2. Sopimuksen syntyminen Flashcards Preview

Velvoiteoikeus > 2. Sopimuksen syntyminen > Flashcards

Flashcards in 2. Sopimuksen syntyminen Deck (69):
0

(1) on sopimukseen liittyvää sääntelyä A ja B.

1. Oikeustoimilaissa
A. Tarjouksen peruuttaminen
B. Tarjous-vastaus-mekanismi

1

Tarjouksen peruuttaminen EOMSJ, kun TSOIHT ja MVSONS.

Ei Ole Mahdollista Sen Jälkeen, kun Tarjouksen Saaja On Ilmoittanut Hyväksyvänsä Tarjouksen ja Molemminpuolisesti Velvoittava Sopimus On Näin Syntynyt.

2

Peruuttaminen on mahdollista yleensä vain, jos PSTSaEKTäOTT.

Peruutus Saapuu Tarjouksen Saajalle Ennen Kuin Tämä On TUTUSTUNUT TARJOUKSEEN.

3

Peruuttamiskieltoon on kaksi poikkeusta:

1. Jos tarjouksen tekijä on lisännyt tarjoukseensa peruuttamista koskevan ehdon
2. Jos on kyse oikeustoimilain mukaisesra re-integra tilanteesta, jossa ERITYISTEN ASIANHAAROJEN vallitessa peruuttaminen on mahdollista vielä selonteon jälkeen.

4

Tarjoukseen annettu (1) myöntävä vastaus SaAiMS.

1. EHDOTON
Saa Aikaan Molemminpuolisen Sopimussidonnaisuuden

5

Vastauksen on oltava(2):

1. oikea-aikainen
2. sisällöltään tarjousta vastaava

6

Ellei tarjoukseen ole otettu nimenomaista määräystä voimassaoloajasta, noudatetaan (A) mukaisia, jolloin 1. ja 2.

A. Oikeustoimilain
1. suulliseen tarjoukseen on annettava HETI vastaus
2. kirjallinen tarjous on voimassa KOHTUULLISEN AJAN.

7

(A) mukaan V tai EV, joka sisällöltään viittaa TH, KUT.

A. Oikeustoimilain
Viivästynyt tai Epäpuhdas Vastaus, joka sisällöltään viittaa Tarjouksen Hyväksymiseen, Katsotaan Uudeksi Tarjoukseksi.

8

Jos tarjouksen vastaanottaja antaa tarjoukseen HylV, TOL(1).

Hylkäävän vastauksen, Tarjous On Lopullisesti
1. RAUENNUT

9

Erityisesti VSTA tai MMOY ovat monesti Sopimus... alaisia.

Välttämättömiä Suorituksia Tarjoavat Alueellisesti tai Muussa Monopoliasemassa Olevat Yritykset
Sopimuspakon

10

(A)lain mukaan talletuspankki saa KTA ja TiKäTaVäMy tai MaksupKoToHo vain JKiOPP.

A. Luottolaitoslain
Kieltäytyä Talletustilin Avaamisesta ja Tilin Käyttöön Tarkoitetun Välineen Myöntämisestä tai Maksupalvelua Koskevan Toimeksiannon Hoitamisesta vain Jos Kieltäytymiselle On Painava Peruste.

11

Sopimukselta ei YEM erityistä M, eli tätä sopimuksilla on(1).

Yleensä Edellytetä Mitään erityistä Muotoa
1. Muotovapaus

12

(1) mukaan kiinteistökauppa on tehtävä (2), ja O tai HE on AK. Lisäksi (3) on VKKKAL.

1. Maakaaren
2. kirjallisesti
Osapuolten tai Heidän Edustajien on Allekirjoitettava Kauppakirja. 3. KAUPANVAHVISTAJAN on Vahvistettava Kauppa Kaikkien Kauppakirjan Allekirjoittaneiden Läsnäollessa.

13

Mikäli (1) mukainen (2) kiinteistökaupassa jää täyttymättä, sopimus (3).

1. Maakaaren
2. muotovaatimus
3. ei ole sitova

14

(1) säädetään Ko, joka voi syntyä MääKau päättämisestä KiOs silloin, kun osapuolet ovat ensin sopineet tekevänsä kiinteistökaupan NKVM.

1. Maakaaressa
Korvausvelvollisuudesta, joka voi syntyä Määrämuotoisesta Kaupasta päättämisestä Kieltäytyvälle Osapuolelle
Noudattamatta Kuitenkaan Vaadittua Muotoa.

