2009 Maj Flashcards Preview

Individ och samhälle > 2009 Maj > Flashcards

Flashcards in 2009 Maj Deck (52):
1

Fråga 1
Lille Erin, 5 år, kommer med sin pappa till dig på vårdcentralen. Familjen är från Bosnien och pappa pratar dålig svenska. Erin har en lillebror på 8 månader, och är därför just nu inte på dagis. Nu förklarar pappa att Erin har fått ont i halsen igen i förrgår, två dagar efter det att han slutat med Kåvepenin®. Han har ätit och druckit dåligt, och lite feber har han också haft. Under tiden han åt Kåvepenin® mådde han bra, och han har tagit hela kuren, även om medicinen smakade ”äckligt”.
I journalen ser du att Erin mycket riktigt hade en tonsillit med positiv Strep A för två veckor sedan. Förra våren hade Erin tre halsflussar på rad, och nu vill pappa ha remiss till specialist! Status: Lite blek, lite varm, men ganska opåverkad, medverkar fint. MoS: rodnade svullna tonsiller, rodnad, svullen uvula, inga beläggningar. Ytl lgll.: måttligt förstorade, lätt ömmande i käkvinklarna, övriga stationer u.a. Öron: u.a. Sköterskan har tagit Strep A: pos.
A. Bör du ta något ytterligare prov, och i så fall vilket och varför?
B. Vilka två läkemedel kan du välja mellan för att behandla Erin?
C. Bör du kontrollera Erin efter behandlingen, och i så fall hur och varför?

Du berättar för Erins pappa att man vid täta recidiv med 3-4 tonsilliter/år under 2 år kan överväga remiss till öronläkare för ställningstagande till tonsillektomi. Dock bör ytterligare ett villkor vara uppfyllt.
D. Vilket ytterligare villkor bör vara uppfyllt, innan remiss till öronläkare utfärdas?

A
B
C
D

2

Fråga 2
Kenneth är 58 år. Hans hustru har beställt tid till honom på vårdcentralen för en misstänkt depression. Kenneth arbetar på en reklambyrå. Hustrun har sagt till dig i telefon att Kenneth har blivit allt tröttare och alltmer nedstämd senaste tiden. Han har tidigare trivts bra på sitt arbete, men de senaste månaderna har han verkat tappa intresse och motivation, och mycket arbete blir liggande halvfärdigt. Till hustrun har han sagt att han känner sig värdelös, inte orkar koncentrera sig, grubblar på oförrätter på arbetsplatsen, sådant som förr aldrig bekymrade honom. Han verkar ha förlorat lust och glädje, läser inte skönlitteratur längre och håller inte på i trädgården, som tidigare betytt så mycket för honom. När du träffar Kenneth, tycker du att han ser spänd och trött ut, och du känner att du inte får så god kontakt med honom, även om han bekräftar hustruns berättelse. Han förnekar suicidtankar. Du vill komplettera med några fler frågor.
A. Vilka två frågor vill du ta upp med Kenneth med tanke på de diagnostiska kriterierna (DSM IV) för depression?

Du tycker att du kan ställa diagnosen medelsvår depression och skriver ut SSRI preparat. Vid återbesök är Kenneth klart förbättrad. Några månader senare ringer hustrun och berättar att hon tycker att Kenneth dricker för mycket alkohol, och det har han gjort länge. Tre flaskor lättvin och en 37:a whisky blir det varje vecka.
B. Hur definieras – enligt Folkhälsoinstitutets riktlinjer – gränsen för riskbruk av alkohol för en man (angivet i standardglas/v) och hur många standardglas/v kommer Kenneth upp i?

Vid nästa återbesök medger Kenneth alkoholkonsumtion i överkant, och han blir fundersam, när du diskuterar alkoholens inverkan på hans psykiska hälsotillstånd. Du uppfattar honom som osäker på om han vill minska sin konsumtion.
C. Beskriv mycket kortfattat vilket fokus du ska ha i ditt samtal med Kenneth, utifrån det andra steget i Motiverande samtal!

A
B
C

3

Fråga 3
Till din vårdcentral, där du arbetar som AT-läkare, kommer Hanna, en 40-årig kvinna, som arbetar på tvätten. Hon har det ganska slitigt, särskilt nu när hennes mamma fått Alzheimer och behöver hennes tillsyn och hjälp. Hanna, som tidigare rökt, har gått över till portionssnus nu, sedan arbetsplatsen blivit rökfri. Tidigare arbetade hon vid mangeln, men nu har hon fått nya arbetsuppgifter på skjorttvätten. Det innebär att hon tömmer tvättmaskiner och sedan hänger upp skjortor på galgar. I samband med detta har hon de senaste 14 dagarna fått mycket besvär av en brännande känsla högt uppe i mellangärdet samt sura uppstötningar, något hon aldrig haft förut.
Hanna har tidigare i stort sett varit frisk, brukar aldrig gå till doktorn annars och känner sig därför lite nervös.
A. Vilket är det viktigaste blodprovet att ta på Hanna i detta läge?
B. Ange tre frågor du vill ställa till Hanna för att inte missa viktiga alarmsymtom!

Du undersöker Hanna, som är en lite rundnätt kvinna med grova valkar i händerna. Cor: regelbunden rytm, inget blåsljud, frekvens 88/minut. Pulm: Inga biljud. Bltr: 115/60. Buk: normalkonfigurerad, ömmar lätt i epigastriet, möjligen anar du leverkanten, som är oöm. Inga andra resistenser. PR: u.a.
Du blir lugnad av undersökningen och av Hannas svar på dina tidigare frågor.
C. Vilken läkemedelsbehandling erbjuder du Hanna nu? Ange även dos och planerad behandlingstid!

