5.4 Choroby autoimmunologiczne - ch. Basedowa, Hashimoto Flashcards Preview

Patomorfologia I KOLOKWIUM > 5.4 Choroby autoimmunologiczne - ch. Basedowa, Hashimoto > Flashcards

Flashcards in 5.4 Choroby autoimmunologiczne - ch. Basedowa, Hashimoto Deck (26)
Loading flashcards...
1

choroba Hashimoto
- co to, przyczyny

= przewlekle zapalenie limfocytowe tarczycy

- stopniowe upośledzenie funkcji tarczycy z powodu autoimmunologicznego niszczenia gruczołu.

PRZYCZYNY: IG przeciw różnym antygenom tarczycy.

2

choroba Hashimoto
- u kogo wystepuje

• najczęściej 45-65rż, częściej u kobiet, K:M = 10-20:1.

NAJCZESTSZA niedoczynnosc tarczycy

3

choroba Hashimoto
- makro, mikro, przekroj

MAKRO:
- powiększona tarczyca
- torebka jest nienaruszona
- gruczoł odgraniczony od sąsiednich struktur.

MIKRO: naciek kom. jednojadrzastych

PRZEKROJ: blady, żółto-brązowy, czasem guzkowy.

4

choroba Hashimoto
- skutki odpowiedzi immunologicznej

1) uczulenie autoreaktywnych limfocytów CD4+ na antygeny tarczycowe.
2) tyreocyty -> zastępowane naciekiem komórek jednojądrowych -> włóknienie

5

choroba Hashimoto
- typ klasyczny (cecha charakterystyczna)

rozplem tkanki łącznej śródmiąższowej

6

komórki Hurthle

*choroba Hashimoto
- kwasochlonne komórki z ziarnistą cytoplazmą
- wyscielaja atroficzne tyreocyty

METAPLAZJA!!

7

choroba Hashimoto
- BAC

!!! charakterystyczne objawy
1) komórki Hurthle
2) heterogenna populacja limfocytów !!!

8

choroba Hashimoto
- przebieg kliniczny (jak sie zaczyna)

Z POCZATKU: powiększenie tarczycy (symetryczne i rozlane), niedoczynnosc (u kobiet w średnim wieku)

*może być poprzedzona przejściową nadczynnością:
BO uszkodzone pęcherzyki -> uwolnienie hormonów tarczycy (hashitoxicosis).
- (+) FT3, FT4
- (-) TSH
- (-) wychwyt radiojodu

9

choroba Hashimoto
- podwyższone ryzyko jakich chorób?

1) autoimmunologicznych endokrynnych (typ 1 cukrzycy, autoimmune adrenalitis)
2) autoimmunologicznych nieendokrynnych ( SLE, myasthenia gravis, zespół Sjogrena),
-- JAK GR-BAS
3) chłoniaków Beta-komórkowych.

10

AIDS
- patogen

Wirus RNA
• HIV-1- USA, Europa, centralna Afryka
• HIV-2- zachodnia Afryka
w *Lth CD4+

11

AIDS
-Nowotwory

• Mięsak Kaposiego
• Chłoniaki Beta-komórkowe (systemowe, pierwotne mózgu, pierwotne jam ciała)
• Rak szyjki macicy
• Rak odbytu

12

choroba Gravesa-Basedowa

- NAJCZESTSZA przyczyna endogennej nadczynności tarczycy
- najczęściej 20-40 rż, K:M = 7:1

*czasem choroba Hashimoto + Gravesa.

13

choroba Gravesa-Basedowa
- czestosc wystepowania, u kogo, z jakimi chorobami zwiazana

- NAJCZESTSZA przyczyna endogennej nadczynności tarczycy
- najczęściej 20-40 rż, K:M = 7:1

*czasem choroba Hashimoto + Gravesa.

