7. 2 GDO - nowotwory Flashcards Preview

Patomorfologia I KOLOKWIUM > 7. 2 GDO - nowotwory > Flashcards

Flashcards in 7. 2 GDO - nowotwory Deck (24)
Loading flashcards...
1

NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE

1. Brodawczak (papilloma)
> płaskonabłonkowy - przedsionek nosa
> Schneiderian papilloma (pokryte nabłonkiem oddechowym = błona Schneidera)
----3 podtypy histologiczne:
>brodawczak egzofityczny (exophytic papilloma)
>brodawczak odwrócony (inverted papilloma)
>brodawczak onkocytarny (oncocytic papilloma)

2

Brodawczak płaskonabłonkowy
- gdzie, zloscliwosc

GDZIE: przednia cz przegrody nosa/przedsionek

!prawie nigdy nie ulega transformacji złośliwej

3

Brodawczak odwrócony
- czestosc wystepowania, mikro, gdzie

najczęstszy (do 70%)
GDZIE: boczna ściana nosa/zatoki

MIKRO: ENDOfityczne (=odwrocone) rozrosty nabłonka = wrastajacy nablonek do wewnatrz +neu +eos => MIKROROPNI

4

Brodawczak odwrócony
- cechy, zlosliwosc

CECHA NIEZLOSLIWA: błona podstawna nabłonka jest zachowana

ALE:
!moze transformowac sie do naciekajacego = zlosliwego
> 60% synchronicznie = rak+brodawka
> 40% metachronicznie = brodawka -> rak)

5

Brodawczak onkocytarny
- czestosc wystepowania, gdzie, mikro

najrzadszy podtyp
GDZIE: boczna ściana nosa/zatoki
mikro:
> endo- i egzofityczny wzrost
> nabłonek walcowaty wielorzędowy z metaplazją onkocytarną i drobnymi torbielkami
wypełnionymi śluzem lub Neu

6

Angiofibroma
- czestosc wystepowania, demografia

- rzadko
- zalezny od estrogenu => wystepuje u M>K 10-25 rz/ K po menopauzie

7

Angiofibroma
- mikro zmiany

=Naczyniakowłókniak
mikro:
> we włóknistym podścielisku liczne naczynia
> polipowaty guz najczęściej w nosogardle
> łatwo krwawi (!!!)

8

Angiofibroma
- leczenie

leczenie chirurgicznie po przedoperacyjnej embolizacji, doustne ESROGENY

9

SINONASAL CARCINOMA
- gdzie i co
- jaki typ komorek najczestszy

GDZIE: sinonasal part, zatoki: najczęściej szczękowe
- najczęściej rak płaskonabłonkowy
+ rogowacenie

10

Sinonasal Carcinoma
-najbardziej agresywny typ

- sinonasal undifferentiated carcinoma
(średnie przeżycia 1 miesiąc do 1 roku)

11

Rak nosogardła

= carcinoma nasopharyngis

1. Raki płaskonabłonkowe rogowaciejące
2. Raki nierogowaciejące
> Rak nierogowaciejący zróżnicowany
> Rak niezróżnicowany

12

Rak nosogardła

= carcinoma nasopharyngis

1. Raki płaskonabłonkowe rogowaciejące
2. Raki nierogowaciejące
> Rak nierogowaciejący zróżnicowany
> Rak niezróżnicowany

P.S. nierogowac - EBV, zrozn - nie zw. z EBV, gorszy

13

Najczestszy punkt wyjścia raka
- charakter

- błona śluzowa bocznej ściany w okolicy zachyłka gardłowego w pobliżu ujścia trąbki Eustachiusza
- charakter EGZOfityczny

14

Rak niezróżnicowany (RN)
- etiologia, (+) ryzyko, region, czestosc wystepowania

№1 rak nosogardla
> etio: zakażenie EBV
> (+) ryzyko: genetyka, czynniki środowiskowe
> region: Azja/Afryka

15

RN
- mikro, klinika

MIKRO: naciek z LYMPH w pobliżu komórek rakowych (lymphoepithelioma) --> ROZSIEW raka z ogniska pierwotnego

KLINIKA:
1 objaw --> (+) w. chłonnych SZYJA
ALBO * Guz najczęściej umiejscowiony kolo ujścia trąbki Eustachiusza --> niedrożnosc ucha srodkowego -> utratą słuchu

16

klasyfikacja RN
- typy artektoniczne

1. Typ Regauda
= komórki rakowe -> lite gniazda OSTRO odgraniczone od otaczającego nacieku
limfocytarnego

2. Typ Schminckego
= komórki rakowe są rozproszone pomiędzy limfocytami pod postacią drobnych
grup/komorek (podobny do Chloniaku Hodgkina)

17

Rak nierogowaciejący zróżnicowany

- najrzadziej
(jak RN) etio: EBV
cecha: rozsiew z ogniska pierwotnego (do w. chł. szyjnych)

18

Rak płaskonabłonkowy rogowaciejący

- NIEzwiązany z infekcją EBV
· Ma najgorsze rokowanie z wszystkich raków nosogardła !!!

19

Melanoma malignum
- czestosc, IHC, jak wyglada

*Najczestszy nowotwor zlosliwy oka
= czerniak złośliwy
- rośnie w postaci polipa/kruchego guza z ogniskami martwiczo-krwotocznymi

IHC: HMB45+, wimentyna+, S100+

20

Chłoniak nosa i zatok z komórek NK/T
- zlosliwosc
- etiologia
- cechy charakterystyczne

- agresywny chłoniak z martwicą górnych dróg oddechowych
etio: EBV
cechy: angiocentryczny -> angioinwazja,
zamknięcie naczyń prowadzą do owrzodzeń, martwicy

21

Chłoniak nosa i zatok z komórek NK/T
- klinika

KLINIKA:
- nieswoisty nieżyt nosa i zatok
- obrzęk, rumień, krwawienie z nosa,
- niedrożność przewodów nosowych
+ !!martwica z owrzodzeniami, perforacja przegrody nosa / zapadnięcie się grzbietu nosa

22

Szpiczak odosobniony

= Myeloma solitara
- 50% nos i zatoki
*brak zmian w szpiku, surowicy i moczu.

23

Nerwiak wechowy zarodkowy
- MAKRO, etio

= esthesioneuroblastoma
- rzadki złośliwy nowotwór neuroendokrynny z nabłonka węchowego
MAKRO:
- polipowaty
- w cz. szczytowej jamy nosowej
- czerwony i dobrze unaczyniony
- kruchy i łatwo krwawi

24

Nerwiak wechowy zarodkowy
- mikro

MIKRO:
- drobnookrągłokomórkowy
- drobnowłókienkowe podścielisko (pilśń neuronalna), które odpowiada wypustkom
neuronalnym komórek nowotworowych
- Rozetki typu Homera-Wrighta