4: Neonatologi Flashcards Preview

Pædiatri - en illustreret lærebog > 4: Neonatologi > Flashcards

Flashcards in 4: Neonatologi Deck (110):
1

Rutineundersøgelse af nyfødte

p. 45

2

Neonatalperioden

0-28 dage efter fødslen

3

Født til tiden (matur)

GA 37+0 til 41+6

4

Præmatur

GA < 37+0

5

Ekstremt for tidligt født

GA < 28+0

6

Postmatur (overbåren)

GA >= 42+0

7

Normal fødselsvægt

2500-4500 g

8

Lav fødselsvægt

<2500 g

9

Meget lav fødselsvægt

< 1500 g

10

Ekstremt lav fødselsvægt

< 1000 g

11

Perifer cyanose

p. 47

12

Traumatisk cyanose

p. 47

13

Hævede øjenlåg og abnorm hovedform

p. 47

14

Subkonjunktival blødning

p. 47

15

Små hvide pletter i midtlinjen af ganen

p. 47

16

Cyster i gummer eller mundbund

p. 47

17

Brystkirtelvæv

p. 47

18

Hvidligt udflåd eller let blødning

p. 47

19

Kapillære hæmangiomer

p. 47

20

Storkebid

p. 47

21

Erythema toxicum

p. 47

22

Flyveknopper

p. 47

23

Milier

p. 47

24

Mongolpletter

p. 47

25

Umbilikalhernie

p. 47

26

Navlebrok

p. 47

27

Hydrocele testis

p. 47

28

Vandbrok

p. 47

29

Lejringsbetingede indadroterede fødder

p. 47

30

Caput succedaneum

p. 47

31

Fødselssvulst

p. 47

32

Dermal sinus

p. 47

33

Nævus flammeus

p. 48

34

Pærtvinsnævus

p. 48

35

Kavernøst hæmangiom

p. 48

36

Jordbærmærke

p. 48

37

Tænder

p. 48

38

Polydaktyli

p. 48

39

Mislyd ved hjertet

p. 48

40

Midtlinjeabnormiteter over columna vertebralis eller kranie

p. 48

41

Palpabel eller distenderet blære

p. 48

42

Talipes equinovarus

p. 48

43

Klumpfod

p. 48

44

Bilat. retentio testis

p. 48

45

Fødselsvægt

p. 49

46

Hoftedysplasiundersøgelse

p. 49

47

vitK

p. 50

48

hepB-vacc.

p. 50

49

PKU-kort

p. 50

50

Hørescreening

p. 51

51

Fødselsskader

p. 51

52

Bløddelsskader

p. 52

53

Lammelser og nerveskader

p. 52

54

Frakturer

p. 52

55

Tilpasning til livet udenfor livmoderen

p. 52

56

Apgar-score

p. 53

57

Neonatal genoplivning

p. 53

58

Grønt fostervand

p. 57

59

Naloxon

p. 57

60

Manglende respons på genoplivningsforsøg

p. 57

61

Genoplivning af præmature

p. 57

62

Stabilisering af kritisk syge eller præmature

p. 57

63

Asfyksi og hypoksisk-iskæmisk encefalopati

p. 59

64

Ikterus

p. 60

65

Kernikterus

p. 61

66

Klinisk vurdering af ikterus

p. 61

67

Ikterus i 1. levedøgn

p. 62

68

Ikterus 2-14 dage efter fødslen

p. 63

69

Prolongeret ikterus (efter 2. leveuge)

p. 63

70

Lungesymptomer ved præmature

p. 64

71

Transitorisk takypnø

p. 65

72

Våde lunger

p. 65

73

Mekoniumaspiration

p. 65

74

Infektion -> respiratorisk distress

p. 65

75

Pneumothorax

p. 65

76

Aspiration af mælk

p. 65

77

Persisterende pulm. hypertension

p. 66

78

Diaphragmahernie

p. 66

79

Andre årsager til respiratorisk distress

p. 66

80

Infektion

p. 66

81

Konjunktivitis

p. 68

82

Navleinfektion

p. 68

83

Omfalitis

p. 68

84

Herpes simplex

p. 68

85

Anæmi

p. 295

86

Hypoglykæmi

p. 69

87

Kramper

p. 69

88

Cerebrale infarkter

p. 69

89

Kraniofaciale misdannelser

p. 70

90

Læbeganespalte

p. 70

91

Pierre Robins sekvens

p. 70

92

Misdannelser i spiserør og tarmsystem

p. 70

93

Øsofagusatresi

p. 70

94

Tyndtarmsobstruktion

p. 71

95

Colonobstruktion

p. 71

96

Omfalocele og gastroskise

p. 71

97

Det for tidligt fødte barn

p. 72

98

RDS

p. 73

99

Pneumothorax, præmature

p. 74

100

Apnø, bradykardi og saturationsfald

p. 74

101

Persisterende ductus arteriosus

p. 74

102

Temperaturkontrol, præmature

p. 75

103

Væskebalance, præmature

p. 75

104

Ernæring, præmature

p. 75

105

Infektion hos præmature

p. 76

106

Hjerneskade hos præmature

p. 77

107

Nekrotiserende enterokolitis

p. 77

108

Retinopati

p. 78

109

Bronkopulmonal dysplasi

p. 78

110

Efter udskrivelse - præmature

p. 78