13: Nyrer og urinveje Flashcards Preview

Pædiatri - en illustreret lærebog > 13: Nyrer og urinveje > Flashcards

Flashcards in 13: Nyrer og urinveje Deck (45)
Loading flashcards...
1

Undersøgelser af nyrefunktion og urinveje

p. 257

2

Estimat af børns nyrefunktion

p. 257

3

Prænatal diagnostik af urinvejsmisdannelser

p. 258

4

Medfødte misdannelser

p. 259+260

5

Postnatal opfølgning af hydronefrose påvist intrauterint

p. 259

6

Urinvejsobstruktion

p. 261

7

UVI

p. 262

8

Posterior uretralklap

p. 263

9

Debutsymptomer ved UVI

p. 263

10

Urinopsamling

p. 264

11

Urinstix

p. 264

12

Behandling af UVI

p. 265

13

Øvre UVI

p. 265

14

Forebyggelse af UVI

p. 266

15

Urininkontinens

p. 267

16

Daginkontinens

p. 267

17

Natinkontinens (enuresis nocturna)

p. 269

18

Sekundær inkontinens

p. 270

19

Proteinuri

p. 271

20

Nefrotisk syndrom

p. 271

21

Steroidfølsomt nefrotisk syndrom

p. 272

22

Steroidresistens nefrotisk syndrom

p. 273

23

Kongenit nefrotisk syndrom

p. 273

24

Indikation for nyrebiopsi

p. 273

25

Hæmaturi

p. 274

26

Mikroskopisk hæmaturi

p. 274

27

Makroskopisk hæmaturi

p. 274

28

Glomerulonephritis

p. 275

29

IgA-glomerulonephritis

p. 275

30

Poststreptokok glomerulonephritis

p. 275