13: Nyrer og urinveje Flashcards Preview

Pædiatri - en illustreret lærebog > 13: Nyrer og urinveje > Flashcards

Flashcards in 13: Nyrer og urinveje Deck (45):
1

Undersøgelser af nyrefunktion og urinveje

p. 257

2

Estimat af børns nyrefunktion

p. 257

3

Prænatal diagnostik af urinvejsmisdannelser

p. 258

4

Medfødte misdannelser

p. 259+260

5

Postnatal opfølgning af hydronefrose påvist intrauterint

p. 259

6

Urinvejsobstruktion

p. 261

7

UVI

p. 262

8

Posterior uretralklap

p. 263

9

Debutsymptomer ved UVI

p. 263

10

Urinopsamling

p. 264

11

Urinstix

p. 264

12

Behandling af UVI

p. 265

13

Øvre UVI

p. 265

14

Forebyggelse af UVI

p. 266

15

Urininkontinens

p. 267

16

Daginkontinens

p. 267

17

Natinkontinens (enuresis nocturna)

p. 269

18

Sekundær inkontinens

p. 270

19

Proteinuri

p. 271

20

Nefrotisk syndrom

p. 271

21

Steroidfølsomt nefrotisk syndrom

p. 272

22

Steroidresistens nefrotisk syndrom

p. 273

23

Kongenit nefrotisk syndrom

p. 273

24

Indikation for nyrebiopsi

p. 273

25

Hæmaturi

p. 274

26

Mikroskopisk hæmaturi

p. 274

27

Makroskopisk hæmaturi

p. 274

28

Glomerulonephritis

p. 275

29

IgA-glomerulonephritis

p. 275

30

Poststreptokok glomerulonephritis

p. 275

31

Familiær glomeulopati

p. 275

32

Alports syndrom

275

33

Familiær benign hæmaturi

p. 276

34

Vaskulitsygdomme

p. 276

35

SLE

p. 276

36

Nyresten

p. 277

37

Renal tubulær dysfunktion

p. 277

38

Specifik tubulær dysfunktion

p. 277

39

Generel proksimal dysfunktion

p. 277

40

Fanconis syndrom

p. 277

41

Akut nyreinsufficiens

p. 279

42

Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)

p. 280

43

Hypertension

p. 281

44

Kronisk nyreinsufficiens

p. 282

45

Dialyse og transplantation

p. 282