A
B
C

4

Fråga 4
Mats, 39-årig lantbrukare, söker dig akut på vårdcentralen i oktober månad på grund av hosta och feber. Han insjuknade för tio dagar sedan med trötthet, lite huvudvärk och diffus muskelvärk, och trodde att han fått någon sorts ”influensa”, i synnerhet som han också började hosta. För fyra dagar sedan fick han nog feber, men han har inte tagit temperaturen förrän idag, 38,8o. Hostan har blivit värre, framför allt på nätterna. Hans hustru och två barn hostar också, men de har ingen feber. Barnen har varit i skolan som vanligt. Själv har han sjukanmält sig, när febern kom. Mats har astma, som han endast behandlar med Bricanyl® inhalationer v.b. Han har nu fått ta Bricanyl® flera gånger dagligen. Han röker inte.
Status: Varm, hostar, men ganska opåverkad. Ingen dyspnoe eller distansronchi. MoS: lätt rodnade gombågar. Ytl. lgll: u.a. på halsen. Pulm: enstaka spridda sibilanta ronchi, i.ö.u.a. CRP: 48. Du misstänker en mycoplasmapneumoni.
A. Nämn två faktorer i anamnesen, som gör din preliminära diagnos sannolik!
B. Vilket antibiotikum väljer du för att behandla Mats, och hur vill du behandla hans astma?

Du sjukskriver Mats 2 veckor.
C. Var ska Mats lämna sitt sjukintyg, och vad kallas den ersättning han får?

D. Måste du ordna någon efterkontroll av Mats, och i så fall vilken och varför? Motivera ditt ställningstagande mycket kort!

A
B
C
D

5

Fråga 5
Marianne, 45-år, söker akut på din vårdcentral en fredag eftermiddag pga. klåda i underlivet och täta trängningar till miktion. Hon har varit ovanligt trött de senaste veckorna, törstat en del, och även märkt att hon gått ned något i vikt de senaste månaderna.
Marianne är gift och har en 15-årig dotter. Hon arbetar heltid på som sekreterare, röker inte och nyttjar måttligt med alkohol. Hon har alltid varit överviktig, och hon har prövat diverse bantningskurer utan att lyckats gå ned i vikt med bestående resultat. I övrigt har hon alltid varit frisk och tar inga mediciner. Avföringen är normal, likaså menstruationerna, som dock börjat bli lite oregelbundna under det senaste året.
Du misstänker diabetes, och Marianne berättar då att hennes mor fick diabetes i 50 årsåldern och att hennes äldre syster nyligen också har fått diabetes.
A. Vilket laboratorieprov tar du nu för att kunna bekräfta diagnosen diabetes, och vilket värde krävs för diagnos i detta fall?
B. Nämn två faktorer i sjukhistorien, som talar för typ 2 (i motsats till typ 1) diabetes!

Det laboratorieprov du tagit verifierar din diagnosmisstanke.
C. Bör du senare ta ytterligare laboratorieprover för att säkrare skilja diabetes typ 2 från typ 1, och i så fall vilka prover och varför?

Utöver kost- och motionsråd vill du snarast sätta in farmakologisk behandling.
D. Vilket läkemedel bör du i första hand välja för behandling av Mariannes diabetes, och vilka
två huvudsakliga verkningsmekanismer har detta preparat?

A P-glukos i fasta (7,0 eller högre) alt. efter två timmar efter glukosbelastning (11,1 ven., 12,2 kap). Vid symtom och samtidigt ”icke-fastande” P-glukosvärde ≥ 11,1 mmol/L kan diagnos också ställas.
B Övervikt, ålder (45 år)
C
D. Metformin; hämmar leverns glukosproduktion samt ökar det perifera glukosupptaget.

6

Fråga 6
Tore är en 70 årig man, gift, pensionerad universitetslärare, som söker dig akut en sommardag på vårdcentralen pga. trötthet och lite yrsel. Tore har sedan 10 år tillbaka en lindrig hypertoni, som behandlas med Salures® 5mgx1. Nu har han sedan flera månader tillbaka noterat en känsla av ostadighet vid promenad, precis som kuddkänsla under fötterna. Han har blivit allt tröttare vid ansträngning och tycker inte heller att maten riktigt smakar som den brukar, även om han inte har gått ner i vikt. Han klagar också över lite sveda på tungan. Status: Normalviktig, opåverkad. MoS: lätt rodnad tunga. Cor: regelbunden rytm, frekvens 96/min, inga blåsljud. Bltr: 130/70. Pulm: u.a. Buk: mjuk, oöm, inga patologiska resistenser. Neurol.: u.a. utöver bortfallna patellar- och achillesreflexer bilat samt nedsatt sensibilitet och nedsatt vibrationssinne nedom knäna bilateralt. EKG: u.a. B-Hb:101 (134-170).
Du tar kompletterande prover: Ery-MCV: 107 (82-98), B-Leukocyter: 4,1 (3,5-8,8),
B- Trombocyter: 218 (145-308) och ringer sedan upp Tore, när svaren kommit. Du misstänker ett bristtillstånd.
A. Vilka två ytterligare laboratorieprover kan du beställa för att bekräfta din preliminära diagnos?

A. Kobalamin, Homocystein
B. Injektion Behepan 1 mg/ml i.m.
C. Alkoholism, myelodysplastiskt syndrom

7

Del II
Fråga 7
Henry är 73 år och söker dig akut på vårdcentralen, där du är AT-läkare. I två dagar har han haft problem med att kissa; det svider och tränger på. I går såg han också lite blod i urinen vid ett tillfälle. Han har inte haft feber eller flanksmärta. Senaste åren har han noterat något svagare stråle, och han får ofta gå upp på natten för att kissa, men nästan aldrig mer än en gång. Han har haft urinvägsinfektion en gång tidigare, men det var i ungdomen. I övrigt känner han sig frisk. Han tar Alvedon ibland för en lindrig knäartros, men tar ingen medicin regelbundet. Status: Opåverkad. Buk: u.a. Ingen flanksmärta. Yttre genitalia: inspekteras, palperas u.a. PR: måttligt förstorad, oöm prostata, inga hårdare partier. Urin: nitrit pos, ery:+2, leuco:+3, protein:+1, glukos: neg.
Du bedömer tillståndet som en cystit.
A. Vilken bakterie är troligaste etiologin till Henrys cystit?
B. Bör du beställa något ytterligare prov/undersökning och i så fall vilket?
C. Nämn två olika antibiotika, som i Skånelistan rekommenderas som förstahandsval och
som du kan välja på till Henry! Nämn även den behandlingstid du rekommenderar!
D. Behöver Henry kontrolleras eller utredas efter behandlingen, och i så fall när, var och hur?

