4.3 Choroby zakaźne - kila Flashcards Preview

Patomorfologia I KOLOKWIUM > 4.3 Choroby zakaźne - kila > Flashcards

Flashcards in 4.3 Choroby zakaźne - kila Deck (45):
1

Lues
- co to, patogen

= kila
- przewlekła uogólniona choroba weneryczna
PATOGEN: krętki blade (Treponema pallium)

zakazenie typu h-to-h

2

Lues
- patogeneza (3)

1) Krętki namnażają się w miejscu zakażenia (najcz. - prącie, srom, pochwa) -> w. chl. -> krew -> caly organizm
2) endarteritis obliterans (vasculitis luetica)
3) -> różnorodne zmiany patologiczne w ciągu
wielu lat

3

endarteritis obliterans (vasculitis luetica)

ZAWSZE WYSTEPUJE
1) FIBRONEKTYNA na powierzchni krętków ułatwia ich adhezję do komórek śródbłonka =>
2) To proliferacja i obrzęk komórek śródbłonka naczyń z następowym zwężeniem/zamknięciem ich światła.
3) Naciek kom. immun.

4

Lues congenita

= Kiła wrodzona
- zakażenie przez łożysko (gdy u matki występuje posocznica krętkowa -> 2-3 lata od momentu
zakażenia)5

Lues congenita
-skutki zakazenia plodu

o Obumarcie płodu (porod niewczesny)
o Śmierci noworodka po urodzeniu
o Urodzenia żywego dziecka z cechami
> Kiły wrodzonej wczesnej (objawy <2r.z)
> Kiły wrodzonej późnej (objawy >2r.z)

6

Lues congenita
Zakażenie płodu
-kiedy?, dlaczego

Zakażenie płodu >5 msc ciąży (gdy (-) szczelnosc lub zanikla warstwa k. Langhansa kosmków łożyskowych)

7

Lues congenita
- jakie objawy przypomina

W kile wrodzonej występują cechy odpowiadające kile drugo i trzeciorzędowej u dorosłych + charakterystyczne zmiany

8

LUES CONGENITA RECENS

*Lues congenita
= KIŁA WRODZONA WCZESNA

9

LUES CONGENITA RECENS
1) skora

*Lues congenita
- Osutka plamista
- pęcherzyca kiłowa (pemphigus lueticus) - dłonie, podeszwy

10

LUES CONGENITA RECENS
2) blony sluzowe

*Lues congenita
> nosa = Sapka (coryza) – przewlekły nieżyt błony śluzowej nosa -> zmiany kiłowe sklepienia nosa (nos siodelkowaty)
> warg = Zajady (rhagades) w kącikach ust

11

LUES CONGENITA RECENS
4) pluca

*Lues congenita
Zapalenie białe płuc

12

LUES CONGENITA RECENS
5) Kiłowe zapalenie chrzęstno-kostne

*Lues congenita
- zniszczenia sklepienia nosa -> nos siodełkowaty, (uszkodzenie lemiesza i kości nosowych przez ziarninę kiłową)

13

LUES CONGENITA RECENS
6) narzadowe

*Lues congenita
- rozległe wytwórcze zapalenie śródmiąższowe
(najwiecej krwi z kretkami przeplywa przez watrobe -> marskosc kilowa wrodzona = cirrhosis luetica congenita)

14

LUES CONGENITA RECENS
7) grasica

*Lues congenita
- ropnie Dubois = torbielowato rozdęte ciałka Hassala wypełnione złuszczającymi się komórkami nabłonka i neutrofilami
*mimo że są to „ropnie” to z zapaleniem ropnym nie mają nic wspólnego!!!

15

Charakterystycznym zespołem objawów kiły wrodzonej późnej jest...

