1.2 Procesy adaptacyjne Flashcards Preview

Patomorfologia I KOLOKWIUM > 1.2 Procesy adaptacyjne > Flashcards

Flashcards in 1.2 Procesy adaptacyjne Deck (15)
Loading flashcards...
1

Procesy adaptacyjne (4)

• Hiperplazja (rozrost)
• Hipertrofia (przerost)
• Atrofia (zanik)
• Metaplazja (zmiana morfologii komórki)

2

Rozrost

(hyperplasia)
• = powiększenie narządu wskutek zwiększenia liczby lom.

*PATOLOGICZNY
– Modzel albo nagniotek
– Polipy hyperplastyczne
– Hiperplazja tkanki łącznej (zapalenia z bliznowaceniem, gojenie ran)
– Odczynowe węzły chłonne

3

Przyklady metaplazji

• Najpowszechniejsza jest metaplazja w nabłonku walcowatym na płaski, jak w drogach oddechowych w odpowiedzi na przewlekłe drażnienie.
– U nałogowych palaczy prawidłowy nabłonek oddechowy tchawicy i oskrzeli jest często zastąpiony ogniskowo lub rozlanie wielowarstwowym nabłonkiem płaskim.
– Kamienie w przewodach wyprowadzających ślinianek, trzustki lub przewodów żółciowych mogą powodować zastąpienie prawidłowego walcowatego nabłonka wydzielniczego przez niefunkcjonujący nabłonek wielowarstwowy płaski.
– Niedobór witaminy A wywołuje metaplazję płaskonabłonkową w nabłonku oddechowym, a jej nadmiar hamuje rogowacenie.

• Metaplazja z nabłonka płaskiego w nabłonek walcowaty
– w przełyku Baretta, w którym nabłonek wielowarstwowy płaski zostaje zastąpiony jelitowo- podobnym nabłonkiem walcowatym pod wpływem refluxu kwaśnej treści żołądkowej.
• Metaplazja tkanki łącznej to tworzenie chrząstki, kości lub tkanki tłuszczowej (tkanki mezenchymalnej) w tkankach normalnie nie zawierających tych elementów. Np. tworzenie kości w obrębie mięśni (myositis ossificans)

4

Przerost

(hypertrophia)

• = powiększenie narządu wskutek zwiększenia rozmiaru komórki.

5

Przerost dośrodkowy LK

• (+) P
• Włókna mięśniowe grubieją i wydłużają się, jądra zbliżają się kształtem do prostokąta.
• Ściana grubieje, komora staje się jajowata, jama komory szczelinowata.6

Przerost odśrodkowy LK

• (+) V
• Włókna mięśniowe przerastają, zwiększa się liczba zawartych w nich filamentów, grubieją i wydłużają się.
• Nadmierny napływ krwi powoduje rozciągnięcie ściany serca i zmniejszenie liczby warstw, wskutek czego ściana zachowuje grubość lub jest tylko nieco grubsza.

7

Zanik odśrodkowy

(a. excentrica) polega na efektywnym zmniejszeniu się narządu z zachowaniem jego pierwotnej objętości (np. osteoporosis).
*Może nawet dochodzić do powiększania narządu (wodonercze, starcza rozedma płuc)

8

Zanik NIEZUPEŁNY

oznacza zmniejszenie się masy narządu (wymiarów lub liczby komórek miąższowych) w życiu pozapłodowym


9

Zanik z surowiczym obrzmieniem kk

dotyczy tkanki tłuszczowej (najczęściej podnasierdziowej). Występuje u osób głodzonych - w komórkach tkanki tłuszczowej miejsce uruchomionego tłuszczu wypełnia płyn ubogobiałkowy, tkanka ma wygląd galaretowaty.

10

Zanik włóknisty

(atrophia fibrosa) jest widywany w narządach, w których zanikowi kk miąższu towarzyszy zwiększenie ilości zrębu łącznotkankowego (narząd jest twardszy o drobno lub gruboziarnistej powierzchni)

11

Zanik tłuszczakowaty

• (atrophia lipomatosa / adiposa) –tkanka tłuszczowa wypełnia niedobór objętościowy narządu (trzustka)

12

Zanik brunatny

• (atrophia fusca) charakteryzuje się tym, że pomniejszony narząd ma barwę brunatną(brazową-czekoladową) (lipofuscyna= barwnik ze zużycia- wątroba i mięsień sercowy, adipocyty).

13

• Zanik prosty

(atrophia simplex) polega na zmniejszeniu wymiarów (wagi) narządu bez zmiany kształtu (równomierne zmniejszenie wszystkich składowych narządu)

14

ZANIK (ATROPHIA)
Przyczyny (lacina!)

- Zanik z braku czynności (atrofia e inactivitatae)
• Zanik z niedożywienia (atrophia e inanitione) (inanitio-wyniszczenie)
• Zanik z odnerwienia (atrophia neurotrophica)
• Zanik hormonalny (atrophia hormonalis)
• Zanik z ucisku (atrophia e compressione)
• Zanik starczy (atrophia senilis)

15

ZANIK

(ATROPHIA)

• redukcja strukturalnych składników komórki
• może ulegać progresji do punktu, w którym komórki ulegają uszkodzeniu i umierają.
• Mechanizmy zaniku są nie całkiem poznane, ale najprawdopodobniej zaburzają równowagę pomiędzy syntezą białek a ich degradacją +autofagia