🌟2 Dorosły/Dziecko Flashcards Preview

Polish > 🌟2 Dorosły/Dziecko > Flashcards

Flashcards in 🌟2 Dorosły/Dziecko Deck (20)
0

Proszę usiąść

Usiądź

1

Proszę wstać

Wstań

2

Proszę położyć się
On the back
On the stomach
On the side

Połóż się
Na plecach
Na brzuchu
Na boku

3

Proszę podwinąć
Pyjamas
Night dress
Sleeve
Trouser leg

Podwiń
Piżamę
Koszulę
Rękaw
Nogawkę/ nogawki

4

Proszę zdjąć
Socks

Zdejmij
Skarpetki

5

Proszę rozebrać się

Rozbierz się

6

Proszę oddychać
Mouth

Oddychaj buzią

7

Proszę nabrać

Nabierz

8

Wypuścić

Wypuść

9

Zakasłać

Zakaszl

10

Proszę powtarzać

Powtarzaj

11

Proszę rozluźnić się

Rozluźnij się

12

Proszę nie napinać się
Abdomen

Nie napinaj się
Nie napinaj brzucha

13

Proszę pokazać

Pokaż

14

Proszę otworzyć
Mouth

Otwórz buzię

15

Proszę przełknąć ślinę

Przełknij ślinę

16

Proszę zgiąć

Zegnij

17

Proszę pochylić się

Pochyl się

18

Proszę zamknąć

Zamknij

19

Proszę zacisnąć
Eyelids
Eyes

Zaciśnij
Powieki
Oczy