2.1 Obrzek, przekrwienie, krwotok, zakrzep, zator, zawal, wstrzas Flashcards Preview

Patomorfologia I KOLOKWIUM > 2.1 Obrzek, przekrwienie, krwotok, zakrzep, zator, zawal, wstrzas > Flashcards

Flashcards in 2.1 Obrzek, przekrwienie, krwotok, zakrzep, zator, zawal, wstrzas Deck (0)
Loading flashcards...