ปฏิเสธเป็น じゃありませんでしたหรือ では...

60

簡単

かんたん
ง่าย simple

61

สอบเมื่อวานไม่ง่าย

きのうの試験は 簡単じゃありませんでした。
かんたん

62

อดีต adj い
และปฎิเสธ

เปลี่ยนที่ตัว adj
あつかったです
あつくなかったです

63

คุณ...กับคุณ...คนไหนเล่นเทนนิสเก่งกว่า

...さんと...さんと どちらが テニスが 上手ですか。

64

ในยุโรปที่ไหนดีสุด (ชอบสุด)

ヨーロパで どこが いちばん よかったですか。

65


ความสูง

66

ในบ้านใครตัวสูงสุด

家族で だれが いちばん 背が 高いですか。
かぞく せ たかい

67

ใน1ปี เมื่อไหร่หนาวสุด

1年で いつが いちばん 寒いですか。

68

ดี/ไม่ดี รูปอดีต

よかったです
よくなかったです

69

ในโลกนี้ ที่ไหนสวยสุด

世界で どこが きれいですか。

70

อาทิตย์ที่แล้วว่าง

先週は暇でした。
せんしゅう ひま

71

เมื่อวานอากาศดี

きのうはいい天気でした。

72

lovely, dreamy, beautiful, great, fantastic, superb, cool, capital

すてきな

73

ห้องโรงแรมนี้สวยดีมาก

ホテルの部屋はとても すてきでした。
へや

74

สัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้า อันไหนว่าง
สัปดาห์หน้าว่าง

今週と来週とどちらが暇ですか。
来週のほいが暇です。

75

คุณพ่อกับคุณแม่ใครทำกับข้าวเก่ง

お父さんとお母さんと どちらが 料理が上手ですか。

76

ในฤดูต่างๆ ชอบฤดูไหนที่สุด

季節で いつが いちばん
好きですか。
きせつ

77

ในบ้าน ใครร้องเพลงเก่งสุด

家族で だれが いちばん 歌が上手ですか。
かぞく うた

78

รับเครื่องดื่มมั้ย

飲み物はいかがですか。

79

กาแฟกับชาฝรั่งอันไหนดีคะ
กาแฟค่ะ

コーヒーと紅茶と どちらが いいですか。
コーヒーを お願いします。

80

ฮอกไกโดเมื่อไหร่ดีสุด
(ถามว่าไปเที่ยวเวลาไหนดีสุด)

北海道は いつが いちばん いいですか。

81

เพราะเป็นฤดูใบไม้เป็นสีแดง

紅葉の季節ですから。
もみじ きせつ

82

ประเทศคุณกับญีปุ่นอันไหนคนเยอะกว่า

あなたの国と日本とどちらが人が多いですか。

83

แต่เดือนหน้าหนาวกว่าอีกนะ

でも来月のほうが寒いですよ。
พูดลอยๆได้ ไม่ได้เลือกอันไหนกับอันไหน

84

เมื่อวาน หนแรกที่กินอาหารญี่ปุ่น

きのう初めて日本料理を食べました。

85

ใน1สัปดาห์วันไหนยุ่งสุด

1週間で いつ(何曜日) が忙しいですか。

86

ร้านเอ มีของตปทด้วยแต่ น้อยกว่าร้านบี

「Aストア」は外国の物も ありますが、「Bストア」より 少ないです。
すく