A. E. coli
B. Urinodling för art- och resistensbestämning
C. Pivmecillinam, Nitrofurantoin
Behandlingstid
7 dagar
D. Kontroll efter två veckor, konstatera klinisk utläkning. Om stenbildande bakterier --> ny urinodling. PSA?

8

Fråga 8
Du sitter på din vårdcentral, där du vikarierar som underläkare. Du har bokad mottagning och Gustav Svensson, 62 år, är nästa patient. Du har aldrig träffat honom tidigare, men för en månad sedan träffade han din företrädare akut. Gustav sökte då för andfåddhet. I journalen kan du läsa att Gustav då hade känt sig andfådd en längre tid, framför allt när han var ute och gick i lite snabbare takt. Han hade i sin ungdom sysslat mycket med orientering, men orkade nu inte ens springa till bussen. Han hade rökt sedan 20 årsåldern, men slutat för fem år sedan i samband med att han fick en lunginflammation. Tidigare rökte han cirka 10 cig/dag. Han har det sista året haft flera envisa förkylningar. För närvarande är han arbetslös, men har tidigare varit butikschef i en livsmedelsaffär. Din företrädare misstänkte KOL och beställde spirometri och lungröntgen. Gustav kommer nu för att få svar på undersökningarna. Lungröntgen är u.a.
A. Har Gustav KOL utifrån spirometrin, och på vilken parameter grundar du ditt ställningstagande? Om Gustav har KOL – vilken är svårighetsgraden, och på vilken parameter baserar du denna bedömning?
Före bronkdilatation Efter bronkdilatation
Variabel Normalvärde Pat.värde % av normalvärde Pat.värde % förändring
VC (liter) 4,8 3,5 73 3,6 +2
FVC (liter) 4,8 3,3 68 3,5 +5
FEV1 (liter) 3,5 1,8 51 1,9 +3
FEV1/VC 53 54Gustav har av din företrädare fått Bricanyl® Turbohaler, men upplevde biverkningar av denna medicinering.
B. Vilka är de två vanligaste biverkningarna av beta-2 stimulerare?

A.
B Tremor, hjärtklappning
C

9

Fråga 9
Du arbetar som AT-läkare på en vårdcentral. Nu kommer 84-årige Sven för kontroll av sin diabetes. Han medicinerar med Metformin® 500 mgx2, Simvastatin® 20 mg t.n. och Trombyl® 75 mg x1. Hans diabetes debuterade för fem år sedan. Hans syn har under det senaste året försämrats successivt, och han ska snart starropereras. Hans hörsel har också blivit sämre. Han har också svårt att hitta bra skor, som inte klämmer, och använder därför sandaler. Nu klagar han över yrsel i form av ostadighetskänsla sedan ett halvår tillbaka. Eftersom Sven är rädd för att ramla, har han inte vågat gå ut och promenera som han alltid har gjort tidigare. Han är orolig, kan det vara en hjärntumör eller kan han ha ett hjärtfel?
Status: At: gott och opåverkat. Cor: regelbunden rytm, frekvens 72/min, inga blåsljud. Bltr: 140/85 liggande = stående. Pulm: u.a. Neurologi: u.a. förutom nedsatt vibrationssinne prövat på mediala malleolerna. Öron: u.a. Perifera pulsar: palperas u.a. förutom a dorsalis pedis, som är lite svagare på höger sida. Fötter: u.a. EKG: u.a. Lab: HbA1c: 8,2; B-Hb: 136 (134-170), B-Kobalamin: 130 (145-637). Leverstatus: u.a.
Du ställer diagnosen presbyastasi d.v.s. ”multipel systemsvikt” hos en gammal man. A. Vilka faktorer kan ligga bakom Svens yrsel? Välj de två viktigaste alternativen!

A.
B. Hörselhjälpmedel. Bra skor. Uppmuntra till balansträning och allmän aktivitet. En utmärkt behandling är yrsel-/balans-/styrketräning hos sjukgymnast.

10

Fråga 10
Magnus, 25 årig systemvetare i Region Skåne, har haft besvär med allergi sedan han var liten. Han söker dig på vårdcentralen i maj månad för att han vill bli testad. Som 5-åring lär han ha blivit testad på barnkliniken, men vet inte resultatet. Han hade böjveckseksem som liten och han har astma sedan 10-årsåldern. Han använder fortfarande Bricanyl® av och till. De senaste tre åren har han börjat få besvär av nästäppa, framför allt nätter och morgnar. Under somma- ren – från juni till augusti – har han inte bara nästäppa, utan även klåda i näsa och ögon, nysningar och rinnande näsa. Då är också astman sämre. Han röker inte och har inga pälsdjur. Magnus pappa har också astma, så man hade inga djur i hemmet när Magnus var liten.
Status: Opåverkad. MoS: u.a. Näsa: lätt slemhinnesvullnad. Ögon: lätt ökad konjunktival kärlinjicering. Pulm: u.a. PEF: 670 (motsvarar förväntat värde)
A. Vilka två allergen misstänker du utifrån anamnesen?

Astmasköterskan vid vårdcentralen genomför pricktest på Magnus med standardpanel. B. Vilka två av nedanstående allergen ingår inte i standardpanelen?

