3-33 Flashcards Preview

ญป ศัพท์มินนะ ต้น 1-4 > 3-33 > Flashcards

Flashcards in 3-33 Deck (66):
1

騒ぐ

さわぐ
เอะอะ เจี๊ยวจ๊าว ทำเสียงอึกทึกครึกโครม

2

ล้มเลิก เลิก หักใจ ตัดใจ

あきらめる

3

投げる

なげる
ขว้าง ปา โยน

4

法律を守る

ほうりつをまもる
รักษา เคารพกฎหมาย ป้องกัน

5

上げる

あげる
ยกขึ้น ดันขึ้น

6

下げる

さげる
ยกลง กดลง

7

伝える

つたえる
convey บอกข่าวสาร ถ่ายทอด บอกกล่าว สื่อ

8

車に注意する

くるまにちゅういする
ระวังรถ

9

席を外す

せきをはずす
ลุกออกจากที่นั่ง
ถอดกระดุม แกะ/ดึงซิป (fastener ファスナー)

10

逃げる

にげる
หนี

11

เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ ไม่ดี

だめ(な)

12

せき
ที่นั้ง

13

ต่อสู้ สู้รบ

ファイト

14

เครื่องหมาย

マーク

15

洗濯機

せんたくき
เครื่องซักผ้า

16

〜機


เครื่อง

17

規則

きそく
กฎ กติกา หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ

18

使用禁止

しようきんし
ห้ามใช้ (อาจใช้ได้ แต่ห้าม)
きんしห้าม

19

立入禁止

たちいりきんし
ห้ามเข้า

20

入口

いりぐち
ทางเข้า

21

出口

でぐち
ทางออก

22

非常口

ひじょうぐち
ทางออกฉุกเฉิน

23

無料

むりょう
ฟรี ไม่คิดเงิน

24

本日休業

ほんじつきゅうぎょう
วันนี้ปิดทำการ

25

営業中

えいぎょうちゅう
เปิดทำการ

26

使用中

しようちゅう
อยู่ระหว่างการใช้งาน

27

〜中

ちゅう
กำลัง...อยู่

28

แบบไหน ว่าอะไร ลักษณะอย่างไร

どういう〜
อ่านว่า โด ยู

29

(ไม่)...อีกแล้ว
ประโยคปฏิเสธ

もう

30

เหลืออีก ยังมีอีก

あと

31

駐車違反

ちゅうしゃいはん
จอดรถในที่ห้ามจอด

32

งั้นก็ ถ้างั้นก็

そりゃあ

33

〜以内

いない
ภายใน

34

警察

けいさつ
สถานีตำรวจ

35

罰金

ばっきん
ค่าปรับ

36

電報

でんぽう
โทรเลข

37

人々

ひとびと
ผู้คน ฝูงชน

38

急用

きゅうよう
ธุระด่วน

39

電報を打つ

でんぽうをうつ
ส่งโทรเลข

40

เท่าที่จะทำได้ เท่าที่จะเป็นไปได้

できるだけ

41

短く

みじかく
สั้น รวบรัด สรุป

42

และ อีก ยิ่งไปกว่านั้น

また

43

例えば

たとえば
เช่น ตัวอย่างเข่น

44

危篤

きとく
มีอาการร่อแร่ ในสภาวะวิกฤติ

45

重い病気

おもい びょうき
ป่วยหนัก

46

明日

あす
พรุ่งนี้

47

留守

るす
ไม่อยู่ absence being away from home

48

留守番

るすばん
house-sitting

49

(お)祝い

おいわい
ฉลอง มอบของอวยพรแสดงความยินดี

50

亡くなる

なくなる
ถึงแก่กรรม

51

悲しみ

かなしみ
ความเศร้าโศก
しみความ

52

利用する

りようする
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ประยุกต์

53

準備中

じゅんびちゅう
อยู่ในระหว่างการเตรียม

54

閉店

へいてん
ร้านปิด
ไม่เปิดทำการ

55

定休日

ていきゅうび
วันหยุดประจำ

56

化粧室

けしょうしつ
ห้องสุขา

57

禁煙席

きんえんせき
ที่นั่งห้ามสูบบุหรี่

58

予約席

よやくせき
reserved seat

59

火気厳禁

かきげんきん
ห้่ามใกล้ไฟ

60

割れ物注意

われものちゅうい
ระวังของแตก

61

運転初心者注意

うんてんしょしんしゃちゅうい
ระวังมือใหม่หัดขับ
しょしんしゃ beginner

62

工事中

こうじちゅう
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

63

塩素系漂白剤不可

えんそけいひょうはくざいふか
ห้ามน้ำยาผ้าขาว
えんそけい chlorine
ひょうはくざい bleach

64

手洗い

てあらい
ซักมือ

65

アイロン(低温)

ていおん
รีดอุณหภูมิตำ่

66

ซักแห้ง

ドライキリーニング