23. Malalties exantemàtiques víriques Flashcards Preview

Pedia 1r P > 23. Malalties exantemàtiques víriques > Flashcards

Flashcards in 23. Malalties exantemàtiques víriques Deck (26)
Loading flashcards...
1

De les malalties exantemàtiques víriques hi ha alteracions característiques, digues etiologia de:
a) Tríada Gregg
b) ADP retroauriculars
c) Eritema en bofetada
d) Taques de Köplik
e) Exantema post-febre
f) Tríada de Theodor

1. Rubeola: a) Gregg, b) ADP retroaur, f) Theodor
2. Exantema sobtat/rosèola infantil/6ena malaltia:e) post-febre
3. Xarampió: d) Köplik
4. Eritema infecciós/5ena malaltia/parvovirus B19: c) bofetada

2

Cert o Fals:
La conjuntivitis amb fotofòbia s'associa a xarampió i rubèola

Fals: xarampió sí, rubèola no fotobòbia

3

Quines són les compliacions més freq del xarampió?

Pneumònia i encefalitis

4

Quin país es caracteritza per tenir un 58% de casos de Xarampió?

Alemany (per no vacunació o notificació de població de l'est). Holanda té molta població sense vacunar també

5

Quin exantema víric és típic dels

3m-3a (>2a): exantema sobtat (VH6) // 5-14 a: eritema infecciós (Parvovirus B19)

6

Quina és la complicació més freq de rubeola?

Artritis en femení post-pubers

7

Cert o Fals:
rubeola té una clínica més lleu que xarampió

Cert

8

Quines malalties exantemàtiques víriques es vacunen?

Xarampió, Rubèola, VVZ. (VH6 no te vacuna)

9

Explica què fa la rubèola congènita i la clínica tìpica del nen.

Congènita fa tríada Gregg: microcefàlia, cardiopatia congènita i cataractes. // Nen: ADP retroauriculars i Triada Theodor (febre+exantema+ADP doloroses)

10

De qui és característic les taques de Forchhemer?

Rubèola

11

Evolució de tronc cap a cefàlic, respectant cara en exantema víric per:
a) Xarampió (paramoxiviridae)
b) VH6
c) Parvovirus B19
d) Rubeola (togaviridae)
e) VVZ

b) VH6. tronc->coll (respecta cara i EE)

12

Via de transmissió exantema sobtat?

respiratòria

13

Quines són les malalties víriques exantemàtiques més freq?

Exantema sobtat > Varicel·la > eritema infecciós, rubeola i xarampió. (escarlatina és bacteriana però és una de les 6 exantèmiques infantils)

14

Quina m.extantemàtica vírica té BEG, mans, peus i triangle naso-bucal (Filatov) conservat?

Eritema infecciós (Parvovirus B19)

15

Parvovirus B19:
a) Afecta a MO, transmissió respiratòria
b) pot tenir pàpules en canells
c) = malaltia bofetada, estiu i primavera
d) es pot tractar amb Ig
e) tot cert

e) tot cert
[eritema infecciós 5-14a. Respecta a mans i peus però pot fer Sd.purpúric guà mitjó (canell i turmell), pot fer anèmia i si és perllongada es donen Ig)

16

Cert o Fals:
VVZ es transmet via cutània

Cert en fase exantema, i respiratòria en incubació

17

Quin exantema víric té llarga incubació?

VVZ varicel·la

18

Quantes morts anuals a Espanya per Varicel·la? sobretot qui?

5-6. ImmD

19

Com diferencies la Pneumònia VVZ de bacteriana?

VVZ és bilateral i sobretot basal. Bacteriana és més lleu i lobular/segmentària. (la pneumònia de xarampió és més greu)

20

ppals complicacions varicel·la?

Pneumònia, sobreinfecció, otitis mitja aguda

21

Cert o Fals:
és essencial vacunar a les embaraçades que no han patit abans varicel·la

FALS!!! vacuna contraindicada, és atenuada. es dónen IMMUNOGLOBULINES (sbtt polivalent o inespecífica ev o im)

22

En varicel·la d'embarassada:
a) 1r trimestre és freq pneumònia mare
b) Varicel·la neonatal si infecció primeres 20 setmanes
c) Varicel·la neonatal greu si mare té varicel·la 1 setm abans o 2 dies després
d) La varicel·la neonatal és lleu si es produeix als 12d
e) tot fals

c) Varicel·la neonatal greu si 1setm abans o 2d després en mare. (greu si nadó de 5-12dies, risc 20-50% i mort 20%)
[1r T o 20 setmanes: varicel·la congènita, es pot fer interrupció embaràs. 3r T: pneumònia mare, greu però risc 10-20%. VNeonatal 0-4 dies és lleu perquè té IgG maternes (Varicel·la 21-25 pre-part)]

23

Quan s'administra la Ig profilàctica de VVZ?

28 que mare no ha patit varicel·la.

24

Cert o Fals:
Immunoglobulines profilàctiques varicel·la no són efectives més enllà de 3 setmanes

Cert

25

Cert o Fals:
La lactància no contraindica la vacuna de VVZ

Fals: sí! com embarassades i ImmD

26

Quina malaltia exantemàtica vírica té un clínica patognomònica?

VVZ: cel estrellat: pàpules + vesícules + crostes a la vegada