*Lues congenita
triada Hutchinsona
1) Zęby Hutchinsona (beczkowaty kształt siekaczy przyśrodkowych z wrębami na brzegu
siecznym
2) Zapalenie miąższowe rogówki prowadzące do bielma
3) Głuchota błędnikowa

16

KIŁA WRODZONA PÓŹNA (LUES CONGENITA TARDA)
1) kosciec

*najczestsze
- Kiłowe zapalenie okostnej -> zniekształcenia
- Przerost guzów czołowych i ciemieniowych -> czaszka kwadratowa
- szablaste podudzia = nawarstwienie nowej kości na przedniej powierzchni kości piszczelowych (łukowate)
- pogrubienie przymostkowych nasad obojczyków

17

KIŁA WRODZONA PÓŹNA (LUES CONGENITA TARDA)
2) OUN

-kiłowe przewlekłe zapalenie opon miękkich mózgu -> ZANIK n. wzrokowego (II) i USZKODZENIE n. VIII

18

KIŁA WRODZONA PÓŹNA (LUES CONGENITA TARDA)
3) skora

- blizny Parrota = widoczne wokół ust i skrzydełek nosa promieniste blizenki skórne

19

KIŁA NABYTA
-klasyfikacja

- pierwotna
- wtorna
- trzeciorzedowa
>
>

20

lues primaria
- co to, po jakim czasie sie przejawia
- objawy charakterystyczne (bez opisu)

= Kiła pierwotna (pierwszorzędowa)... nie wrodzona
T: ~4 tygodni od zakażenia

affectio primaria:
1) sclerosis primaria/initialis
2) ulcus durum Hunteri

21

lues primaria
AFFECTIO PRIMARIA + inne objawy

AFFECTIO PRIMARIA: (niebolesne): rejon krocza
- stwardnienienie pierwotne (sclerosis primaria) – płasko-wyniosły guzek 0,5-2cm.

+powiększenie w.chl. pachwiny
CHARAKTERYSTYCZNIE: endarteritis obliterans

22

wrzód twardy Huntera

*lues primaria
= owrzodzenie cz. srodkowej nacieku.
+ z dna wrzodu sączy się wydzielina, zawierająca liczne krętki

23

przez jaki czas trwa objaw pierwotnych kily nabytej pierwszorzedowej?

trwa około 4 tg i ulega wygojeniu -> blizna
- W tym okresie ujawniają się dodatnie odczyny kiłowe, pojawia się odporność przeciw nowemu zakażeniu.

24

lues secundaria
- kiedy wystepuja objawy, ile trwa
- mechanizm
-objawy (6)

= Kiła drugorzędowa
T: po ~10 tg od zakażenia
+ trwa <2 lat (jak ZNIKNA Z KRWI kretki)
*Zmiany chorobowe ustępują nawet bez leczenia.

OBJAWY:
1) exanthema
-maculosa
-papulosa
-pustulosa
2) enanthema
3) leukoderma lueticum
4) alopecia luetica
5) condylomata lata
6) lymphadenopathia

Powyżej 2 lat rozpoczyna się okres kiły utajonej późnej (lues latens tarda), który może trwać od kilku do kilkunastu lat.

25

1) exanthema
+typy

= osutka skóry
GDZIE: na skórze

TYPY:
- plamista (lues maculosa) - okrągłe koloru gotowanej szynki, średnicę kilku mm.
- grudkowa (lues papulosa) - ciemnobrunatne
- krostowa (lues pustulosa)- wielopostaciowe.

26

2) leukoderma lueticum
3) alopecia luetica

= Trwałe ślady: kiłowe plamy bielacze oraz kiłowe plackowate wyłysienie na potylicy

PRZEZ EZANTHEMe!

27

4) condylomata lata

= Kłykciny płaskie
- płaskie, twarde brodawkowate zmiany w okolicy narządów płciowych i odbytu (zakaźne)

28

5) enanthema

= osutka błon śluzowych
CO: białawe plamy
GDZIE: jama ustna, pochwa, prącie (zakaźne)

29

6) zmiany w. chl.

- hyperplazja grudkowa
- (+) liczba plazmocytów
- liczne krętki
- pogrubienie torebki.

30

lues tertiaria
- ile trwa, co sie dzieje
-klasyfikacja

T: wiele lat, przewlekłe
CO SIE DZIEJE:
- rozległa destrukcja narządów
- BRAK krętków we krwi.

