11. Síndrome ictèrica del nadó Flashcards Preview

Pedia 1r P > 11. Síndrome ictèrica del nadó > Flashcards

Flashcards in 11. Síndrome ictèrica del nadó Deck (19)
Loading flashcards...
1

Cert o Fals:
la icterícia única no és patològica

Cert (Excepte

2

Indica si en aquestes patologies augmenta més la bilirrubina indirecta o directa:
a) Cliger Najar
b) alletament
c) FQ
d) Sd.Alagille
e) Gilbert
f) Rotor
g) Dubin-Johnson
h)hipoPTH
i) Infecció

a) Cliger Najar: Indirecta
b) alletament: indirecta
c) FQ: directa
d) Sd.Alagille: directa
e) Gilbert: indirecta
f) Rotor: mixta
g) Dubin-Johnson: mixta
h)hipoPTH: indirecta
i) Infecció: directa

3

Quan ha de durar la icterícia per ser patològica en neonat?

>1setmana a terme, >2 preterme (però alletament matern pot perllongar-ho >3setm)

4

Icterícia neonatal, és fals que
a) lleu si

b) Alletament protegeix (NOOO! alletament pot fer icterícia)

5

Cert o Fals:
la icterícia apareix i desapareix en ordre cefalocaudal

Fals: sí que apareix però desapareix a la inversa

6

Tipus icterícia FQ?

colestàsica (colúria i acòlia) per augment circulació enterohepàtica (mucoviscidosi)

7

ttm icterícia per colestasi?

àcid ursodesocicòlic (disminueix bil directa)

8

Cert o Fals:
circulació enterohepàtica de bilirrubina és més freq en nens

Cert

9

Quina no indica exanguinotransfució?
a) Bil >12 mg/dl
b) Hb

a) Bil >12 mg/dl. [és quan >20]

10

Cert o Fals:
icterícia fisiològica és directa, indirecta és patològica

Fals; a la inversa

11

Si kernicterus presenta hipotonia i té 1 mes, pensarem en agut o crònic?

Crònic. En agut apareix HIPERtonia post-1 setmana.

12

Quins coombs es fa al neonat per icterícia? i a mare?

Neonat: directe
Mare: indirecte

13

Cert o Fals:
bilirrubina indirecta es metabolitza per placenta, directa no

Cert

14

Quants volums sanguinis són necessaris per exanguinotransfució?

2 (160ml/kg)

15

Cert o Fals:
isoimmunització té icterícia

Cert: apareix quan ja no hi ha placenta que metabolitzi la Bil. indirecta

16

Cert o Fals:
isoimmunització del nató té disminuida la bilirrubina conjugada

Fals: la indirecta o no conjugada

17

Cert o Fals:
gammaglobulines si bilirrubina total

Cert

18

Cert o Fals:
gammaglobulines si bilirrubina total >1ng/dl/h

Fals: exanguinotransfusió si es produeix mentre fototeràpia

19

Cert o Fals:
isoimmunització nounat té bil.conjugada disminuida

Fals: augmentada no va a placenta