15. Malformacions digestives, Enterocolitis necrotitzant, M.Hirshprung Flashcards Preview

Pedia 1r P > 15. Malformacions digestives, Enterocolitis necrotitzant, M.Hirshprung > Flashcards

Flashcards in 15. Malformacions digestives, Enterocolitis necrotitzant, M.Hirshprung Deck (11)
Loading flashcards...
1

Cert o Fals:
la cloaca és una malformació anorectal exclusiva de nenes

Cert

2

Quin tipus d'atrèsia intestinal és la de membrana? i la de segment cordonal?

Membrana tipus I, sgm.cordonal tipus II

3

Cert o Fals:
la malaltia de hirshprung és més freq en nens

Cert

4

ttm atrèsia amb desproporció gran entre segments?

2 temps: estomes i estimulació —> anastomosi termino-terminal

5

Cert o Fals:
atrèsia tipus V és la múltiple

Fals: no existeix tipus V, és la tipus IV

6

A quin Sd. s'associa la malaltia de Hirschprung?

Sd.Down

7

Cert o Fals:
la tècnic en malaltia de Hirshprung és anastomoso termino-terminal

Fals: descens transanal

8

en Eco fetal, com es diferencia atrèsia dupdenal d'atrèsia intestinal?

Duodenal: polihidramnios
Intestinal: no polihidramnios

9

Cert o Fals
atrpesia intestinal més freq és tipus II

Cert (segment cordonal)

10

COm es diferencia l'atrèsia intestinal tipus IIIa de la IIIb?

Separació intestinal. IIIa simple // IIIb distal no viable, "apple peel"

11

Respecte a l'enterocolitis necrotitzant
a) llet fòrmula augmenta el risc
b) Taquicàrdia i calprotectina elevada
c) Gluten augmenta el risc
d) UCIA IQ
e) tot cert

a) llet fòrmula augmenta el risc. [Si no hi ha perforació no es fa IQ i s'associa a BRADIcàrdia]