A. Gräs samt kvalster.
B. Al, syren
C.

11

Fråga 11
Carl-Eric, 78 år, söker tillsammans med sin hustru akut på vårdcentralen. Han kontrolleras regelbundet pga. diabetes och hypertoni och står på Metformin® 850mg x 2 och Enalapril® 20mg x 1. Sedan några månader tillbaka har han noterat att hjärtat slår lite oregelbundet, ibland i flera dagar i sträck. I samband med detta känner han sig lite tröttare. Senaste veckan har han hela tiden känt av oregelbundenheten i hjärtslagen. Carl-Erics hustru är orolig. Hon ville att maken skulle åka direkt till sjukhuset, men Carl-Eric ville gå till vårdcentralen i stället.
Status: At: opåverkad i vila, inga perifera ödem, ingen andfåddhet. Cor: oregelbunden rytm, inga hörbara blåsljud. Pulm: vesikulärt andningsljud. Bltr: 120/75. Buk: mjuk, hepar, lien eller patologiska resistenser ej palpabla. EKG: förmaksflimmer, frekvens 104, gracila QRS- komplex, inga ST-T förändringar. Lab: B-Hb: 150, P-Glu: 7,2, CRP

A
B
C

12

Fråga 12
Du är AT-läkare på en vårdcentral i ett litet samhälle 15 km från ett länssjukhus. Eftersom en av distriktsläkarna är tjänstledig, träffar du en av dennes diabetespatienter, Claes, 54 år, på årskontroll. Claes har en kost- och tablettbehandlad diabetes sedan 5 år tillbaka, och medici- nerar med Metformin® 500 mg x 3. Han är i övrigt frisk och har inte fått några komplika- tioner av sin diabetes. Blodtrycket har legat på 155/80 respektive 160/75 hos diabetes- sköterskan. Claes är gift, har tre vuxna barn, och arbetar oregelbundna tider som kock. Han har hereditet för diabetes, men inte för hjärtsjukdom. Han röker inte. Motionen inskränker sig till en promenad till och från arbetet, ca 15 minuter dagligen. För 6 månader sedan gick han med i viktväktarna och har nu gått ner 4 kg.
Vid dagens besök ligger blodtrycket på 160/80. EKG: u.a. Lab: HbA1C: 6,2, fP-glu:7,8, fP- KOL: 7,6, fP-LDL: 5,7, fP-HDL: 1,1, P-ASAT:0,7 (

A
B
C

13

Del III
Fråga 13
Du arbetar som läkare på MVC och får besök av Klara, gravid i vecka 8, som söker pga. illamående. Under samtalets gång framkommer det att hon arbetar på ett företag, som tillverkar olika målarfärger. Du frågar henne vilken typ av färg som tillverkas, vad hon har för arbetsuppgifter, och om det är ett stort eller litet företag. Det visar sig att det mest handlar om oljebaserade färger och att hon för det mesta målar träbitar i olika nyanser, så att kunderna skall få en uppfattning om kulör. Företaget är litet med fem anställda. Hon har ännu inte berättat för någon på företaget om sitt tillstånd.
Oljebaserade färger innehåller lösningsmedel, vilket oftast också måste användas för rengöring. Du bör därför gå vidare med ytterligare frågor om arbetet.
A. Nämn två relevanta frågor för att kunna bedöma i vilken utsträckning Klara exponeras för lösningsmedel!
...............................................................................................................
............................................................................................................... ______________________________________________________________________1p___
Det finns några lösningsmedel som är reproduktionsstörande även i små mängder, men Klara vet inte vad färgen innehåller.
B. Hur kan ni enklast få reda på detta? Nämn ett tillvägagångssätt! ...............................................................................................................
______________________________________________________________________1p___
C. Vad händer om Klara inte kan fortsätta med sitt arbete under graviditeten? Nämn två möjliga lösningar!

A
B
C

14

Fråga 14
Gunnar, 55 år, söker på vårdcentralen för plötsliga minnesbesvär. På en planeringsdag förra veckan fick han en "blackout" och kunde inte ens minnas medarbetarnas namn. Han sjukskrev sig genast. Han har i flera månader känt sig psykiskt ”uppvarvad”, "tom på energi", haft svårt att sova och har känt att koncentrationsförmågan vacklat. Det framkommer att Gunnar är arbetsledare för över 100 personer efter en snabb karriär som "eldsjäl". Företagets VD har haft stora krav på produktiviteten, men har inte gett Gunnar så stort svängrum att lägga upp arbetet på det sätt, som Gunnar vet fungerar bäst. Bland övriga chefer är Gunnar betraktad som en "uppkomling", och han har inte fått det stöd han trodde han skulle få. Till Gunnars besvikelse har inte heller löftena om löneutveckling infriats, och han känner sig besviken över att han avlönas klart sämre än övriga chefer.
När du hör Gunnars berättelse, tycker du att hans arbetsbelastning passar väl in i de två stora teoretiska modeller, som ofta används för att förklara uppkomsten av stress och utmattning.
A. Ange dessa två kända modeller och beskriv på vilket sätt Gunnars belastning passar in i modellerna!
..............................................................................................................
............................................................................................................. ___________________________________________________________________1p____
En grundlig somatisk undersökning visar inga avvikelser, och du överväger diagnosen utmattningssyndrom. Gunnar vill helst ha en snabb behandling och börja arbeta för fullt inom några dagar. Du känner att detta inte är realistiskt, och Du vill därför ge Gunnar saklig information om prognosen och behandlingsmöjligheterna vid utmattningssyndrom.
B. Nämn fyra principiellt skilda strategier, som kan optimera tillfrisknande!

A
B

15

Fråga 15
Sista patienten för dagen på vårdcentralen är Peter, 40 årig tandtekniker, som är frisk förutom välreglerad hypertoni. Han söker för domningar i fingrarna. Peter tycker att han har blivit ovanligt klumpig i händerna på senaste tiden. På din fråga om vad han menar med ”klumpig”, svarar han att han känner sig fumlig i händerna, de ”lyder inte” som tidigare och han märker att det blivit svårt att knäppa knappar. Dessutom har det blivit svårt att utföra precisionsarbete på arbetet, som han annars trivs väl med. Peter kan inte förstå varifrån besvären kommer, och han är orolig för att han drabbats av en neurologisk sjukdom.
Du har flera andra diagnoser i åtanke. Bland annat tar du upp en yrkesanamnes, och tycker det är troligt att Peter har drabbats av delkroppsvibrationsskada, eftersom det i hans arbete med borr finns exponering för högfrekventa vibrationer.
A. Vilka två huvudtyper av skador förekommer vid delkroppsvibrationsskada, och vilka symptom leder de till?
.................................................................................................................
................................................................................................................ ______________________________________________________________________1p___
B. Nämn två differentialdiagnoser som måste uteslutas?
...............................................................................................................
................................................................................................................ ______________________________________________________________________1p___
C. Vilken är den viktigaste åtgärden vid säkerställd diagnos ”yrkesrelaterad vibrationsskada”?
.................................................................................................................
................................................................................................................ ______________________________________________________________________0,5p__
Peter vill ha förnyat recept på sin blodtrycksmedicin Metoprolol®. Du funderar på detta.
D. Är fortsatt medicinering med Metoprolol® att rekommendera, eller vill du byta till annan
medicin och i så fall till vilken och varför?

