4-39 ประโยค Flashcards Preview

ญป ศัพท์มินนะ ต้น 1-4 > 4-39 ประโยค > Flashcards

Flashcards in 4-39 ประโยค Deck (66):
1

ได้ฟังข่าว แล้วตกใจ

ニュースを聞いて、びっくりしました。

2

เพราะแผ่นดินไหว ตึกถล่ม

地震でビルがたおれました。

3

เพราะสภาพร่ายกายไม่ดี เลยจะไป รพ

体の調子が悪いので、病院へ行きます。
ちょうし

4

ไปดูตัวเป็นไงบ้าง

お見合いはどうでさたか。

5

ตอนดูรูป คิดว่าคนสวย/หล่อแต่ พอเจอ ผิดหวัง

写真を見たときは、すてきな人だと思いましたが、会って、がっかりしました。

6

เสาร์นี้ทุกคนจะไปไฮกิ้งกัน ไปด้วยกันมั้ย

今度の土曜日にみんなでハイキングに行くんですが、いっしょに行きませんか。

7

วันเสาร์ไม่ค่อยสะดวก เลยไม่สามารถไปได้

土曜日はちょっと都合が悪くて、行けないんです。
つこう

8

เรื่องซับซ้อน เลยไม่เข้าใจดี

話は複雑で、よくわかりませんでした。
ふくざつ

9

(กลายเป็น)ช้า ขอโทษค่ะ

遅くなって、すみません。
おそく

10

เป็นอะไรอ่ะ

どうしたんですか。

11

เพราะอุบัติเหตุ บัสเลยมาสาย

事故でバスが遅れたんです。
じこ おくれたん

12

เพราะมีธุระ ขอตัวกลับก่อน

用事があるので(ありますので)、お先に失礼します。
さき しつれい

13

ช่วงนี้นอนฟูก สะดวกดีนะ

最近布団で寝ているんですが、便利ですね。

14

เพราะห้องแคบและเกะกะ เลยให้เพื่อนไปแล้ว (เตียง)

部屋が狭くて、邪魔なので、友達にあげました。
じゃま

15

ได้ฟังข่าว แล้วตกใจ

ニュースを聞いて、びっくりしました。

16

เพราะแผ่นดินไหว ตึกถล่ม

地震でビルがたおれました。

17

เพราะสภาพร่ายกายไม่ดี เลยจะไป รพ

体の調子が悪いので、病院へ行きます。
ちょうし

18

ไปดูตัวเป็นไงบ้าง

お見合いはどうでさたか。

19

ตอนดูรูป คิดว่าคนสวย/หล่อแต่ พอเจอ ผิดหวัง

写真を見たときは、すてきな人だと思いましたが、会って、がっかりしました。

20

เสาร์นี้ทุกคนจะไปไฮกิ้งกัน ไปด้วยกันมั่ย

今度の土曜日にみんなでハイキングに行くんですが、いっしょに行きませんか。

21

วันเสาร์ไม่ค่อยสะดวก เลยไม่สามารถไปได้

土曜日はちょっと都合が悪くて、行けないんです。
つこう

22

เรื่องซับซ้อน เลยไม่เข้าใจดี

話は複雑で、よくわかりませんでした。
ふくざつ

23

(กลายเป็น)ช้า ขอโทษค่ะ

遅くなって、หรือ 遅れて、すみません。
おそく おくれて

24

เป็นอะไรอ่ะ

どうしたんですか。

25

เพราะอุบัติเหตุ บัสเลยมาสาย

事故でバスが遅れたんです。
じこ おくれたん

26

เพราะมีธุระ ขอตัวกลับก่อน

用事があるので、お先に失礼します。
さき しつれい

27

ช่วงนี้นอนฟูก สะดวกดีนะ

最近布団で寝ているんですが、便利ですね。

28

เพราะห้องแคบและเกะกะ เลยให้เพื่อนไปแล้ว (เตียง)

部屋が狭くて、邪魔なので、友達にあげました。
じゃま

29

ความจริงคือ ระหว่างมามีอุบัติเหตุ บัสเลยมาช้า(แล้ว)

実は来る途中で事故があって、バスが遅れてしまったんです。
とちゅう じこ おくれて

30

ที่สี่แยก รถบรรทุกชนกับรถ บัสเลยไม่ขยับ

交差点でトラックと車がぶつかって、バスが動かなかったんです。
こうさてん ぶつかるชน うごくขยับ

31

เพราะไม่ติดต่อมา ทุกคนกำลังเป็นห่วงอ่ะนะ

連絡がないので、みんな心配していたんですよ。

32

อยากโทรจากสถานีแต่ คนมากกำลังเข้าแถวอยู่ เลย...

