7.3 Krtan Flashcards Preview

Patomorfologia I KOLOKWIUM > 7.3 Krtan > Flashcards

Flashcards in 7.3 Krtan Deck (6)
Loading flashcards...
1

laryngitides

= Zapalenia krtani

2

zespół krupu
- jakie dzwieki, dlaczego

- ciężka postac zapalenia krtani i tchawicy (laryngotracheitis)
--> obrzęk krtani, tchawicy i oskrzeli -> zwężenie -> STRIDOR, chrypka i kaszel
(синдром заточенного карандаша, ~вирусы)

3

ostre zapalenie nagłośni
- przyczyny

- H. influenzae, Strep. b-hemolizujące, wirusy paragrypy 1 i 2

4

przewlekłe zapalenie krtani
- przyczyny

- u palaczy -> metaplazja

5

Nodulus laryngis (guzek krtani)
- co to, przyczyny, czynniki ryzyka, lokalizacja

=guzek śpiewaczy
- NIEnowotworowa zmiana odczynowa
PRZYCZYNA: przeciążenie strun głosowych
Czynniki ryzyka: palenie papierosów, M>K
Lokalizacja : STRUNY głosowe w pobliżu spoidła przedniego

6

Nodulus laryngis (guzek krtani)
- mikro, makro, objawy

Objawy: chrypka
Makro: polipowaty guzek
Mikro: początkowo dominuje obrzęk i proliferacja fibroblastów-