A
B
C
D

16

Fråga 16
Du är nyanställd på vårdcentralen Vildhästen. Redan första dagen i kafferummet får du lite skämtsamt höra saker som ”Välkommen till ett glatt gäng i ett sjukt hus!”, och du börjar undra om det var så klokt att skriva på ett helt års förordnande. Efter några veckor börjar du själv känna dig lite konstig, och får också, efterhand som du lär känna folk, reda på att många har symtom, som de kopplar till arbetet på vårdcentralen.
A. Nämn fyra symtom, som brukar rapporteras i så kallade sjuka hus!

Det finns risk för ”grupphysteri”, dvs. att en efter en börjar känna efter mer än vanligt och därför upplever problem, även om det inte finns något fel i byggnaden.
B. Vilka är de två vanligaste orsakerna till ”sjuka hus”, i de fall då problemen faktiskt har med inomhusmiljön att göra?

A. • irritation i ögon, näsa och hals
• torrhetskänsla i slemhinnor och hud
• hudutslag, trötthet, huvudvärk och illamående
B. Vatten- och fuktskador samt ventilationsproblem.

17

Fråga 17
Kjell, 61 år, söker dig på din planerade mottagning på vårdcentralen. Han tycker sig ha fått allt sämre kondition de senaste åren, och undrar om det är normalt för åldern att bli andfådd och behöva vila på varje våning, när man går uppför en trappa. Så har det aldrig varit förr. Du ser i journalen att han är anställd på en liten firma, som tillverkar gravstenar inomhus. Du vet att sådan hantering innebär stor risk för stendammsexponering, och du vill utesluta silikos.
A. Vilka är de två viktigaste undersökningarna, som du måste remittera Kjell till för att kunna utesluta silikos?
.................................................................................................................
................................................................................................................. _____________________________________________________________________1p____
Kjell blir förvånad, han har aldrig hört talas om att stendamm skulle kunna vara farligt. Uppenbarligen har någon brustit i ansvar.
B. Vem har brustit i ansvar? Nämn en person eller myndighet! .................................................................................................................
_____________________________________________________________________0,5p___
C. Nämn tre åtgärder, som borde ha genomförts på arbetsplatsen!

A
B
C

18

Del IV
Fråga 18
Du är som läkare anställd i ett privat vårdföretag, tjänstgör kvällstid i en jourbil och gör hembesök hos patienter, som inte vill vänta många timmar på en jourcentral. Som nummer tre av kvällens fall kommer du hem till Anders Andersson, en 61-årig man, som fått buksmärtor under eftermiddagen. Vid din ankomst möts du av den upprivna hustrun, som berättar att Anders föll samman död i hennes armar för 20 minuter sedan. Även om hustrun är chockad och av naturliga skäl ger dig en något osammanhängande berättelse, tyder ingenting på onaturlig död. I fjärran hörs ambulansen närma sig. Även om ditt vårdföretag inte har något avtal med sjukvårdshuvudmannen om att hantera dödsfall, upplever du det i den aktuella situationen som nödvändigt att undersöka om Anders verkligen är död. Du konstaterar därför dödsfallet.
A. Vilka två åtgärder är du skyldig att därefter omedelbart genomföra?
..................................................................................................................
................................................................................................................. ____________________________________________________________________1p_____
B. Nämn två av de olika läkare/läkarkategorier, som kan tänkas bli tvungna att skriva dödsorsaksintyg i ett fall som detta?
..................................................................................................................
.................................................................................................................. ____________________________________________________________________1p_____
Ifall omständigheterna hade varit något annorlunda, hade du kanske varit tvungen att göra en polisanmälan.
C. Nämn två av de sex olika typer av dödsfall förutom onaturlig död, som skall polisanmälas!

A
B
C

19

Fråga 19
Du är AT-läkare på en kirurgklinik i Dalarna, där man fått in och behandlat Bengt Bengtsson, en 25 årig man, som inkommit efter att som fotgängare ha blivit påkörd av en personbil. Bengt företer enligt röntgensvaret bilaterala underbensfrakturer, en liten lineär skallfraktur basalt-frontalt samt vätska i sinus sphenoidale. CT skalle visar en misstänkt subarchnoidal- blödning frontalt-basalt. Han har ett vänstersidigt monokelhaematom och en ytlig hud- kontusion med måttligt haematom occipitalt. Bengt är vid medvetande, men lite somnolent. Han har inga pareser eller känselbortfall. Du läser i tidningen att den påkörande bilen smet. Polisen försöker rekonstruera hur olyckan gick till och har efterlyst vittnen. Du inser att skadornas utseende och de slutsatser man kan dra av dem, kan komma att ha betydelse.
A. Vilka två påståenden är riktiga vad gäller frakturer i rörben respektive skalle?

A
B
C.