KLASYFIKACJA:
1) lues cardiovascularis
2) neurolues
3) "łagodna trzeciorzędowa kiła" z tworzeniem kilaków w różnych lokalizacjach

31

lues cardiovascularis
- co to, co najczesciej jest porazone, co rzadziej, ale tez bywa :)

*lues tertiaria
= kiła sercowo – naczyniowa

(porazone: serce-aorta-naczynia odzywiajace)

NAJCZESCIEJ: zapalenie aorty (aortitis luetica).
(lokalizacja - NIGDY poniżej przepony)

RZADKO:
- zapalenie tętnic wieńcowych (zawał).
- śródmiąższowe zapalenie mięśnia sercowego (myocarditis interstitialis luetica).

32

lues cardiovascularis
- objawy sercowe

*lues tertiaria
SERCE: błona wewnętrzna -> pomarszczona jak kora drzewa => rozciąganie, ścieńczenie -> poszerzenie:
1) tętniak workowaty
2) tętniak rozwarstwiający

33

aneurysma sacciforme

*lues tertiaria -> lues cardiovascularis
tętniak workowaty

34

aneurysma dissecans

*lues tertiaria -> lues cardiovascularis
tętniak rozwarstwiający

35

lues cardiovascularis
-objawy aortalne, jaka czesc aorty jest najbardziej porazona, gdzie (w przebiegu aorty) nigdy nie wystepuje

*lues tertiaria

AORTA: blizny -> zniekształcenie pierścienia zastawkowego -> NIEDOMYKALNOSC ZASTAWKI AORTALNEJ -> przerost i niewydolność LK

- ZAROST vasa vasorum aorty -> niedotlenienie -> martwica, włóknienie.
* Zmiany dotyczą przede wszystkim błony środkowej (mesaortitis luetica).

36

neurolues
- co to, typy(3)

*lues tertiaria
= kiła OUN

TYPY:
1) tabes dorsalis
2) paralysis progressiva
3) taboparalysis
*leptomeningitis luetica

37

1 typ: tabes dorsalis
- co to, jakie skutki (i jak mozemy stwierdzic diagnostycznie)

*lues tertiaria -> neurolues
= wiąd rdzenia
- zwyrodnienie TYLNYCH sznurów rdzenia kręgowego (aksonów i osłonek mielinowych)

!!!!!! BRAK odruchów, utrata CZUCZIA GLEBOKIEGO, BOLU; ataksja lokomotoryczna

38

2 typ: paralysis progressiva
- co to, na czym polega, co mozemy stwierdzic mikroskopowo

*lues tertiaria -> neurolues
= porażenie postępujące
- zniszczenie komórek ZWOJOWYCH w płatach czołowo-ciemieniowych (kora mozgu)
MIKRO:
- utrata neuronów
- proliferacja mikrogleju
- glejoza (=prolif. gleju)

39

2 typ: paralysis progressiva
-skutki

*lues tertiaria -> neurolues
SKUTKI:
- postępujące otępienie
- utrata sprawności ruchowej
*moze byc wodogłowie.

40

3 typ: taboparalysis
- co to

*lues tertiaria -> neurolues
- tabes dorsalis + paralysis progressiva równocześnie

41

*leptomeningitis luetica

*lues tertiaria -> neurolues
= kiłowe zapalenie opon miękkich mózgu

42

gumma
- co to?

*lues tertiaria -> gumma
= Kilak, ziarniniak kiłowy.
CO: 1+ szaro-białawy guz o konsystencji gumy (malutki)
GDZIE: кароч... niemal wszedzie...

43

hepar lobatum

= wątroba płatowa
PRZYCZYNY:
1) śródmiąższowe zapalenie kiłowe wątroby
2) bliznowacejace kilaki

44

gumma
- z czego to "cos" zbudowane?

*lues tertiaria -> gumma
KILAK:
- srodek - ognisko martwicy skrzepowej
- otoczka -ziarnina
>>>wewn w-wa - makrofagi
>>>>>>>zewn w-wa - tk. l. wloknista + rozplem fibroblastów + plazmocyty i limfocyty
*!!! zwłaszcza dookoła naczyń krwionośnych z cechami endarteritis obliterans.

45

czym kilak rozni sie od gruzelka?

W kilaku zachowane są włókna sprężyste (w przeciwieństwie do gruzełka).