2 History Taking Flashcards Preview

Polish > 2 History Taking > Flashcards

Flashcards in 2 History Taking Deck (26)
0

Does your father suffer from any illnesses?

Czy ojciec na soć choruje?

1

How old was she when she died?

Ile miała lat kiedy umarła?

2

Is your sister well?

Czy siostra jest zdrowa?

3

How old are your children?

Ile lat mają dzieci?

4

Why did your father die?

Dlaczego ojciec umarł?

5

What is your sister treated for?

Na co leczy się siostra?

6

How many cigarets do you smoke daily?

Ile papierosów pan/i pali na dzień?

7

How many bottles of beer to you drink daily?

Ile butelki pan/i pije na dzień?

8

Have you had an operation?

Czy pan/i miał/ miała operacji?

9

Do you take any medicine? Vitamins?

Czy pan/i biersze jakieś leki/lekarstwa, witaminy?

10

What is your blood pressure?

Jakie ma pan/i ciśnienie?

11

I have two kids

Mam dwoje dzieci

12

What do you work as?

Kim jest pan/i z zawodu?

13

For how long do you work?

Jak długo zwykle pracuje pan?

14

How much and how often do you drink alkohol?

Ile i jak cęsto pije pan/i alkohol?

15

How is your job?

Jaki jest pana/i zawód?

16

Do you have a fever?

Czy ma pan/pani gorączkę?

17

I dont think I have a fever/ I think I have a fever

Chyba nie mam gorączki / chyba mam gorączkę

18

Yesterday I felt bad, because I had a running nose and a fever

Wczoraj czułam się okropnie, bo miałam katar i gorączkę

19

Yesterday I felt sick, because I had fever, cough, and chills.

Wczoraj chułam się chora, bo miałam grupę, kaszel i dreszcze

20

What are the symptoms of a cold?

Jakie są objawy grypy?

21

I had a very high temperature

Miałam bardzo wysoką temperaturę

22

38,9 degrees

38 i 9 stopni

23

I have pain in my muscles

Miałam bóle mięśni

24

I also had a cough

Kaszel tez miałam

25

I had a cough for 5 days

Miałam kaszel jeszcze przed 5 dni