15

Sopimuksen teosta vetäysymiseen perustuva korvausvelvollisuus käsittää ne kustannukset, joita K ja KT on TA.

Kaupanteosta ja Kiinteistöön Tutustumisesta on Toiselle Aiheutunut.

16

Maakaaren muotosäännös on esimerkki VM, jonka NOSSE.

Varsinaisesta Muotosäännöksestä, jonka Noudattaminen On Sopimuksen Syntymisen Edellytys.

17

V(1) tarkoitetaan sellaisia sopimusehtokokoelmia, jotka on LE ja TKSJVS.

1. Vakiosopimuksilla tarkoitetaan sellaisia sopimusehtokokoelmia, jotka on Laadittu Etukäteen ja Tarkoitettu Käytettäväksi Suureen Joukkoon Vastaavanlaisia Sopimuksia.

18

Vakioehdot voivat sisältyä PS tai yksittäiseen sopimukseen YTL.

Painettuun Sopimuslomakkeeseen
Yhdistettäväksi Tarkoitettuun Liitteeseen

19

Huomattava osa vakioehdoista on käytännössä TOYL.

Toisen Osapuolen Yksin Laatimia

20

(1) perusteella eräät laiminlyönnit sopimuksen päättämisvaiheessa voivat johtaa siihen, että V tai ONJSU

1. Oikeudellisten oppien
Vakioehdot tai Osa Niistä Jää Sopimuksen Ulkopuolelle

21

(1) perustuen ellei vakioehtojen (2) ole riittävän selvä, vakioehdot JSU.

1. Oikeudelliseen oppiin perustuen ellei vakioehtojen
2. LIITYNTÄ ole riittävän selvä, vakioehdot
Jäävät Sopimuksen Ulkopuolelle.

22

Kun kaikki vakioehdot S yksilöllisin tiedoin täytettävään ja AS, LETuO, vaan vakioehdot ORSP.

Sisältyvät
Allekirjoitettavaan Sopimuslomakkeeseen, Liityntäkysymys Ei Tuota Ongelmia, vaan vakioehdot
Ovat Riidattomasti Sopimuksen Piirissä

23

Jos vakioehdot ovat varsinaisesta sopimusdokumentista irrallinen kokoelma, VTSO vain, jos N on SPYhVRS.

Vakioehdot Tulevat Sopimuksen Osaksi vain, jos Niihin on Sopimuksen Päättämisen Yhteydessä Viitattu Riittävän Selvästi.

24

Vakioehtojen kohdalla ehtojen (1) on oltava riidaton ja lisäksi edellytetään, että AsTuOMaTV.

1. LIITYNTÄ
Asiakasosapuolella Tulee Olla Mahdollisuus Tutustua Vakioehtoihin.

25

Internet kaupankäynnissä asiakkaan tulee valita painike hyväksyäkseen vakioehdot. Tällaista sopimustekniikka kutsutaan

Click-wrap-ehdoiksi.

26

Jos lisenssiehdot sisältyvät ohjelma-pakkaukseen tai tulevat näkyville ohjelmaa käynnistettäessä on kyse

shrink wrap sopimusrakenteesta

27

Vakioehtoja koskee myös laki(1), oppi Ank ja YE.

1. lakiin säätämätön, vaan oikeuskäytännössä kehittinyt
Ankarista ja Yllättävistä Ehdoista

28

(1) mukaan osapuolen on nimenomaisesti huomautettava asiakkaille sellaisista vakioehtojen määräyksistä, joita voidaan pitää A ja YAK.

1. Oppi ankarista ja yllättävistä ehdoista
Ankarina ja Yllättävinä Asiakkaan Kannalta

29

Oppi ankarista ja yllättävistä ehdoista mukaan huomautusvelvollisuus voitaneen täyttää ST lisäksi PK.

Suullisen Tiedonannon
Painoteknisin Keinoin

30

(1) huomautusvelvollisuuden täyttämättä jättäminen johtaa siihen, että A tai YKaEJSU.

1. Ankarien ja yllättävien sopimusehtojen
Ankarat tai Yllättäviksi katsotut Ehdot Jäävät Sopimuksen Ulkopuolelle

31

Jos sopimuksen päättämisvaiheessa sovitaan STK jotakin, mikä on ristiriidassa vakioehtojen kanssa, konflikti ratkaistaan (1) korostavan tulkintasäännön mukaan.

