🌟2 Day, Month, Year Flashcards Preview

Polish > 🌟2 Day, Month, Year > Flashcards

Flashcards in 🌟2 Day, Month, Year Deck (20)
0

Last week

Zeszłym tygodniu

1

Last month

Zeszłym miesiącu

2

Last year

Zeszłym roku

3

1 week ago

Tydzień temu
Nom sing.

4

1 year ago

Rok temu
Nom sing.

5

1 month ago

Miesiąc temu
Nom sing

6

2 weeks ago

Dwa tygodnie temu

7

2 months ago

Dwa miesiące temu
Nom plur.

8

2 years ago

Dwie lata temu
Nom plur

9

2 days ago

Dwa dni temu

10

5 weeks ago

5 tygodni temu

11

5 years ago

5 lat temu

12

5 months ago

5 miesięcy temu

13

5 days ago

5 dni temu

14

1 hour ago

(Jedna) godzinę temu

15

1 minute ago

(Jedna) minutę temu

16

2 hours ago

Dwie godziny temu

17

2 minutes ago

Dwie minuty temu

18

5 hours ago

5 godzin temu

19

5 minutes ago

5 minut temu