21. Celiaquia i MII Flashcards Preview

Pedia 1r P > 21. Celiaquia i MII > Flashcards

Flashcards in 21. Celiaquia i MII Deck (30)
Loading flashcards...
1

quines són les parts del gluten més al·lergèniques?

gliadines i glutamines

2

Cert o Fals:
la civada no porta gluten

Cert: però ús poc recomanat per possible contaminació dels camps

3

Cert o Fals:
els Ac de la celiaquia són contra el gluten

Cert/Fals: contra enzim transglutaminasa ppalment (però també contra gliadina i enzim-gliadina)

4

En referència a la genètica de HLA en celiacs
a) 10% familiars de primer grau
b) 40% DQ8 + i 95% 2 +
c) En bessons monozigòtics concordança 99%
d) Cromosoma 5, HLA classe II
e) tot cert

a) 10% familiars 1r grau
(5-10% DQ8+, 95% FQ2+, Bessons 70-80%, cromosoma 6 HLA classe II)

5

En quin d'aquests casos no està indicada la prova scrrening celiaquia si no hi ha clínica?
a) Sd. Down
b) Sd. Williams
c) DM I
d) Hepatitis autoimmune
e) Sd. Patau

e) Sd. Patau
(A més, també ho fariem en Sd.Turner, dèficit IgA, familiars de 1r grau o tiroides autoimmune)

6

En la celiaquia, quin tipus d'Ac es generen (Ig tipus)?

IgA (TG2 anti-transglutaminasa, EMA anti-endomisi, DGP anti-gliadina deaminada)

7

Quin és l'Ac més sensible per celiaquia?
i més específic?

Sensible: anti-TG2. Específic anti-EMA

8

Quin tipus de celiaquia té Ac negatius?

La potencial

9

Cert o Fals:
la celiaquia silent té Bx negativa i Ac també

Fals: té Ac +

10

Cert o Fals:
Només la celiaquía clàssica té símptomes

Cert

11

Cert o Fals:
totes les celiaquies tenen HLA +

Cert

12

En quins d'aquests casos faries Bx per Dx celiaquia?
a) antiTG2 x4 assimptomàtic
b) antiTG2 x8 simptomàtic sense altres proves possibles
c) antiTG2 - simptomàtic
d) antiTG2 x12 EMA i HLA +
e) antiTG2 x10 EMA - i HLA +
f) antiTG2 x13, EMA +, HLA -

a) si té HLA +
b) Simptomàtic amb TG2+ x10 simptomàtic, només es fa quan EMA - i HLA+. o no es pot fer EMA i HLA

13

Cert o Fals:
En nens predisposats a celiaquia, el risc es redueix si s'administra petites quantitats de gluten als 4-6m

Fals: no hi ha diferència significativa que ho evidencii

14

Quin és el millor moment per introduir gluten en lactants predisposats celiaquia?

No sabe no responde

15

ttm sensibilitat gluten no celiaca?

no gluten x2 anys, reintroducció progressiva

16

Quina és la dermatitis més freq en celiacs?

Dermatitis herpetiforme

17

Cert o Fals:
La celiaquia té una càrrega genètica +important que MII

Cert

18

Quins són protectors i quins risc en MII?
a) Tabac
b) Lactància >3m
c) ACOs
d) Apendicectomia
e) Infecció GI

a) Tabac: protector CU, risc MC
b) llactància protectora CU
c) ACOs risc MC
d) apendicectomia protecció CU
e) infecció GI risc MC

19

Cert o Fals:
és més fre MC que CU (MII)

Cert!! 4,5/100.000 vs 2/100.00

20

Cert o Fals:
La cárrega agenètica de MII és més forta en Dx >12a

Fals: més gran = més ambiental/microbiota

21

És cert en MII
a) MC és més freq en nens però menys en adults
b) CU és més freq en nois
c) Dx MII és més freq en 5-7a
d) MC sempre afecta anus i va sent + proximal
e) tot cert

a) MC és més freq en nens però menys en adults
(MC en nois, CU en dos sexes. Dx en

22

És més característic de CU:
a) transmural
b) lesions parxejades
c) curació amb ttm
d) aftes bucals
e) tot

c) curaciño amb ttm (colectomia curativa), Tota la resta és MII

23

En què penses si en Jaume ve amb aftes orals, dolor abdominal, diarrea amb sang. Sense antecedents infecciosos, pèrdua de pes. Té 3 anys. A l'endoscòpia veiem úlceres profundes intestinals

Malaltia de Crohn. No seria CU per úlceres profundes, però és més freq de CU diarrea amb sang

24

Cert o Fals:
en MCrohn sempre s'ha de fer Eco i Endoscòpia

Certq

25

Cert o Fals:
en histoligia recte CU sempre està afectat

CERT, fins i tot en recte conservat clínicament

26

Qui té més malaltia perianal, CU o MC?

MC, però CU més afectació rectal.

27

Cert o Fals:
CU es presenta en pancolitis en la majoria de pacients pediàtrics

CErt

28

Cert o Fals:
MII amb mucosa afectada té més colectomies si és MC que CU

Fals: si mucosa afectada CU més colectomies, però si curada, més colectomies MC

29

Cert o Fals:
MEG i alteració estato-pondural és més freq en MC que CU

Cert

30

Cert o Fals:
La celiaquia afecta a un 1% de la població

Cert