5 Sopimusvelkojan oikeuskeinot 5.6-5.8 Flashcards Preview

Velvoiteoikeus > 5 Sopimusvelkojan oikeuskeinot 5.6-5.8 > Flashcards

Flashcards in 5 Sopimusvelkojan oikeuskeinot 5.6-5.8 Deck (28):
1

Hinnanalennus tulee kyseeseen vain suorituksen...seurauksena.

virheellisyyden.

2

Virheellisen suorituksen saanut ostaja voi vaatia KaANi, että ViVaOtHu.

Kauppahinnan Alentamista Niin, Että Virheen Vaikutus Otetaan Huomioon.

3

Hinnanalennus (tuottamus)? Eikä velallinen voi muutenkaan VaHi.

Ei edellytä velallisen tuottamusta.
Vapautua Hinnanalennusvastuusta.

4

Velkoja saa AO hinnanalennukseen, kun SOVEVKS.

Aina Oikeuden
Suoritus On Virheellinen Eikä Velkoja Korjaa Sitä

5

Usein hinnanalennusta laskettaessa on käytetty perusteena niiden KoMä, joita SoOnAViPo.

Korjauskustannusten Määrää
Sopimusvelkojalle On Aiheutunut Virheen Poistamisesta.

6

Ale+Purku=(1) Ale+Vahingonkorvaus=(2)

1. Ei koskaan
2. OK

7

Hinnanalennus on SoVPS.

Sopimuksen Voimassa Pitävä Seuraamus.

8

On mahdollista saada yhtäaikaa HiSoViPe ja VaVa. Tällöin kuitenkin on Hi ja Va edellytykset E.

Hinnanalennusta Sopimuskohteen Virheellisyyden Perusteella ja Vahingonkorvausta Vahingosta.
Hinnanalennuksen ja Vahingonkorvauksen edellytykset Erilaiset.

9

Ei tuottamusta-> (korvauksena) (1)
Tuottamus-> (korvausvelvollisuuden perusteina) K,T,E,PV

1. Hinnanalennus
2. Kontrollivastuu, Tuottamusvastuu, Ekskulpaatiovastuu, Poikkeukseton Vastuu

10

Poikkeukseton vastuu: (1.korvattavat vahingot), (2.mistä johtuneet); Ei tuottamusta (?.korvaus)(2.); Kontrollivastuu (1.)(2); Tuottamusvastuu (1.)(2.); Ekskulpaatiovastuu (?.)(2.)

PV 1. välittömät, 2. virhe;
Ei T ?. Hinnanale 2. virhe;
K 1. välittömät, 2. virhe+viivästys;
T 1. välilliset, 2. virhe+viivästys;
E ?. arvioitava huolellisuutta, 2. virhe+viivästys

11

Sovittelu hinnanalennuksen kohdalla?

Ei täysin poissuljettu, mutta poikkeuksellinen.

12

Sopimussakko on SoOteEh, jonka mukaan TiSoPeVe sopimussakon Ma.

Sopimukseen Otettu Ehto
Tietyt Sopimusrikkomukset Perustavat Velvollisuuden sopimussakon Maksamiseen.

13

Sopimussakon etu on velkojan kannalta se, että hän saa SovMäHy, IlmEttHäTaOsKäVaMä.

Sovitun Määräisen Hyvityksen
Ilman Että Hänen Tarvitsee Osoittaa Kärsimänsä Vahingon Määrää.

14

Sopimussakko on TV riippumaton.

Tosiasiallisesta Vahingosta

15

"Jos vahingot ovat suuremmat, kuin sopimussakko, eikä ole Va, vahingon kärsinyt saa TK."

Vastuunrajoitusehtoja
Todellisen Korvauksen

16

Melko Us sopimussakkoon Lii myös V.

Melko Usein sopimussakkoon Liitty myös Vastuunrajoitustarkoitus.

17

Sopimussakkoehdoissa saatetaan määrätä, että sopimussakko on VeVaYlä ja että VeEOOikSoSuVa. Nämä rajoitukset eivät sido, jos vahinko on aiheuttu TTTH.

Velallisen Vastuun Yläraja
Velkojalla Ei Ole Oikeutta Sopimussakkoa Suurempaan Vahingonkorvaukseen
Tahallaan Tai Törkeällä Huolimattomuudella

18

Jos sopimussakko on KS, sitä saatetaan alentaa SoSoPe.

Kohtuuttoman Suuri
Sopimusehdon Sovittelun Perusteella.

19

Velkojalla on eräissä tapauksissa mahdollisuus saada sopimussuhde heti päätetyksi VeSoPe. Tällöin on kyse SP.

Velallisen Sopimusrikkomuksen Perusteella
Sopimuksen Purkamisesta.

20

Sopimuksen purkaminen edellyttää yleensä sopimusvelallisen...(2sanaa:millaista ja mitä)

Olennaista Sopimusrikkomusta.

21

(A)lain mukaan vuokranantajalla on oikeus PS muun muassa silloin, kun VuOLaVu, HoHuHu tai ViHuHäElä. + Lisäksi edellytyksenä on, että MeO(ollut)MKVM.

A. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain
Purkaa Sopimus
Vuokralainen On Laiminlyönyt Vuokranmaksun, Hoitanut Huoneistoa Huonosti tai Viettänyt Huoneistossa Häiritsevää Elämää.
Menettelyllä On Muu Kuin Vähäinen Merkitys.

22

(A)lain mukaan sopimuksen purkamiseen oikeuttaa esim. sellainen menettely, joka on VakLoSoEt tai Ai sen, että TäLToSoOVJ.

Kauppaedustajalain
Vakavasti Loukannut Sopimuskumppanin Etua tai Aiheuttanut sen, että Tämän Luottamus Toiseen Sopijakumppaniin On Vakavasti Järkkynyt.

23

(sopimuksen purkaminen) Yleisesti ottaen sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa voidaan kiinnittää huomiota siihen, KuSuOsIlmHäVaaVeSoLiiTarTo ja MisMäHäiVaiVoPo ja HyvMuOiKäy.

Kuinka Suurelta Osin Ilmennyt Häiriö Vaarantaa Velkojan Sopimukseen Liittämien Tarkoitusten Toteutumisen ja Missä Määrin Häiriön Vaikutukset Voidaan Poistaa ja Hyvittää Muita Oikeuskeinoja Käyttämällä.

24

(sopimuksen purkaminen) Tärkeää on myös se, ilmentääkö sopimusrikkomuks velallisen puutteellista kykyä sopimuksen täyttämiseen tai peräti V.

Vilpillisyyttä.

25

Sopimuksen purkaminen merkitsee SVL.

Sopimuksen Välitöntä Lakkaamusta.

26

Sopimuksen purkamisen jälkeen osapuolten on PaTo ne Suo, jotka OJEhdTe.

Palautettava Toisilleen ne Suoritukset, jotka On Jo Ehditty Tehdä.

27

Sopimuksen purkaminen EE tuomioistuimeen Tur.

Ei Edellytä tuomioistuimeen
Turvutumista

28

Jos sopimuksen purkamisoikeuden edellytykset ovat käsillä, PuRiPeYksIlmPurKäy.

Purkamiseen Riittää Pelkkä Yksipuolinen Ilmoitus Purkuoikeuden Käyttämisestä.