14

choroba Gravesa-Basedowa
- czynnik, mechanizm, jakie IG

CZYNNIK: nieznany
MECZHANIZM: przerwanie tolerancji Th -> autoprzeciwciała:

> przeciwko receptorowi TSH
> peroksysomom tarczycy
> tyreoglobulinie.

15

choroba Gravesa-Basedowa
- triada objawow

TRIADA OBJAWOW
1) Nadczynność tarczycy
2) oftalmopatia
3) dermatopatia

16

choroba Gravesa-Basedowa
- typy IG przeciwko TSH -> TSI

1) thyroid-stimulating immunoglobulin (TSI)/ long-acting thyroid stimulator (LATS)
- stymuluje czynność tarczycy wolniej niż TSH. LATS przylaczaja
sie do TSH-R -> (+) cAMP -> uwalnianie hormonow tarczycy

*TSI jest względnie specyficzny dla choroby Gravesa, w przeciwieństwie do przeciwciał przeciw tyreoglobulinie i peroksydazie tarczycy.

17

choroba Gravesa-Basedowa
- typy IG przeciwko TSH -> TGI

2) Thyroid-growth-stimulating immunoglobulins (TGI).
tez przeciwko TSH-R, przeciwciało stymulujące wzrost tarczycy.
-> proliferacja nabłonka pęcherzyków.

18

choroba Gravesa-Basedowa
- typy IG przeciwko TSH -> TBII

3) TSH-binding inhibitor immunoglobulins (TBII).
IG zapobiegają łączeniu TSH z receptorem na komórkach nabłonka tarczycy.
+/- kom. tarczycy (u pacjenta ZAWSZE tylko jeden z typow TBII)

19

choroba Gravesa-Basedowa
- makro, mikro, przekroj

MIKRO: nadmiar komórek. Koloid w obrębie pęcherzyków jest blady, z brzegami muszelkowatymi.

MAKRO: Tarczyca symetrycznie powiekszona (przerost i rozrost komórek nabłonka pęcherzyków)

PRZEKROJ: miąższ miękki, PRZYPOMINA MIESIEN

*brodawki -> wpuklają się do światła pęcherzyków koloidu (*czasem wypełniając pęcherzyki)

20

choroba Gravesa-Basedowa
- zmiany poza tarczycą (jakie, gdzie)

- uogólniona hyperplazja limfatyczna, wloknienie

GDZIE:
- serce
- skora
- galki oczne

21

choroba Gravesa-Basedowa
- oftalmopatia (co sie dzieje, przyczyny)

CO: (+) V tkanki łącznej zagałkowej i mięśni zewnątrzgałkowych

PRZYCZYNY:
1) naciek kom. jednojadrzastych -> przestrzen zagalkowa
2) obrzęk zapalny (także mięśni)
3) gromadzenia macierzy pozakomórkowej ->> wloknienie
> hydrofilnych GAGs (np kwas hialuronowy)
4) (+) N adipocytów

22

choroba Gravesa-Basedowa
- oftalmopatia (skutki)

SKUTKI:
- exophtalmos
- zaburzenie czynnosci mięśni okoruchowych

23

choroba Gravesa-Basedowa
- exophtalmos

- przemieszczenie gałki ocznej do przodu

24

choroba Gravesa-Basedowa
- Serce

- hypertrofia -> niedokrwienne

25

choroba Gravesa-Basedowa
- Skora (co, gdzie, jak czesto, mechanizm)

= Naciekowa DERMATOPATIA
GDZIE: skóra goleni
CO: łuskowate zgrubienie skóry = "obrzęk przedgoleniowy" *rzadko
MECHANIZM: depozyty GAG'ow i LYMPH

26

choroba Gravesa-Basedowa
- leczenie przedoperacyjne

1) podanie jodu -> zanik nabłonka, gromadzenie koloidu poprzez blok sekrecji tyroglobuliny.
2) leczenie propylotiuracylem nasila hypertrofię nabłonka i hyperplazję poprzez stymulację sekrecji TSH