駅から電話したかったんですが、人がたくさん並んでいて・・・。
ならぶ เข้าแถว

33

ขอโทษด้วยจริงๆ

どうもすみませんでした。

34

ไม่สามารถพบครอบครัว เลยเหงา

家族に会えなくて、寂しいです。
さびしい

35

เข้าเรียนสาย เลยถูกครูว่า

授業に遅れて、先生にしかられました。
じゅぎょう しかる

36

เพราะอันตราย กรุณาอย่าแตะต้องเตรื่องจักร

危ないですから、機械に触らないでください。
きかい さわる

37

เพราะพรุ่งนี้มีประชุม วันนี้ต้องเตรียม

あした会議がありますから、きょう準備しなければなりません。

38

เพราะการไม่สบาย จึงหยุดงานบริษัท

病気で会社を休みました。
びょうき

39

เนื่องจากไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น ช่วยกรุณาพูดด้วยภาษาอังกฤษได้มั้ยคะ

日本語がわからないので、英語で話していただけまさんか。

40

ภาษาพูด
อันตราย อย่าแตะเครื่องจักร

危ないから、機械に触るな。
さわるな

41

ระหว่างมาราธอน ร่างกายกลายเป็นแย่ (รู้สึกไม่สบาย)

マラソンの途中で気分が悪くなりました。
とちゅう

42

รับโทรศัพท์ แล้วก็โล่งใจ

電話をもらって、安心しました。
あんしん

43

ไม่สามารถเห็นฟูจิ เลยผิดหวัง

富士山が見えなくて、がっかりしました。

44

คำถามยาก เลยไม่เข้าใจ

問題がむずかしくて、わかりません。

45

วิธีพูด เร็ว เลยไม่เข้าใจ

話し方がはやくて、わかりません。

46

การอธิบาย ซับซ้อน เลยไม่เข้าใจ

説明がふくざつで、わかりません。

47

เนื่องจากใต้ฝุ่น คนตายมาก

台風で人が大勢死にました。
おおぜい

48

เพราะบัสมาสาย เลยไปรรสาย

バスが遅れたので、学校に遅刻しました。
ちこく

49

เพราะไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ ไม่รู้เรื่องอุบัติเหตุ

新聞を読まなかったので、事故のことを知りませんでした。

50

เพราะยุ่งทุกวัน ไม่ได้เล่นกับลูก

毎日忙しいので、子ども遊びにいけません。

51

เพราะพรุ่งนี้ว่าง...

あしたはひまなので、

52

เพราะวันนี้วันเกิด...

きょうは誕生日なので、

53

ระหว่างเดินทาง เป๋าตังค์ถูกขโมย เลยแย่เลย

旅行中に財布をとられて、困りました。

54

สอบผ่าน เลยดีใจ

試験に合格して、うれしかったです。
ごうかく

55

ดูหนังสมัยก่อน นึกถึงครูประถม

昔の映画を見て、小学校の先生を思い出しました。

56

ไม่มีการติดต่อจากลูกชาย เลยเป็นห่วง

息子から連絡がなくて、心配です。

57

สปีชไม่เก่ง เลยอาย

スピーチが上手にできなくて、恥ずかしかったです。

58

คำถามยาก ไม่สามารถถูกตอบได้

質問が難しくて、答えられませんでした。
しつもん

59

กังวลเรื่องสอบ เลยนอนไม่หลับ

試験のことが心配で、寝られませんでした。

60

เนื่องจากไฟ บ้านไฟไหม้

火事で家が焼けました。
やける

61

เนื่องจากเครื่องบินตก คนตายเยอะ

飛行機の墜落で人が大勢しにました。
ついらく おおぜい

62

เนื่องจากไต้ฝุ่น ชินคันเซนหยุด

台風で新幹線が止まりました。

63

เนื่องจากการไม่สบาย จึงไม่สามารถไปท่องเที่ยว

病気で旅行に行けませんでした。
びょうき

64

เนื่องจากเครื่องบินตก คนตายเยอะ

飛行機の墜落で人が大勢しにました。
ついらく おおぜい

65

เนื่องจากไต้ฝุ่น ชินคันเซนหยุด

台風で新幹線が止まりました。

66

เนื่องจากการไม่สบาย จึงไม่สามารถไปท่องเที่ยว

病気で旅行に行けませんでした。
びょうき