🌟Jak, Ile, Co, Od Flashcards Preview

Polish > 🌟Jak, Ile, Co, Od > Flashcards

Flashcards in 🌟Jak, Ile, Co, Od Deck (61)
1

Always

Zawsze

2

Usually

Zwykle

3

Often

Często

4

Sometimes

Czasem

5

Rearly

Rzadko

6

Never

Nigdy (nie..)

7

One time

Jeden raz

8

2-5 times

2-5 razy

9

One time a day

Raz dziennie

10

One time a week

Raz w tygodniu

11

One time in the month

Raz w miesiącu

12

One time a year

Raz w roku

13

Every 2-5 days

Co 2-5 dni

14

For a minute

Przez minutę

15

For an hour

Przez godzinę

16

For a week

Przez tydzień

17

For a month

Przez miesiąc

18

For a year

Przez rok

19

For 2-4 minutes

Przez 2-5 minuty

20

For 2-4 hours

Przez 2-4 godziny

21

For 2-4 weeks

Przez 2-4 tygodnie

22

For 2-4 years

Przez 2-4 lata

23

For 5 minutes

Przez 5 minut

24

For 5 hours

Przez 5 godzin

25

For 5 weeks

Przez 5 tygodni

26

For 5 months

Przez 5 miesięcy

27

For 5 years

Przez 5 lat

28

Since a minute

Od minuty

29

Since an hour

Od godziny

30

Since yesterday

Od wczoraj

31

Since a week

Od tygodnia

32

Since a month

Od miesiąca

33

Since a year

Od roku

34

Since 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13...

Od dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu, dziesięciu, jednastu, dwunastu, trzynastu..

35

Since 3 minutes

Od trzech minut

36

Since 5 hours

Od pięciu godzin

37

Since 7 days

Od siedmiu dni

38

Since 6 weeks

Od sześciu tygodni

39

Since 9 months

Od dziewięciu miesięcy

40

Since 13 years

Od trzynastu lat

41

Late

Późno

42

Early

Wcześnie

43

In the morning

Rano

44

In the day

W południe

45

In the afternoon

Po południu

46

In the evening

Wieczorem

47

In the night

W nocy

48

Monday, on, since

Poniedziałek, w poniedziałek, od poniedziałku

49

Tuseday, on, since

Wtorek, we wtorek, od wtorku

50

Wednsday, on, since

Środa, w środę, od środy

51

Thursday on, since

Czwartek, w czwartek, od czwartku

52

Friday, on, since

Piątek, w piątek, od piątku

53

Saturday, on, since

Sobota, w sobotę, od soboty

54

Sunday, on, since

Niedziela, w niedzielę, od niedzieli

55

Now

Teraz

56

Today

Dziś, dzisiaj

57

Yesterday

Wczoraj

58

Last week, month, year

W zeszłym tygodniu, miesiącu,roku

59

Tomorrow

Jutro

60

In the next week, month, year

W przyszłym tygodniu, miesiącu, roku

61

Everyday

Codziennie