20

Fråga 20
Du är verksamhetschef vid en kirurgklinik, där man fått in och behandlat en ung man, Carl Carlsson, för skottskador. Skadorna uppkom i samband med en eldstrid tvärs över stadens torg. Carls utseende får dig att associera till de organiserade gäng, som är föremål för polisens och medias intresse. Det finns en viss oro bland personalen för att något skulle kunna hända. Carls anhöriga besökte honom kortvarigt strax efter det att han kommit in på sjukhuset. Genomförd CT och röntgen skalle har visat att en av projektilerna har träffat i och gått rakt igenom huvudet. Tillståndet har försämrats under natten, och Carl är djupt medvetslös. Utgången är oviss.
A. Nämn två skyldigheter att underrätta, som Du i egenskap av verksamhetschef är ansvarig för!
...............................................................................................................
............................................................................................................... ____________________________________________________________________1p____
Carl är fortfarande vid liv, men medvetslös, när polisen hör av sig och vill veta mer om hans skador. Man betraktar nämligen händelsen som ett mordförsök.
B. Nämn tre olika brottstyper, som har ett straffvärde eller drabbar en sådan kategori medborgare, att sjukvårdssekretessen bryts!
.................................................................................................................. ..................................................................................................................
................................................................................................................. ____________________________________________________________________1,5p___
C. Nämn ett undersökningsfynd, som gör att Du misstänker att skottsåret i bakhuvudet är ingångsöppning och såret i pannan utgångsöppning!

A
B
C

21

Fråga 21
Du är nyligen legitimerad och vikarierar som distriktsläkare i Torsby i norra Värmland. Närmsta rättsintygsskrivande läkare, som har kontrakt med Rättsmedicinalverket, finns 300 km därifrån. Socialförvaltningen kontaktar Dig för att få undersökt ett barn, Disa Davidsson, som man misstänker blir misshandlat av mammans nye pojkvän.
A. Nämn två av de fyra myndigheter, som kan tvinga Dig att undersöka och skriva intyg i detta läge!

Du tänker genomföra undersökningen. Vid det samtal, som du har med Disas mamma, tycker du att hon är bagatelliserande.
B. Vem måste utses och företräda Disa i detta läge, och även ge tillstånd till att undersökningen skall genomföras?

Polisen, som också blivit kontaktad, kommer ett dygn senare till mottagningen med den misstänkte pojkvännen. Man vill ha honom undersökt, eftersom man tror att han i samband med den aktuella händelsen fick skador, då barnets mor gick emellan för att skydda sitt barn.
C. Vilken är den lägsta straffsats, som det aktuella brottet skall ha för att man skall kunna tvångsundersöka en misstänkt gärningsman?

A
B
C

22

Del V
Fråga 22
Som AT-läkare möter du Karl, 94 år, på vårdcentralen. Han söker för ofrivilligt urinläckage. Det visar sig att han har haft besvär under flera år med trängningar, och har behövt kasta vatten ofta, både dag- och nattetid. Besvären har successivt ökat och blivit påtagligt förvärrade de senaste veckorna.
Karl har haft en hjärtinfarkt för tio år sedan och dessutom en stroke för ett år sedan. Aktuell medicinering är Impugan® 40mg 2+0+0, Enalapril® 20mg x 1 samt Trombyl® 160mg x1. Lab: fP-glu: 2,0 mmol/L (4.2-6.3).
A. Ange tre troliga sjukdomstillstånd, som på principiellt olika sätt kan orsaka/bidra till hans urinläckage!

B. Ange tre gerontologiska faktorer, som kan bidra till hans inkontinens!

A. Impugan, BPH, diabetes
B.

23

Fråga 23
Du vikarierar som distriktsläkare och besöker ett särskilt boende. Där undersöker du Matilda, 87 år, som flyttat in för en månad sedan. Hon har en tidigare känd dysfagi, och personalen berättar att hon har dålig aptit och att hon av och till hostar då hon äter. De undrar om hon kan lida av malnutrition.
A. Välj de tre prover eller undersökningar som är viktigast för att bedöma om protein-energi- malnutrition föreligger!

A. Överarmsomfång, BMI, albumin
??B. Vilken konsistens? Ät-mönster?

24

Fråga 24
På samma särskilda boende ber personalen dig att också undersöka Anna, 94 år, som de tycker har blivit ”oklar” och ”glömsk” de senaste dagarna. Enligt Apodos-listan medicinerar hon sedan ett år tillbaka med Digoxin® 0.13 mg x1, Normorix mite® 1x1, Levaxin® 0.1mg x1 samt Simvastatin® 20 mg t.n. För tre månader sedan har hon fått Propavan® 1 tabl t.n. insatt och för en månad sedan Detrusitol® 1x1.
Vid undersökningen finner du att Anna har feber 39o. Blodtryck: 140/80. Auskultationsfynd över hö lunga basalt inger misstanke om pneumoni. Du bedömer att hennes ”glömska” kan vara uttryck för konfusion.
A. Vilka ytterligare tre kriterier efterlyser du för att kunna ställa diagnosen konfusion?

Du bestämmer dig för att försöka behandla henne på plats istället för att skicka in henne till sjukhuset. Du sätter in Kåvepenin® 1g x 3.
B. Vilka ytterligare tre åtgärder vidtar/ordinerar du på boendet?

A. • Medvetandestörning med reducerad förmåga att fokusera, vidmakthålla och skifta uppmärksamhet.
• Förändrad kognitiv förmåga (minnesstörning, desorientering, talsvårigheter) eller perceptionsstörning som inte bättre för- klaras av en redan existerande demenssjukdom.
• Förändringarna utvecklas akut och fluktuerar under dygnet.
B. Grundläggande behov som måste tillgodoses är vätskebalans, syretillförsel, tarmfunktion, urinproduktion, näringstillförsel, sömn och smärtbehandling.
1) Sätter ut Detrusitol (antikolinergt, högrisk)
2) Kontrollerar digoxinkoncentration alt. sätter ut Digoxin
3) Sätter ut Propavan (medelrisk)

25

Fråga 25
Du arbetar som underläkare vid den geriatriska kliniken i Jönköping, där du möter Albert, 78 år. Han drabbades av en CVI för två veckor sedan och har nu kvarstående svaghet vänster kroppshalva, spasticitet och nedsatt gångförmåga. Han har även haft en hjärtinfarkt för fem år sedan. Albert röker c:a 15 cigaretter dagligen sedan 25 år tillbaka.
Nu går Albert på träning hos sjukgymnasten vid den geriatriska dagvården i anslutning till sjukhuset i Ystad. Albert klarar att gå knappt 15 meter i barr, går framåtböjd med kort steglängd och har svårt att markera fotsteg pga. smärta.
A. Nämn tre principiella syften sjukgymnasten vill uppnå med Alberts spasticitetsbehandling!

