🌟P 44 Układ Moczowy Flashcards Preview

Polish > 🌟P 44 Układ Moczowy > Flashcards

Flashcards in 🌟P 44 Układ Moczowy Deck (20)
1

How many times a dag do you pass urine?

Ile razy na dzień oddaje pan/pani mocz?

2

Do you have to go to the toilet at night?

Czy musi pan/pani wstawać do toalety w nocy?

3

What color is the urine?

Jakiego koloru jest mocz? Jaki kolor ma mocz?

4

Do you have pain or a burning sensation when you pee?

Czy jest ból albo pieczenie, kiedy oddaje pan/i mocz?

5

Do you have pain in your lover back?

Czy ma pan/pani bóle w dole pleców?

6

Do you pass urine in a continous stream?

Czy oddaje pan/i mocz ciągłym strumieniem?

7

Is the stream strong or weak?

Czy strumień moczu jest mocny czy słaby?

8

Do you have difficulties with passing urine?

Czy ma pan/pani trudności z oddawaniem moczu?

9

Do you have problems with beggining to pass urine?(hesitance)

Czy ma pan/pani trudności z rozpoczęciem oddawania moczu?

10

Do you have to strain to pass urine?

Czy musi się pan/pani wysilać, żeby oddać mocz?

11

Do you pee yourself sometimes? In which situations?

Czy moczy się pan/pani czasem? W jakiej sytuacji?

12

Do you leak urine?

Czy popuszcza pani mocz?

13

Do you leak urine when sneezing or coughing/ when you cough or sneeze?

Czy popuszcza pani mocz przy kichaniu lub kaszlu/ kiedy pani kaszle lub kicha?

14

Do you feel the urgency to pee?

Czy odczuwa pan/i parcie na mocz?

15

Has there been blood in your urine?

Czy w moczu jest/byla krew?

16

Do you dribble urine?

Czy oddaje pan/i mocz kroplami?

17

Is the urine smelly?

Czy mocz ma nieprzyjemny zapach?

18

How much fluid to you drink a day?

Ile płynu pije pan/pani na dobę?

19

Do you pass urine more often than before?

Czy oddaje pan/i mocz cześciej niż zwykle?

20

Does it hurt when you pass urine?

Czy boli pana/ panią kiedy oddaje pan/i mocz?