10: Allergologi og immunologi Flashcards Preview

Pædiatri - en illustreret lærebog > 10: Allergologi og immunologi > Flashcards

Flashcards in 10: Allergologi og immunologi Deck (19)
Loading flashcards...
1

Allergiske sygdomme hos børn

p. 191

2

Mekanismer bag allergisk sygdom

p. 191

3

Arvelig disposition

p. 192

4

Hygiejnehypotesen

p. 192

5

Alder ved symptomdebut

p. 192

6

Forebyggelse af allergisk sygdom

p. 192

7

Hvilke børn bør tilbydes allergologisk udredning?

p. 193

8

Diagnostik

p. 193

9

Behandling

p. 193

10

Prognose

p. 193

11

Fødevareallergi

p. 194

12

Komælksallergi

p. 194

13

Atopisk dermatitis

p. 196

14

Rhinokonjunktivitis

p. 196

15

Astma

p. 197

16

Urticaria

p. 197

17

Lægemiddelallergi

p. 197

18

Insektallergi

p. 198

19

Immundefekter

p. 198