28: Smerter, medicin, den svære samtale og etik Flashcards Preview

Pædiatri - en illustreret lærebog > 28: Smerter, medicin, den svære samtale og etik > Flashcards

Flashcards in 28: Smerter, medicin, den svære samtale og etik Deck (13)
Loading flashcards...
1

Smertebehandling

p. 513

2

Akutte smerter

p. 513

3

Kroniske smerter

p. 513

4

Medicin til børn

p. 514

5

Den svære samtale

p. 515

6

Etik

p. 515

7

Praktisk anvendelse af etiske principper inden for pædiatrien

p. 517

8

Informeret samtykke

p. 519

9

Tavshedspligt

p. 519

10

Etiske problemstillinger i padiatrisk forskning

p. 519

11

Evidensbaseret pædiatri

p. 521

12

Vigtighed af evidensbaseret padiatri

p. 521

13

Pædiatrisk praksis: evidensbaseret?

p. 523