30. Vacunes Flashcards Preview

Pedia 1r P > 30. Vacunes > Flashcards

Flashcards in 30. Vacunes Deck (9)
Loading flashcards...
1

Cert o Fals:
La immunitat passiva és transitòria

Cert: per això els IgG de la mare duren uns 3m en nadó

2

Quines són les úniques vacunes bacterianes atenuades?

BCG i Tifoide oral

3

Qui tipus de vacuna és la triple vírica?

atenuada

4

Cert o Fals:
la majoria de vacunes víriques són atenuades

Cert

5

Les vacunes atenuades:
a) Són les que estan contraindicades en TBC activa
b) Els seus gèrmens s'han de poser replicar per ser efectives
c) la de VHA ho és
d) tot cert
e) tot fals

b) gèrmens s'han de poder replicar o no seran efectives
[en TBC activa no se'n pot posar CAP. VHA és inactivada]

6

Quin canvi es vol introduir en la vacuna varicel·la?

Vacunar als 12m

7

Quina nova vacuna es vol sistematitzar?

meningo B, Rotavirus, grip anual, VHA fora de Catalunya

8

Quin canvi es vol fer a vacuna de Bordetella pertussis?

Afegir Tdpa embarassades de 27-32 setmanes per protegir nadons

9

Quins gèrmens són de vacunes conjugades?

(Carriers: proteïna + polisacàrid gèrmen) meningococ, Hib i pneumococ [les de les meningitis]