2 Imperative Flashcards Preview

Polish > 2 Imperative > Flashcards

Flashcards in 2 Imperative Deck (43)
0

Pracujesz

Pracuj

1

Uczysz się

Ucz się

2

Czytają

Czytaj

3

Jedzą

Jedz

4

Pisać/napisać

Piszesz/ napiszesz
Pisz/napisz

5

Robić/ zrobić

Robisz/ zrobisz
Rób/ zrób

6

Pić/ wypić

Pijesz/ wypijesz
Pij/wypij

7

Oddychać

Oddychają
Oddychaj

8

Otwierać/ otworzyć

Otwierają/ otworzysz
Otwieraj/ otwórz

9

Zamykać

Zamykają
Zamykaj

10

Brać/ wziąć

Bierzesz / weź
Bierz / weź

11

Odpoczywać

Odpoczywają/ odpoczywaj

12

Chodzić/iść

Chodzisz/ idź
Chodź/ idź

13

Pytać/ zapytać

Pytają/ zapytają
Pytaj/ zapytaj

14

Słuchać

Słuchają
Słuchaj

15

Mowić/ powiedzieć

Mówisz/ powiedzą
Mów/ powiedz

16

Gotować/ ugotować

Gotujesz/ ugotujesz
Gotuj/ ugotuj

17

Kupować/kupić

Kupujesz/ kupisz
Kupuj/ kup

18

Iść

Idź

19

Wziąć

Weź

20

Dać

Daj

21

Być

Bądź

22

Zamknąć

Zamknij

23

Odpocząć

Odpocznij

24

Spać

Śpij

25

Say it again

Powiedz to jeszcze raz

26

Drink it

Wypij to

27

Eat the sandwich

Jedz kanapkę

28

Buy apples (today)

Kup jabłka

29

Go to the pharmacy (today)

Idź do apteki

30

Open the notebook

Otwórz notatnik

31

Take these vitamins everyday

Bierz te witaminy codziennie

32

Take this tablet now

Weź tą tabletkę teraz

33

Cook soup (today)

Ugotuj zupę

34

Ask the nurse

Zapytaj pielęgniarka

35

Speak polish everyday

Mów po polsku codziennie

36

Do excersize 4 now

Zrób ćwiczenie 4 teraz

37

Go to bed early (today)

Idź spać wcześnie

38

Do not make soup

Nie gotuj zupy

39

Do not ask the nurse

Nie pytaj pielęgniarki

40

Do not buy appels

Nie kupuj jabłek

41

Do not take tabelets

Nie bierz tabletki

42

Do not drink

Nie pij