1. Factors reguladors del creixement Flashcards Preview

Pedia 1r P > 1. Factors reguladors del creixement > Flashcards

Flashcards in 1. Factors reguladors del creixement Deck (20)
Loading flashcards...
1

Quina hormona indica entrada en pubertat?

GNRH = LH i FSH

2

Cert o Fals:
no es considera pubertat fins que els testes fan 4cc

Cert

3

Quins són els factors permissius del creixement? i el reguladors?

P: nutrició (leptina) i factors psicolgògics
R: Hs i factors lacls del creix (kisspeptina per pubertat)

4

Cert o Fals:
fenòmen catch-up fa referència l procès de creixement de seguir el percentil constant

Fals: quan es baixa de percentil per medicació/baix pes/trauma però es remonta al tornar a situació normal

5

En creixement
a) factors socials intervenen
b) el canvi de carril és normal fins als 5a
c) a l'any ja es diferencien els carrils
d) ls Hs són més importants que la nutrició
e) tot cert

a) factors socials
[canvi de carril als 5a és sempre patològica i cal buscar etiologia; els carrils es diferencien als 3a]

6

Ppal vitamina pel creixement?

VitD

7

Què es demana per avaluar talla baixa?

Tiroides, eix somatotrop (GH, GNRH, IGF1 i 2, Somatomedina C, IGBFP3), esteroides gonadals, Andrògens suprarrenals, Insulina i Factors locals creixement

8

Cert o Fals:
Kisspeptina inhibeix la pubertat

FAAALS! l'estimula per ++ GNRH

9

ppal neuroregulador de la pubertat?

Kisspeptina

10

Quan creixen els nens (masculí) a pubertat?

28cm

11

Amb què es relaciona l'adrenèrquia (físic i H)?

Pel axil·lar, pubià i olor. DHEA suprarrenal

12

Cert o Fals:
sobreelevaciño de l'areola mamària nomñes en fade B3

FALS: B4

13

Ppal periode creixement de l'individu?

Fetal (al 1r si es tracta de persona viva)

14

Com es calcula l'alçada diana?

nens: (pare+mare+13)/2
Nenes: (pare-13+mare)/2

15

Cert o Fals:
la genètica és el ppal factor de creixement

Cert

16

Quan s'acostuma a fer 1m d'alçada?

4a

17

Cert o Fals:
corba de creixement permet conèixer alçada

Fals: permet ESTIMAR-LA

18

Cert o Fals:
IGF ppal en el creixement és la 1

Fals: és IGF2

19

Quin punt de referpencia hi ha en línia mitja de fetus? i adult?

Fetus: melic
Adult: crestes ilíaques

20

Cert o Fals:
el tronc es desenvolupa després d'EEII si gònades correctes

Cert