🌟Ból Flashcards Preview

Polish > 🌟Ból > Flashcards

Flashcards in 🌟Ból Deck (40)
1

Where do/did you hurt?

Gdzie pana/panią boli? Bolało

2

What where you doing when the pain came on/ the pain started?

Co pan robił/ co pani robiła kiedy pojawił się/ zaczął się ból?

3

Does the pain move/radiate somewhere?

Czy ból gdzieś promieniuje?

4

How severe is/was the pain?

Jak silny jest/był ten ból?

5

What kind of pain is/was it?

Jaki jest/był ten ból?

6

burning

Piekący

7

Stabbing

Przeszywający

8

Gripping

Ściskający

9

Chrushing

Miażdżący

10

Severe

Silny

11

Dull

Tępy

12

Piercing

Kłujący

13

Pressing

Uciskowy

14

Have you had any pains in your chest?

Czy miał pan/miała pani bóle w klatce piersiowej?

15

How often do you have the headaches?

Jak często ma pan/pani bóle głowy?

16

Do you have pain in your right leg?

Czy boli pana/panią prawa noga?

17

Does it hurt when you move about?

Czy boli kiedy pan/pani się rusza?

18

Does the pain wake you up at night?

Czy ból budzi pana/panią w nocy?

19

When did the pain start?

Kiedy zaczął się ból?

20

How long did the pain last?

Jak długo trwał ból?

21

How long does the pain usually last?

Jak długo zwykle trwa ból?

22

Does anything make the pain better?

Czy coś zmniejsa ból?

23

Does anything make the pain worse?

Czy coś nasila / zwiększa ten ból?

24

Did the pain come on suddenly or gradually?

Czy ból zaczął się nagle czy stopniowo?

25

Do you have pain anywhere?

Czy coś pana/panią boli?

26

How long have you had the pain for?

Od kiedy ma pan/pani ten ból? Od kiedy pana/panią boli?

27

Do you have abdominal pain?

Czy ma pan/pani bóle brzucha?

28

Do you have pain on passing stool?

Czy boli, kiedy pan/pani oddaje stolec?

29

Do you have pain when you cough / breathe / swallow?

Czy boli pana/panią kiedy kaszle / oddycha / pyłka?

30

Where do you have the pain when you cough up?

Gdzie boli, kiedy pan/pani odkrztusza?

31

Is there anything else associated with the pain?

Czy bólowy coś towarzyszy?

32

Do you get the pain before or after eating a meal?

Czy boli pana/ panią przed jedzeniem czy po jedzeniu?

33

On a scale of 0 to 10, how would you rate the pain? (0 is the least and 10 is the most)

Czy może pan/pani ocenić ten ból w skali od zera do dziesięciu? (0 znaczy brak bólu, a 10 to najsilniejszy ból jaki może sobie pan/pani wyobrazić)

34

How often does the pain come on?

Jak często pojawiła się ból?

35

Did you take any medication for the pain?

Czy brał/ wziął pan/pani jakiś leka na ból ?

36

Did you take nitroglycerine? Did it help? Did the pain go away?

Czy brał pan/brała pani nitroglicerynę? Czy pomogła?....

37

Does the pain go away when you rest?

Czy ból ustępuje kiedy pan/pani odpocznie odpoczywa?

38

Did the pain go away when you stopped doing what you did?

Czy ból ustąpił, kiedy pan przestał / pani przestała to robić?

39

How was the pain?

Jaki był ten ból?

40

Where is/was the pain?

Gdzie jest/był ten ból?