🌟P 30 Układ Oddechowy Flashcards Preview

Polish > 🌟P 30 Układ Oddechowy > Flashcards

Flashcards in 🌟P 30 Układ Oddechowy Deck (28)
0

How is the cough: dry or productive?

Jaki jest ten kaszel: suchy czy mokry?

1

When is the cough worst?

Kiedy kaszel jest największy?

2

When does the cough increase?
Morning
Before the afternoon
In the afternoon
In the evening
In the night

Kiedy kaszel się nasila?
Rano
Przed południem
Po południu
Wieczorem
W nocy

3

Does the cough wake you up at night?

Czy kaszel budzi pana/panią w nocy?

4

Doyou have pain when you cough?

Czy boli pana/panią kiedy pan/pani kaszle?

5

Do you often have a cold?

Czy jest pan często przeziębiony/ czy jest pani często przeziębiona?

6

Are you short of breath?

Czy ma pan/i duszności?

7

Do you cough anything up?

Czy pan/i odkrztusza?

8

How much sputum do you cough up during a day?

Jak dużo plwociny pan/i odkrztusza w ciągu dnia?

9

What color is the sputum?

Jakiego koloru jest plwocina?

10

Is the sputum watery or thick and sticky?

Czy plwocina jest wodnista czy gęsta i lepka?

11

Does the sputum have an unpleasant taste?

Czy plwocina ma nieprzyjemny smak?

12

Have you noticed that you cough up blood?

Czy zauważył pan/zauważyła pani, że odkrztusza pan/pani krew?

13

Where do you hurt when you cough up?

Gdzie boli, kiedy pan/pani odkrztusza?

14

Do you have a running nose?

Czy ma pan/i katar?

15

Do you have a fever?

Czy ma pan/i gorączkę?

16

Do you feel weak?

Czy czuje się pan osłabiony/pani osłabiona?

17

Have you lost weight recently?

Czy ostatnio stracił pan/ straciła pani na wadze?

18

Do you cough more at night or in the day?

Czy kaszle pan/i bardziej w nocy czy w dzień?

19

Do you cough up a phlegm?

Czy odkasłuje pan/pani flegmę?

20

Did you measure your temperature?

Czy mierzył pan/ mierzyła pani temperaturę?

21

Do you smoke?

Czy pan/i pali papierosy?

22

Since when did you feel bad?

Od kiedy czuje się pan/i źle?

23

For how long have you had the cough?

Od jak dawna ma pan/i kaszel?
Od kiedy...

24

Do you sweat at night?

Czy poci się pan/i w nocy?

25

Do you have an apetite?

Czy ma pan/i apetyt?

26

For how long have you had the cough?

Od jak dawna ma pan/i kaszel?

27

Do you cough?

Czy ma pan/i kaszle?