Suullisesti Tai Kirjallisesti
1. yksilöllisten ehtojen etusijaa

32

Yksilöllisen sopimisen kohteena olevat ehdot SV, joten RVJS.

Sivuttavat Vakioehdot, joten Ristiriitatilanteessa Vakioehto Jää Soveltamatta.

33

(1) eli (2) on kyseessä, kun molemmat ilmoittavat tekevänsä sopimuksen omilla vakioehdoillaan.

1. Vakioehtojen kollisio
2. battle of forms

34

Battle of forms -tilanteessa ratkaisua haetaan siitä, että KuOsKa olevan SuMäVaSyEp tai siitä, KuKäVaOvLäTaNo tai AlaVaSo

Kumman Osapuolen Katsotaan olevan Suuremmissa Määrin Vastuussa Syntyneestä Epäselvyydestä
Kumman Käyttämät Vakioehdot Ovat Lähempänä Tahdonvaltaista Normistoa tai Alan Vallitsevaa Sopimuskäytäntöä.

35

Osapuolet voivat sopimusneuvotteluihin ryhtyessään STM, jota myöhemmän sopimuksen päättämisessä noudatetaan.

Sopia Tietyistä Määrämuodoista

36

(1)-nimellä tunnettua ehtoa, jonka mukaan SoSiKaOsSuSäEh, EiAsUlkEhVoVe.

1. Entire agreement
Sopimusasiakirja Sisältää Kaikki Osapuolten Suhdetta Sääntelevät Ehdot, Eikä Asiakirjan Ulkopuolisiin Ehtoihin Voida Vedota.

37

Sopimusmääräys, jonka mukaan SoVoMuMyVaKiMu.

Sopimusta Voidaan Muuttaa Myöhemmin Vain Kirjallisessa Muodossa.

38

Joissain tapauksissa SV voidaan säännellä menettelytapaa koskevin sopimuksin. Korkein oikeus katsoi, että rakennusalan tarjouskilpailua koskevat P sääntelivät sitä, miten osapuolten tuli rakennusurakkasopimuksen valmistelussa edetä.

Sopimuksen Valmistelua
Periaatteet

39

Etenkin asuntokaupassa käytetään (1) nimellä tunnettua S.

1. käsirahan
Sopimustekniikkaa

40

Osatotarjouksen tekevä osapuoli luovuttaa tarjouksen TMK, joka on (1)lain mukaan määrältään enintään (2). Jos kauppa toteutuu KLKOs. Mikäli TaTeOsKK tai EKS esimerkiksi rahoitusvaikeuksien vuoksi, MSPK.

Tehosteena Myyjälle Käsirahan
1. Asuntokauppalain
2. 4% tarjouksen mukaisesta kauppahinnasta
Käsiraha Luetaan Kauppahinnan Osasuoritukseksi
Tarjouksen Tehnyt Ostaja Kieltäytyy Kaupasta tai Ei Kykene Siihen
Myyjä Saa Pitää Käsirahan.

41

(1)laki rajoittaa, että K menettämisseuraamus rajoittuu siihen käsirahan osaan, joka VaMyKaPeAiVa.

1. Asuntokauppalaki
Kiinteistökaupassa
Vastaa Myyjälle Kaupan Peruuntumisesta Aiheutunutta Vahinkoa.

42

(1) on sopimus, jolla osapuolet velvoittautuvat myöhemmän pääsopimuksen tekemiseen.

1. Esisopimus

43

Jos ErTäSo on J esisopimuksessa avoimeksi, EEVPPTeVe.

Erityisen Tärkeitä Sopimuskohtia on Jätetty esisopimuksessa avoimeksi, Esisopimusta Ei Voida Pitää Pääsopimuksen Tekemiseen Velvoittavana.

44

(1) ei saa aikaan velvollisuutta lopullisen sopimuksen päättämiseen, vaan se on lähinnä eräänlainen TSNK.

1. Letter of intent
Toistaiseksi Saavutetun Neuvottelutuloksen Kirjaaminen

45

Jos letter of intent on saanut aikaan PeLu sen suhteen, että STT, tai jos neuvotteluiden päättämiseen on liittynyt muuten SM, voi sopimuksesta kieltäytyvä joutua KoNeTaKäKu.

Perustellun Luottamuksen
Sopimus Tullaan Tekemään
Sopimatonta Menettelyä
Korvaamaan Neuvottelukumppanilleen Tarpeettomaksi Käyneitä Kuluja.

