16. MRGE, Hipertròfia pilòrica, atrèsia vvbb Flashcards Preview

Pedia 1r P > 16. MRGE, Hipertròfia pilòrica, atrèsia vvbb > Flashcards

Flashcards in 16. MRGE, Hipertròfia pilòrica, atrèsia vvbb Deck (17)
Loading flashcards...
1

Com es fa el Dx de MRGE?

manometria i pHmetria

2

Cert o Fals
hipertrpofia del pilor s'associa a acidosi i hipoK

Fals: ALCALOSI hipoclorèmica + hipoK

3

Quin és el grau de quist coledocal que arriba a intestí? i la m.Carolli?

A intestí: III. Carolli: V

4

Cert o Fals:
el ttm postural x3-6m és molt eficaç en estenosi hipertròfica pilòrica

Fals

5

Quina d'aquestes no té ttm IQ nicial?
a) Quist coledoc
b) estenosi hipertròfica pilor
c) atrèsia vvbb
d) MRGE
e) b+d

d) MRGE

6

Quina es la ppal complicació de les estenosis hipertròfiques de pílor?

ALCALOSI HIPOCLORÈMICA

7

Cert o Fals:
Estenosi pilòrica hipertròfica es palpa oliva pilòrica

Fals: super improbable

8

Quina tècnica és la de Kasai?

portohepatoenterotomia + Y Roux. Quist cpolètoc o atrèsia vvbb

9

Cert o Fals:
angle obtús de His predisposa a MRGE

Cert

10

prova ppal en estenosi pilòrica hipertròfica?

ECO

11

Cert o Fals:
Estenosi pilòrica hipertròfica és més típica en >2a

Fals: meeeenys de 2

12

Tríada de quist coledocal?

Icterícia + dolor abd + tumor

13

Cert o Fals:
Estenosi pilòrica hipertròfica més freq en nens

Cert

14

ppal tècnica dx per atrèsia vvbb?

Gammagrafia hepatobiliar àcig iminodiacètic (IDA o DISIDA) [segons comi 22 colangiografia intraIQ, que sona més lògic]

15

Cert o Fals:
Estenosi pilòrica hipertròfica tenen HCl baix

Fals: hiperàcid (però no absorció)

16

Millor posició per evitar reflux:
a) decúbit supí
b) decubit prono
c) lateral
d) assegut 90º
e) cap de les anteriors

e) cap de les anteriors. El millor és 30-45º assegut

17

Cert o Fals:
en atrèsia de vies biliars sempre existeix vesícula

Cert