คำกริยา G2-2 Flashcards Preview

ญป ศัพท์มินนะ ต้น 1-4 > คำกริยา G2-2 > Flashcards

Flashcards in คำกริยา G2-2 Deck (11):
1

止める

とめる
หยุด จอดรถ

2

寝る

ねる
นอน

3

乗り換える

のりかえる
เปลี่ยนรถบัส รถไฟฟ้า

4

始める

はじめる
เริ่ม

5

負ける

まける
แพ้

6

見せる

みせる
เอาให้ดู

7

見る*

みる
ดู เห็น

8

迎える

むかえる
รับ ต้อนรับ รับรอง

9

เลิกบุหรี่ ออกจากบริษัท

会社をやめる

10

忘れる

わすれる
ลืม

11

出る

でる
ออกจากร้าน
จบมหาลัยใช้ を
เงินทอนออกมา おつりが