27: Ungdomsmedicin Flashcards Preview

Pædiatri - en illustreret lærebog > 27: Ungdomsmedicin > Flashcards

Flashcards in 27: Ungdomsmedicin Deck (7)
Loading flashcards...
1

Kommunikation med teenagere

p. 507

2

Helbredsproblemer hos teenagere

p. 507

3

Kompliance

p. 508

4

Overgang til voksenforløb

p. 509

5

Samtykke og tavshedspligt

p. 509

6

Seksualitet og prævention

p. 510

7

Sundhedsfremme

p. 511