Velvoiteoikeus, vahingonkorvaus termit Flashcards Preview

Velvoiteoikeus > Velvoiteoikeus, vahingonkorvaus termit > Flashcards

Flashcards in Velvoiteoikeus, vahingonkorvaus termit Deck (14):
1

Liikennevakuutuslaki, potilasvahinkolaki ovat:

vakuutuspohjaisia korvausjärjestelmiä

2

Korvausjärjestelmien yhteisvaikutuksen vuoksi oikeuskirjallisuudessa onkin toisinaan puhuttu vahingonkorvausoikeuden sijaan

korvausoikeudesta

3

Yleisen tuottamusvastuun perusteella syntyvää korvausvelvollisuutta voidaan (1). Tämä on (2)...sääntö

1. sovitella
2. poikkeussääntö

4

Työnantajansa lukuun työtä tekevä henkilö aiheuttaa vahinkoa (termi+?viimeinen sana?)

työnantajan isännänvastuu
?=ulkopuoliselle

5

Työntekijän tuottamus saa aikaan työnantajan vastuun. Ilmiötä kuvataan puhumalla

kanavoinnista

6

Työnantaja saattaa pyrkiä saamaan maksamaansa korvausta vastaavan hyvityksen työntekijältä. Tältä osin kysymys on siitä, millainen...eli... työnantajalla on vahingon varsinaista aiheuttajaa kohtaan.

takautumis- eli regressioikeus

7

Kun vastuu perustuu #/&"&€%! vallan käytöstä tapahtuneisiin virheisiin puhutaan

Julkisyhteisön vastuusta.

8

..., koska vahinko saatetaan onnistua torjumaan, jos muutosta haetaan ja muutoksenhakuelin muuttaa hallintopäätöksen.

Vahingonrajoittamisvelvollisuuden sovellus.

9

Tilapäisen tai pysyävn työkyvyttömyyden seurauksena vahingonkärsijä on oikeutettu korvaukseen

menetetyistä ansioista

10

Vahingonkorvauslaissa henkilövahingon aiheuttajan ja kärsijän lisäksi korvausvelvollinen voi olla ns.

kolmas henkilö

11

...antaa suosituksia henkilövahingoista suoritettavien korvausten määrästä.

Henkilövahinkoasiain neuvottelulautakunta

12

...ilmenee tyypillisesti fyysisen kohteen tuhoutumisena tai vioittumisena.

Esinevahinko

13

...hyvittäminen on usei suhteellisen yksinkertaista (esinevahingot).

Korjauskustannusten

14

Henkilö- ja esinevahingoista riippumattomat taloudelliset vahingot ovat

puhtaita varallisuusvahinkoja.