B. Nämn ytterligare två behandlingar, utöver sjukgymnastträning, vilka kan minska Alberts spasticitet!

Under ett av de första träningstillfällena vid den geriatriska dagvården drabbas Albert plötsligt av trötthet och andfåddhet. Du blir akut tillkallad.
C. Vilka två akuta diagnoser/tillstånd vill Du i första hand utesluta?

???
A Olika former av rörelseträning, belastningsträning och sensorisk stimulering kan minska tonus och underlätta viljemässig motorik
B Botulinumtoxin A, arbetsterapeutisk träning
C Akut hjärtsvikt (till följd av ny infarkt), lungemboli

26

Del VI
Fråga 26
Vid sjukskrivning av gravida kvinnor gäller ett av nedanstående påståenden
A. de sista 60 dagarna i graviditeten måste kvinnan alltid ta ut föräldrapenning och kan
inte vara sjukskriven
B. för att få havandeskapspenning krävs att möjligheten för omplacering på arbetsplatsen
i första hand undersökts
C. havandeskapspenning utbetalas tidigast 90 dagar före beräknad förlossning
D. havandeskapspenning löper ända fram till förlossningen
E. om arbetsmiljön innebär risker för fosterskador, kan patienten få sjukpenning under
hela graviditeten

B (Graviditetspenning)

27

Fråga 27
En patient vill resa utomlands en vecka under pågående långtidssjukskrivning och behålla sin sjukpenning under tiden. Vilket av nedanstående påståenden är riktigt?
A. läkarens inställning till utlandsresan måste alltid meddelas på sjukintyget
B. Patienten måste inte meddela läkaren att han/hon tänker resa utomlands
C. patienten måste inte meddela försäkringskassan att hon/han tänker resa utomlands
D. försäkringskassan kan aldrig vägra att betala ut sjukpenning till en patient, som vill
resa utomlands
E. utlandsresa under pågående sjukskrivning accepteras aldrig av försäkringskassan

A

28

Fråga 28
Beträffande särskilt högriskskydd gäller ett av nedanstående påståenden
A. särskilt högriskskydd innebär att patienten slipper karensdagar under resten av en
tolvmånadersperiod, när han/hon varit sjukskriven mer än 10 gånger
B. för att erhålla särskilt högriskskydd krävs bara en ansökan från patienten till
försäkringskassan
C. för att erhålla särskilt högriskskydd krävs ett läkarintyg till försäkringskassan
D. särskilt högriskskydd beviljas utan tidsbegränsning
E. särskilt högriskskydd berör inte karensdagarna

C

29

Fråga 29
Vid rehabilitering av en patient med fast arbete gäller ett av följande påståenden:
A. om försäkringskassan begär det, måste arbetsgivaren lämna ett skriftligt utlåtande om
vilka möjligheter som finns för exempelvis omplacering inom verksamheten
B. arbetsgivaren har inget ansvar för att finansiera rehabiliteringsåtgärder på
arbetsplatsen, detta vilar helt på försäkringskassan
C. arbetsgivaren bestämmer när och om avstämningsmöte med försäkringskassan ska ske
D. vid ett avstämningsmöte måste patientens behandlande läkare delta
E. vid ett avstämningsmöte behöver inte patienten medverka

A

30

Fråga 30
Vid arbetsträning av en patient med fast anställning gäller ett av följande påståenden:
A. arbetsträning kan endast användas på en för patienten ny arbetsplats
B. arbetsträning på den tidigare arbetsplatsen kan patienten påbörja utan att
försäkringskassan är inblandad
C. arbetsträning måste starta på heltid
D. under arbetsträning ska patienten ha rehabiliteringspenning
E. arbetsträning är detsamma som arbetsprövning

D (Den anställda ska ansöka om rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan)

31

Fråga 31
För tidsbegränsad sjukersättning gäller ett följande påstående
A. tidsbegränsad sjukersättning är avsedd för personer mellan 19 och 29 år
B. de som har beviljad tidsbegränsadsjukersättning nu, kan inte få den förlängd, när den går ut
C. allasomharbeviljadtidsbegränsadsjukersättningnu,fårdenautomatisktförlängd,
när den går ut
D. förnyande av tidsbegränsad sjukersättning kan beviljas enligt de gamla reglerna i
ytterligare högst 24 mån
E. vid förlängning av tidsbegränsad sjukersättning ska en plan för återgång i arbete tas
fram av försäkringskassan i samarbete med patient och behandlande läkare

Tidsbegränsad sjukersättning är avskaffad (upphörde 31 dec 2012).

32

Fråga 32
Radon i inomhusmiljö är en hälsorisk. Vilket påstående är korrekt beträffande bostadsradon?
A. Man har uppskattat att av de ca 3300 lungcancerfall som årligen inträffar i Sverige
skulle omkring 500 fall kunna tillskrivas exponering för radon i inomhusluft.
B. Det är bara icke-rökare som behöver fundera över halterna av radon i bostaden
Förhöjda halter av radon i inomhusluft innebär i realiteten inte någon extra risk för
rökare, eftersom tobaksrökningen är en så mycket starkare riskfaktor.
C. Kommunernas miljö-ochhälsovårdsnämnd kan tvinga fastighetsägare att mäta radon.