46

Sopimuksissa voidaan sopia, etät tietyt IOTK. Tämä voi koskea Virhe(eli R), sopimuksen irtisanomista tai ilmoituksen purkamista.

Ilmoitukset On Tehtävä Kirjallisesti
Virheilmoitusta (eli Reklamaatiota)

47

Sähköisessä sopimisessa voidaan erottaa kaksi päämuotoa. 1. TiToVaTi ja 2. HaSuToVeVä.

1. Tietoverkko Toimii Vain Tilauskanavana
2. Hankittava Suoritus Toimitetaan Verkon Välityksellä

48

LTPT säännellään tilanteita, kun tilaus tehdään TKK palvelun tarjoajan on (1) annettava sähköinen ilmoitus tilauksen vastaanottajalle.

Laissa Tietoyhteiskunnan Palvelujen Tarjoamisesta
Teknisiä Keinoja Käyttäen
1. viivytyksettä

49

(Poik) LTPT säätää, että vastaanottoilmoitusta ei tarvitse toimittaa, jos tilattu hyödyke TVS.

Laki Tietoyhteiskunnan Palveluiden Tarjoamisesta
Toimitetaan Viivytyksettä Sähköisesti

50

Palvelun tarjoajan on LTPT mukaan asetettava asiakkaan käyttöön As, Te ja He tekniset keinot, joiden avulla asiakas voi Tu ja Ko syöttövirheet EnTiTe.

Laki Tietoyhteiskunnan Palveluiden Tarjoamisesta
Asianmukaist, Tehokkaat ja Helppokäyttöiset
Tunnistaa ja Korjata
Ennen Tilauksen Tekemistä.

51

(1) säädetään, että KuVaLuOiKä vain, jos 1. HOLK sen KO, 2. KK, JOTH tai OKJHäH tai 3. HOLILKK, JOTH tai OKIAV sen H.

1. Kuluttajasuojalaissa
Kuluttaja Vastaa Luottokortin Oikeudettomasta Käytöstä vain, jos
1. Hän On Luovuttanut Kortin sen Käyttöön Oikeudettomalle
2. Kortin Katoaminen, Joutuminen Oikeudettomasti Toisen Haltuun tai Oikeudeton Käyttö Johtuu Hänen Huolimattomuudesta tai
3. Hän On Laiminlyönyt Ilmoittaa Luotonantajalle Kortin Katoamisesta, Joutumisesta Oikeudettomasti Toisen Haltuun tai Oikeudettomasta Käytöstä Iilman AIHEETONTA VIIVYTYSTÄ sen Havaittuaan.

52

(1) mukaan kuluttajan vastuu on luottokortin oikeudettomassa käytössä 2 ja 3 kohdissa rajattu (2). Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos hän on toiminut (3) tai (4).

1. Kuluttajasuojalain
2. 150€
3. tahallisesti
4. törkeän huolimattomasti.

53

Vastuu luottokortin oikeudettomasta käytöstä PAS, kun KK tai OKOIL.

Päättyy Aina Siihen, kun Kortin Katoamisesta tai Oikeudettomasta Käytöstä On Ilmoitettu Luotonantajalle.

54

*(Pää)Sopimuksen neuvotteleminen ESAMVSP, vaan NVKIV

Ei Saa Aikaan Minkäänlaista Velvollisuutta Sopimuksen Päättämiseen, vaan Neuvottelut Voi Katkaista Ilman Vastuuta.

55

(Poik)Jos osapuoli on käyttänyt KN, kuten esimerkiksi AHT TaSuOmin, TKNKoKoVTK.

Kiellettyjä Neuvottelukeinoja
Antanut Harhaanjohtavia Tietoja Tarjoamansa Suorituksen Ominaisuuksista, Tarpeettomaksi Käyneitä Neuvottelukuluja Koskeva Korvausvastuu Voi Tulla Kysymykseen..

56

(1) mukaan sopimusneuvottelut EiLäSiOs ja OsVoNiVeYleIlmHaSe.

1. KKO:n
Eivät Lähtökohtaisesti Sido Osapuolia ja Osapuolet Voivat Niiistä Vetäytyä Yleensä Ilman Haitallisia Seuraamuksia.

57

Neuvotteluja ei ole lupa KVEN, että TOTH ja kärsii sen johdosta turhia kustannuksia tai vahinkoa.

