25: Ulykker, forgiftninger og børnemishandling Flashcards Preview

Pædiatri - en illustreret lærebog > 25: Ulykker, forgiftninger og børnemishandling > Flashcards

Flashcards in 25: Ulykker, forgiftninger og børnemishandling Deck (39)
Loading flashcards...
1

Ulykker

p. 469
Hyppigste dødsårsag > 1 år, ca. 50 børn årligt, trafikulykker godt halvdelen, desuden drukning, kvælning og brand.

2

Forebyggelse af ulykker

p. 469

3

Trafikulykker

p. 469
Børn som fodgængere
Børn som bilpassagerer
Børn som cyklister

4

Børn som fodgængere

p. 470

5

Børn som bilpassagerer

p. 470

6

Børn som cyklister

p. 470

7

Hovedtraumer og commotio cerebri

p. 470
Identifikation (risikofaktorer: fald fra stor højde, nedsat bevidsthedsniveau, abnorme neurologiske fund, kraniefrakturer)
Observation (tegn på ⬆ ICP / nedsat bevidsthedsniveau, abnorme neurologiske fund, pupildilatation)
Akut behandling (oxygenering, opretholde passende perfusionstryk, evt. evakuering af hæmatom)
Epidural blødning: efter symptomfrit interval 1-12 timer efter traume - børn < 1 år: suturer ikke sammenvokset, volumen kan øges, symptomer sent, første tegn evt, BT eller hgb ⬇; større skalphæmatom kan være eneste tegn på okkult intrakraniel blødning hos asympt. < 1 år

8

Columna cervicalis

p. 471

9

Indre skader og blødning

p. 472
Abdomen
Muskuloskeletale
Thorax

10

Forbrændinger, inhalationsskader og skoldninger

p. 472
ABC
Inhalationsskade
Dybde af forbrænding
- 1.
- 2.
- 3.
Overfladeareal af forbrænding
Forbrænding af kritiske områder

11

Drukning

p. 473

12

Kvælning og strangulering

p. 474

13

Hundebid

p. 474

14

Forgiftninger

p. 474

15

Accidentel forgiftning

p. 475

16

Selvforgiftning hos større børn

p. 475

17

Kronisk forgiftning

p. 475

18

Behandling af forgiftninger

p. 476
Identifikation
Vurdering af toksicitet
Behov for GI dekontaminering
- aktivt kul
- ventrikelaspiration
- provokeret opkastning
Indikation for undersøgelser
Planlægning af behandling
Vurdér sociale omstændigheder

19

Potentielt skadelige giftstoffers symptomer og behandling

p. 477

20

Forgiftning: alkohol

p. 477
Symptom: hypoglykæmi, koma, resp.insuff.
Behandling: undersøg blodsukker, evt. glukose iv., mål plasmaalkohol

21

Forgiftning: syrer og baser

p. 477
Symptom: inflammation og ulceration af øvre GI-kanal, kan medføre striktur
Behandling: ingen opkastning / ventrikeltømning, ingen kemisk antidot pga. varmeudvikling, giv barnet lidt mælk eller flødeis, tidlig gastroskopi

22

Forgiftning: digoxin

p. 477
Symptom: arytmier, hyperkaliæmi
Behandling: aktivt kul, hvis få timer efter indtagelse, Ekg-monitorering, serumdigoxin, evt. antidot

23

Forgiftning: minibatterier

p. 477
Symptom: milde GI symptomer, øsophagusstriktur ved store batterier, ætsning af tarmvæg / perforation
Behandling: overvåg med rtg. af thorax / abdomen, næsten alle passerer inden 2 dage uden sympt., fjern batterier i øsofagus eller ved tegn på opløsning, fjernes hvis ikke spontant passeret efter 2 døgn -> undgår opløsning og ætsningsskader

24

Forgiftning: jern

p. 477
Symptom: initialt opkastning, diarré, hæmatemese, melæna, akut ventrikelulcus
Latent periode med bedring
Timer senere: sløvhed, koma, shock, leversvigt, kramper, hypoglykæmi
På lang sigt: strikturer
Behandling: svær toksicitet ved > 60 mg/kg, indlæggelse ved >30
Rtg abdomen: pillemængde, lokalisation
Serumjern
Ventrikelaspiration overvejes ved stor indtagelse få timer forinden henvendelse
Infusion af deferoxamin

25

Forgiftning: paracetamol

p. 477
Symptom: irritation af ventrikel, 3-5 dage: leversvigt
Behandling: plasmaparacetamol 4 timer efter indtagelse, >150mg/kg mistænkt eller højt plasmaniveau -> iv acetylcystein
Fælg INR, levertal og kreatinin

26

Forgiftning: petroleumsprodukter

p. 477
Symptom: aspiration -> svær kemisk pneumoni
Behandling: opkastning og ventrikeltømning kontraind., give barnet mælk eller flødeis, symptomatisk behandling

27

Forgiftning: acetylsalicylsyre

p. 477
Symptom: tinnitus, døvhed, kvalme, opkastning, dehydrering, hyperventilation -> resp. alkalose og senere metab. acidose, hypoglykæmi, konfusion
Behandling: plasmasalicylat og kapillær syre-basestatus, ventrikeltømning (hvis få timer siden indtag), aktivt kul, undersøg væske og elektrolytter, korriger dehydr., elektrolytforstyrrelser og acidose, alkalinisering af urin, hæmodialyse

28

Forgiftning: tricykliske antidepressiva

p. 477
Symptom: sinus takykardi, ledningsforstyrrelser, tør mund, dobbeltsyn, agitation, konfusion, kramper, koma, resp.depr., hypotension
Behandling: aktivt kul uanset indtagelsestidspunkt, kardiel monitorering, behandling af arytmier med natriumbicarbonat, korriger metabolisk acidose, kramper: diazepam

29

Rygning

p. 478

30

Blyforgiftning

p. 478
Symptom: pica, nedsat appetit, kolikagtige abdominalsmerter, irritabilitet, dårlig trivsel, bleghed pga. anæmi (mikrocytær), svær forgiftning kan debutere med neur. sympt. såsom sløvhed, kramper og koma, til tider ⬆ICP med papiløde,, kronisk eksponering kan påvirke kognitiv udvikling, fortykkede metafyser (blyrande)
Behandling: