4.1 Choroby zakaźne - gruzlica Flashcards Preview

Patomorfologia I KOLOKWIUM > 4.1 Choroby zakaźne - gruzlica > Flashcards

Flashcards in 4.1 Choroby zakaźne - gruzlica Deck (46)
Loading flashcards...
1

Gruzlica
- grupy zwiększonego ryzyka

- AIDS
- Alkoholicy, Narkomani
- Przewlekle niedożywieni
- Bezdomni
- Po 65 rż
- Cukrzyca
- HL
- Przewlekłe choroby płuc, przewlekła niewydolność nerek
- Immunosupresja

2

Gruzlica
drobnoustroje

1) M tuberculosis (droga kropelkowa)
2) M bovis ( droga pokarmowa)
3) M avis i intracellularis (przy obniżonej odporności)

3

Gruzlica
- drogi zakażenia

- Kropelkowa
- Pokarmowa
- Skóra
- Spojówki
- Drogi moczowo-płciowe
- Łożysko

4

Gruzlica
GRUŹLICA PIERWOTNA

= TBC PRIMARIA
- u osób wcześniej nie zarażonych nieuczulonych na prątki.

- NAJCZESCIEJ w płucach

5

tuberculosis primaria progressiva
- u kogo, co sie wytwarza

= progresja pierwotnych zmian gruźliczych

- rzadko (5%- małe dzieci i immunosupresja)
=> tworzeniem:
1) rozległych ognisk serowacenia
2) jam gruźliczych
3) gruźliczego zapalenia płuc
4) gruźlicy prosowatej

6

tbc miliaris

gruźlica prosowata

7

tbc cavernosa

jamy gruźlicze

8

Patogeneza (pierwotne zakazenie)

i. do 3 tyg bakterie namnażają się w fagosomach, blokuja fuzję z lizosomami makrofagów płucnych,
powodują bakteriemię
ii. rozsiewają się do różnych narządów (bezobjawowo/ objawy grypopodobne).

iii. po 3 tyg APC do w.chl. stymulują LTh1 (przez IL-12)
iv. LTh1 -> IFN-g
v. ziarniniaki gruźlicze i martwica serowata

9

Gruźlica pierwotna
zmiany w naczyniach, wezlach

1) w miejscu osiedlania się prątków zapalenie wysiękowe – pierwotne ognisko gruźlicze
2) zmiany w węzłach oraz naczyniach
3) wysiew prątków do krwi – (bez odczynowo)
>3tg -> odp. komórkowa + serowacenie

10

Zmiany pierwotne

1) ognisko, zespol Ghona, Ranke
2) scrophulosis
3) tuberculum anatomicum
4) tabes mesarrhaica

11

ognisko Ghona

Zmiany pierwotne *W PLUCACH
= ognisko pierwotne (focus primarius tuberculosis)
- w częściach dobrze upowietrznionych (nad lub pod szczeliną między płatem górnym i dolnym tuż pod opłucną

12

zespół Ghona

Zmiany pierwotne *W PLUCACH
= zespół pierwotny (complexus primarius tuberculosis) = - ognisko pierwotne+ zmienione węzły chłonne + naczynia limfatyczne.

13

zespół Ranke

Zmiany pierwotne *W PLUCACH
- Zespół Ghona ktory ulegl stopniowemu włóknieniu i wapnieniu

14

scrophulosis

Zmiany pierwotne
= zołzy
- pakiety, ktore sa utworzone przez w. chł. podżuchwowe (powiększone i zserowacone

15

tuberculum anatomicum

Zmiany pierwotne
= zgrubienie
*gdy prątki wnikają do organizmu przez uszkodzoną skórę -> odczyn zapalny skory

16

tabes mesarrhaica

Zmiany pierwotne
*zwykle nie widać ognisk pierwotnego, ponieważ prątki przenikają przez błonę śluzową nie wywołując w niej odczynu zapalnego

= suchoty krezkowe
- powiększenie węzłow chłonnych krezkowych (+serowacenie)

17

Gruźlica wtórna (popierwotna)
typy (2)
skad "moze sie wziac"?

I. odosobniona (narządową)
II. uogólniona (krwiopochodną - prosowatą)
- wszystkie zmiany gruźlicze powstające po przebyciu zespołu pierwotnego

1) prątki z zewnątrz - zakażenie dodatkowe
2) już istniejących zmian gruźliczych - reaktywacja utajonych zmian gruźliczych powstałych w czasie zakażenia pierwotnego

18

nadkażenie

- osoba z dodatnim odczynem tuberkulinowym zakażona dodatkowo z zewnątrz

19

reinfekcja zewnątrzpochodna

- do reinfekcji dochodzi u osób z obniżoną odpornością,

20

Występowanie gruźlicy wtórnej
-ogniska zapalne

o Płuca (90%)
o układzie moczowo-płciowym,
o obwodowych węzłach chłonnych,
o układzie kostnym

21

GRUZLICA WTORNA
- zmiany plucne

- zmiany najczęściej dotyczą szczytów płuc. Reaktywacja zmian w płucach -> naciek Assmana

22

Do wtórnej gruźlicy płuc zaliczamy...

1) tuberculosis cavernosa
2) tuberculoma
3) tuberculosis miliaris
4) pneumonia caseosa
5) tuberculosis nodoso-acinosa

23

tuberculosis cavernosa
gdzie, mechanizm powstawania, dlaczego grozne?

Gruźlica wtórna
= Gruźlica jamista
*górne płaty -> ziarniny gruźlicza -> serowacenie --> odksztusza sie -> jamy gruźlicze (sciany z tkanki włóknistej), często bez swoistej ziarniny

JAMY:
- w świetle przebiegają naczynia -> pęknięcie takiego naczynia -> pneumorrhagia

-> zakazenie powtorne dla chorego/ ZAGROZENIE DLA OTOCZENIA

24

tuberculoma
co, gdzie, budowa

Gruźlica wtórna
= gruźliczaki
GDZIE: górny płat płuca
CO: pojedynczy twór guzowaty o budowie warstwowej, cebulastej

cz. centralna = serowate masy martwicze (~uwapnione)
otoczka = szkliwiejącą tk. włóknista + naciek zapalny

25

pneumonia caseosa
co to, fazy

Gruźlica wtórna
= gruźlicze serowate zapalenie płuc
"galopuje suchote", gdyż w krótkim czasie doprowadzało do śmierci chorego

Fazy:
1) nawału
2) zapalenia galaretowatego
3) stłuszczenia wewnątrzpęcherzykowego
4) zwątrobienia
5) serowacenia

26

tuberculosis nodoso-acinosa

Gruźlica wtórna
= gruźlica guzkowozrazikowa
GDZIE: w płucach
CO: rozsiane ogniski ziarniny (jak liście koniczyny) -> włóknieją lub serowacieją

LAGODNE

27

tuberculosis miliaris

Gruźlica wtórna
= gruźlica prosówkowa, UOGOLNIONA
rezultat posocznicy prątkowej
najczesciej - SMIERC (rozsiew prątków z krwią)

W narzadach (pl+inne) powstają mnogie, drobne rozsiane ogniska ziarniny gruźliczej ulegającej w centrum serowaceniu.

28

gruźlica uogólniona
gdzie wystepuje najczesciej

1) płuca (obvy)
2) opony mózgowe
3) wątroba i śledziona
4) szpik kostny

29

gruźlica uogólniona
>zakazenie opon mozgowych -> skutki

1) opony miękkie -zielonkawe („wojłokowate”) masy o galaretowatym wyglądzie+gruzelki
==> X przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego -> okluzyjne wodogłowie.
2) gruźliczak (tuberculoma)

30

Pozapłucna, odosobniona gruźlica narządowa
mechanizm powstawania, narzady

krew, prątki -> narzady -> utajone zakazenie przez lata
GDZIE:
1) jądra
2) gruczol krokowy
3) jajowody
4) nerki+nadnercza
5) sutek
6) kości