Käydä Vilpillisesti Eikä Niin, että Toinen Osapuoli Tulee Harhaanjohdetuksi

58

Varsinkin silloin kun toinen osapuoli on TTH synnyttänyt neuvottelukumppanissa PLSoSo ja SOJJoVa tai MuTo, PeVeNeVJKSoKoPM.

Tahallaan Tai Huolimattomuudesta
Perustellun Luottamuksen Sopimuksen Solmimiseen ja Se On Jo Johtanut Valmistelu- tai Muihin Toimiin, Perusteeton Vetäytyminen Neuvotteluista Voi Johtaa Korvausvastuuseen Sopimuksentekorikkomusta Koskevien Periaatteiden Mukaisesti.

59

Lähtökohtana korvausten määräämisessä on saattaa LOSAKuJoSEOR.

Loukattu Osapuoli Sellaiseen Asemaan Kuin Jos Sopimusneuvotteluihin Ei Olisi Ryhdytty.

60

Korvausvastuu voi perustua siihen, että SPKTOTJ. Tällainen tilanne on silloin, kun pätemättömyys johtuu osapuolen PM tai K.

Sopimiuksen Pätemättömyys Katsotaan Toisen Osapuolen Tuottamuksesta Johtuvaksi
Petollisesta Menettelystä tai Kiskonnasta

61

Jos pätemättömyys on seurausta muotovaatimuksen rikkomisesta tai lainvastaisesta sopimussisällöstä, PE yleensä V lukea PeTOS eikä K siten S

Pätemättömyyttä Ei yleensä Voida lukea Pelkästään Toisen Osapuolen Syyksi eikä Korvausvastuuta siten Synny

62

(Poik) Jos toinen osapuolista on asiantuntijaroolinsa tms. olosuhteen vuoksi kantanut PSL, voidaan pätemättömyys katsoa hänen syyksi ja korvausvastuu voi tulla kyseeseen.

Päävastuun Sopimuksen Laadinnasta

63

Julkisista hankinoja koskeva laki on

Julkisia hankintoja koskeva laki

64

JHKL rikkominen voi perustaa korvausvastuun.

Julkisia Hankintoja Koskevan Lain

65

Julkisissa hankinnoissa on Y noudatettava AT ja hyväksyttävä tämän jälkeen (1).

Yleensä
Avointa Tarjouspyyntömenettelyä
1. Kokonaistaloudellisesti paras tarjous

66

Kokonaistaloudellisuus tarkoittaa sitä, että pelkän hinnan ohella voidaan ottaa lukuun tiettyjä muitakin tekijöitä, kuten suoritusten mahdollisia La tai TaTeLu liittyviä seikkoja.

Laatueroja tai Tarjousten Tekijöiden Luotettavuuteen

67

JHAL mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää La,Hi,TeAn,Es ja ToOm, Ym, Käyttök,Ku,MyJäPa ja TeTu, Hu, Toimitutusp tai toimitus- tai Toteutusa, Elinka, AsianomaisYleisTarLiittyTalo ja LaadPerus ja YmpäristövaTäyttämisLiitPer jos tällaiset ovat mitattavissa ja liittyvät hankinnan kohteeseen.

Julkisista Hankinnoista Annetun Lain mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää Laatua, Hintaa, Teknisiä Ansioita, Esteettisiä ja Toiminnallisia Ominaisuuksia, Ympäristöystävällisyyttä, Käyttökustannuksia, Kustannustehokkuutta, Myynnin Jälkeistä Palvelua ja Teknistä Tukea, Huoltopalveluita, Toimitutuspäivää tai toimitus- tai Toteutusaikaa, Elinkaarikustannuksia, Asianomaisen Yleisön Tarpeisiin Liittyviä Taloudellisia ja Laadullisia Perusteita ja Ympäristövaatimusten Täyttämiseen Liittyviä Perusteita jos tällaiset ovat mitattavissa ja liittyvät hankinnan kohteeseen.

68

Jos osapuoli antaa virheellisiä tai puutteellisia tietoja suorituksestaan, se voi johtaa P, mutta tavallisinta on, että tiedonantohäiriö VaTeSuViAr ja johtaa sitä kautta esimerkiksi Hi tai Va.

Pätemättömyyteen
Vaikuttaa Tehdyn Suorituksen Virheellisyyttä Arvioitaessa ja johtaa sitä kautta esimerkiksi Hinannalennukseen tai Vahingonkorvaukseen.