3 Vocabulary Flashcards Preview

Polish > 3 Vocabulary > Flashcards

Flashcards in 3 Vocabulary Deck (26)
0

Cut out

Wycięty

1

Removed

Usunięty

2

Ever

Kiedyś

3

About

Około

4

I think

Chyba

5

Since/ then

Wtedy

6

Step, grade

Stopień

7

Several

Kilko

8

To give birth

Rodzić/ urodzić

9

Anesthesi

Znieczulenie

10

To be pregnant

Być w ciąży

11

Artery

Tętnica

12

Vein

Żyta

13

The biggest

Największy

14

The smallest

Najmniejszy

15

Big, bigger

Duży większy

16

Small, smaller, the smallest

Mały, mniejszy, najmniejszy

17

Strong, severe

Silny, silniejszy

18

Weak, weaker

Słaby, słabszy

19

Fast, faster

Szybki, szybszy

20

Slow, slower
Too slow

Wolny, wolniejszy
Zawolne

21

High, higher

Wysoki, wyższy

22

Low, lower

Niski, niższy

23

To wake up

Budzić się ( budzę/budzisz)

24

To swell

Puchną

25

On the way

Podroga