4: Neonatologi Flashcards Preview

Pædiatri - en illustreret lærebog > 4: Neonatologi > Flashcards

Flashcards in 4: Neonatologi Deck (110)
Loading flashcards...
1

Rutineundersøgelse af nyfødte

p. 45

2

Neonatalperioden

0-28 dage efter fødslen

3

Født til tiden (matur)

GA 37+0 til 41+6

4

Præmatur

GA < 37+0

5

Ekstremt for tidligt født

GA < 28+0

6

Postmatur (overbåren)

GA >= 42+0

7

Normal fødselsvægt

2500-4500 g

8

Lav fødselsvægt

<2500 g

9

Meget lav fødselsvægt

< 1500 g

10

Ekstremt lav fødselsvægt

< 1000 g

11

Perifer cyanose

p. 47

12

Traumatisk cyanose

p. 47

13

Hævede øjenlåg og abnorm hovedform

p. 47

14

Subkonjunktival blødning

p. 47

15

Små hvide pletter i midtlinjen af ganen

p. 47

16

Cyster i gummer eller mundbund

p. 47

17

Brystkirtelvæv

p. 47

18

Hvidligt udflåd eller let blødning

p. 47

19

Kapillære hæmangiomer

p. 47

20

Storkebid

p. 47

21

Erythema toxicum

p. 47

22

Flyveknopper

p. 47

23

Milier

p. 47

24

Mongolpletter

p. 47

25

Umbilikalhernie

p. 47

26

Navlebrok

p. 47

27

Hydrocele testis

p. 47

28

Vandbrok

p. 47

29

Lejringsbetingede indadroterede fødder

p. 47

30

Caput succedaneum

p. 47