2 Imperfektive-perfektive Flashcards Preview

Polish > 2 Imperfektive-perfektive > Flashcards

Flashcards in 2 Imperfektive-perfektive Deck (60)
0

To do

Robić/zrobić

1

To open

Otwierać(am/asz) /otworzyć(ę/ysz)

2

To stand up/ get up

Wstawać/ wstać
Ę/esz
Wstać -> wstanę/ wstaniesz

3

To take

Brać/ wziąć
Wziąć -> wezmę / weźmiesz

4

To go (walk)

Chodzić, iść / pójść
Pójść -> pójdę / pójdziesz

5

To read

Czytać / przeczytać

6

To cook

Gotować / ugotować

7

To go (by car)

Jechać / pojechać

8

To eat

Jeść/zjeść

9

To finish

Kończyć / skończyć

10

To buy

Kupować / kupić

11

To speak

Mowić / powiedzieć

12

To wash

Myć (się) / umyć (się)

13

To answer

Odpowiadać / odpowiedzieć

14

To watch

Oglądać / obejrzeć

15

To drink

Pić / wypić

16

To write

Pisać / napisać

17

To pay

Płacić / zapłacić

18

To repeat

Powtarzać / powtórzyć

19

To ask

Pytać / zapytać

20

To learn

Uczyć się / nauczyć się

21

To return

Wracać / wrócić

22

To go out

Wychodzić / wyjsć

23

To close

Zamykać / zamknąć

24

Imperfektive definition

How long? How often?
More than once
Not finished

25

Perfektive definition

Once and finished

26

I am making dinner

Robię obiad

27

I will make dinner every day

Będę robić obiad codziennie
Future imp

28

I will make dinner today

Zrobię dziś obiad

29

I made dinner every day last week

Robiłam obiad codziennie w zeszłym tygodniu
Past imp

30

I made dinner yesterday

Zrobiłam obiad wczoraj

31

I always open the window in the night

Otwieram okno codziennie w nocy / co noc
Present perf

32

I am going to open the window every night

Będę otwierać okno codziennie w nocy
Future imp

33

Tonight i will open the window

Otworzę dziś okno w nocy

34

I opened the window every night last week

Otwierałam okno codziennie w nocy w zeszłym tygodniu
Past imp

35

I opened the window last night

Otworzyłam okno wczoraj w nocy

36

Tomorrow I will wake up at 7

Jutro wstanę o 7

37

I will take a shower

Wezmę prysznic
Future perf

38

I will eat breakfast

Zjem śniadanie

39

I will go to the university with the bus

Pojadę na uniwersytet autobusem

40

I will drink 2 coffes

Wypiję dwie kawy

41

I will write four tasks

Napiszę 4 ćwiczenia

42

I will cook dinner

Ugotuję obiad

43

I will do the homework

Zrobię pracę domową

44

I will lear 20 new words

Nauczę się 20 nowych stów

45

I will pay the bill

Zapłacę rachunek

46

I will by milk, meat and fruit

Kupię mleko, mięso, i owoce

47

I will watch a movie

Objerzę film

48

I will listen to a tape

Przeczytam gazetę

49

I will brush my teeth / hair

Umyję zęby / włosy

50

I will give you an injection

Zrobię (dative) panu/i zastrzyk

51

To measure

Mierzyć / zmierzyć

52

I will measure your blood pressure

Zmierzę (dative) panu/i ciśnienie krwi

53

I will measure your blood pressure every 2 hour

Będę mierzyć panu/i ciśnienie krwi co 2 godziny

54

To help

Pomagać (am/asz) / pomoć (ę/esz) (dative)

55

I will help you

Pomogę panu/i

56

To give

Dawać (daję/esz) / dać (am/asz) (dative)

57

I will give you a tablet

Dam panu/i tabletkę

58

Im giving him/her the tablet

Daję mo/jej tabletka

59

I will give you a tablet against pain

Dam panu/pani tabletkę przeciwbólową