4. Principis bàsics Flashcards Preview

Pedia 1r P > 4. Principis bàsics > Flashcards

Flashcards in 4. Principis bàsics Deck (20)
Loading flashcards...
1

Causes de mortalitat 1m-1a
a) neoplàsies
b) infeccions GI i respi
c) alteracions immunitàries
d) accidents
e) tot

b) Infeccions GI i respiratòries
(a i d són de 1a-14a)

2

Cert o Fals:
L'herbiatria és l'entitat que estudia als preescolars

Fals: a la pubertat

3

Cert o Fals:
en >15 anys els nens poden decidir aspectes medics, abans pares

Fals: criteri mèdic fins 16a

4

Cert o Fals:
Nevus flameus es blanqueja amb la pressió

Fals

5

FIns a quina edat dura la perinatologia? i lactant? Recent nascut?

Perinato: gestació fins 7 dies. Lactant 1 any. RN 1r mes (0-28dies)

6

Què és la milia?

Normalitat: puntets blancs a la pell

7

Cert o Fals:
Icterícia abans de 24h es patologica

Cert: normalment per incompatibilitat Rh o TORCH

8

Quina és la FR del nounat?

40-60

9

Quina és la FC del nounat?

120-160 o 100-180(menys si dorm i més si plor)

10

Part més important de l'exploració física?

INSPECCIÓ

11

Cert o Fals:
Pediatria desenvolipament + preventiva + clínica + social + ecopediatria

Cert

12

Cert o Fals:
el peu bot és una UCIA, el genu recurvatum no

Cert

13

Causes ppals de mortalitat 1a-14a?

Accidents (>7a), neoplàsies (5-7a), malformacions congènites

14

Per Dx disrafisme calen ___ marcadors cutanis

2 o 1+signe disfunció medul·lar

15

Cert o Fals:
la coloració en arlequí és coloració com red a les extremitats

Fals: meitat normal i meitat vermell per vasculopatia

16

Cert o Fals:
Sd Moebius = no somriure

C

17

En quina patologia millora la cianosi amb el plor?
a) atrèsia de coanes
b) metahemoglobinèmia
c) HTP
d) cardiopatia congènita
e) Policitèmia

a) atrèsia de coanes (respirarà amb boca)
En HTP i cardiopatia empitjora la cianosi amb el plor

18

Cert o Fals:
Fimosi són freq en neonats —> desfimosi manual

Fals: és normal, no tocar inicialment

19

Cert o Fals:
Uns testes abdominals poden baixar fins als 4a

Fals: URGÈNCIA cal operar. Els inguinals poden esperar fins a 4a.

20

Es considera patològic
a) Barlow -
b) angle popliti 80-90º
c) Polze fix en mà
d) mà arriba al maluc
d) tot

c) polze fix en mà