A

33

Fråga 33
Kadmium är en av de tungmetaller, som finns i vår omgivning. Vi har system för återvinning av kadmiuminnehålland produkter, t.ex. Ni-Cd batterier, och rötslam från reningsverken som innehåller för höga halter av tungmetaller får inte spridas på jordbruksmark. Kadmium har en negativ inverkan på flera organ. Vilka organ är känsligast för toxisk påverkan?
A. Hjärna och insulinproducerande celler
B. Skelett och njurar
C. Lungor

B

34

Vilken grupp i befolkningen är främst i riskzonen vad gäller risk för förhöjda kadmiumhalter?
A. Växande foster
B. Rökande medelålderskvinnor
C. De som är homozygota för alfa-1-antitrypsinbrist

B

35

Fråga 35
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Vilken av nedanstående punkter tillhör inte arbetsgivarens ansvar?
A. Skyldighet att återkommande undersöka risker i verksamheten
B. Vidta alla förebyggande åtgärder som behövs
C. Se till att arbetstagaren får upplysning om risker och har nödvändig utbildning och vet
vad de har att iaktta för att undgå risker i arbetet
D. Erbjuda regelbunden hälsokontroll till alla anställda över 50 år

D

36

Fråga 36
Vilken är den dominerande orsaken till anmäld arbetssjukdom?
A. Stress
B. Buller
C. Belastningsergonomiska faktorer

C

37

Fråga 37
I Br. B. kap. 3 nämns i 6 § de rekvisit, varav något krävs för att åklagaren skall kunna åtala för grov misshandel. Vilket av nedanstående alternativ skall du som läkare ta direkt ställning till?
A. Huruvida gärningsmannen visade råhet
B. Huruvida gärningsmannen visade hänsynslöshet
C. Huruvida den uppkomna skadan var allvarlig
D. Huruvida den uppkomna skadan var livshotande
E. Huruvida den uppkomna skadan förorsakade allvarlig sjukdom

D

38

Fråga 38
Vilket alternativ är sant beträffande subcutana haematom?
A. Deras utseende är direkt proportionellt mot det faktiska våldet
B. De kan med lätthet åldersbestämmas
C. Multipla blåmärken är nästan alltid en följd av misshandel
D. Blåmärkena utvecklas framför motsvarande kanten/kanterna av det föremål varigenom
våldet verkat
E. Blåmärken kan endast iakttagas exakt lokaliserade till det område på huden där våldet
verkat

C

39

Fråga 39
Flera myndigheter har rätt att få besked på om någon vistas på sjukvårdinrättning. En av nedanstående myndigheter skall nekas svar på sådan förfrågan. Vilken?
A. Polismyndighet
B. Räddningsverket
C. Skatteverket
D. Domstol
E. Kronofogdemyndighet

B

40

Fråga 40
Vilket alternativ är sant beträffande klinisk obduktion?
A. Får alltid göras om det behövs för att fastställa dödsorsak
B. Om patienten inte uttalat någon invändning, behöver anhöriga inte kontaktas
C. Får inte utföras om anhöriga inte vill det, trots att den avlidne skriftligt lämnat sitt
medgivande
D. Får inte utföras om den avlidnes inställning är okänd, anhöriga är emot det, men
undersökningen är av stor betydelse för att fastställa sjukdomens utbredning
E. Får utföras om den avlidnes inställning är okänd, anhöriga har inte gått att få tag på, och undersökningen är av måttlig betydelse för att fastställa sjukdomens utbredning

D

41

Fråga 41
Vilket alternativ gäller beträffande skär/stickskador?
A. Självtillfogade skador är ofta ytliga och parallella.
B. Dödande skador kräver betydande kraft för att kniven skall gå tillräckligt djup i kroppen
C. Man kan med lätthet skilja på sådana skador, som uppkommit till följd av att gärningsmannen stött kniven i kroppen, respektive att offret i sina försök att värja sig
råkat sticka sig själv
D. Avvärjningsskador är framför allt belägna runt armbågar och axlar
E. Det är omöjligt att själv skära sig till döds på halsen, eftersom kärlen ligger djupt och
smärtan kommer att stoppa försöken

A

42

Fråga 42
Vid många dödsfall har man en skyldighet att göra polisanmälan. Vid vilket av nedanstående dödsfall kan sjukvården själv handlägga dödorsaksutredningen?
A. 62-årig alkoholist, som varit lite nyktrare på senaste tid och anträffas död på köksgolvet
B. 18-årig tidigare frisk flicka, som har en lite haschmissbrukande pojkvän, och som anträffas liggande död i sin säng
C. 42-årig scooterförare,som kolliderat med träd
D. 56-årig man med känd hjärtsjukdom, som faller död samman på sin arbetsplats vid en
automatsvarv
E. 64-årig man med tidigare känd coloncancer, som senaste dygnet lite överraskande
försämrats och avlider i familjens närvaro

D

43

Fråga 43
Vem har huvudansvaret för omhändertagande av avlidna?
A. Polisen.
B. Landstingen/sjukvårdshuvudmannen.
C. Kommunerna.
D. Socialstyrelsen.
E. Rättsmedicinalverket

B Sjukvårdshuvudman

44

Fråga 44
Vad är inte tecken på vital reaktion vid innebränning?
A. Kismärken runt ögonen
B. Brandhaematom subduralt.
C. Sotpartiklar i broncherna
D. Sotpartiklar i magsäcken
E. Koloxidförgiftning

B

45

Fråga 45
Ett nödtestamente är giltigt ifall
A. Det ges muntligt inför en nära släkting/maka/make/sambo
B. Det ges skriftligt men utan vittne
C. Det ges muntligt inför en vårdpersonal
D. Det ges skriftligt men utan underskrift

B

46

Fråga 46
Vilket är det vanligaste symtomet hos äldre?
A. Yrsel
B. Kronisk smärta
C. Förstoppning
D. Sömnbesvär
E. Nedstämdhet

x

47

Fråga 47
Samordnad vårdplanering skall ske
A. När patienten är utskrivningsklar från slutenvård
B. På initiativ av utskrivande läkare
C. När patientens husläkare kallar
D. När patienten skrivs ut till annat sjukhus

B?

48

Fråga 48
Vilket alternativ gäller för Mini Mental Test (MMT)?
A. MMT är ett demenstest
B. MMTär ett konfusionstest
C. I MMT ingår bedömning av agnosi
D. I MMT ingår bedömning av vakenhetsgrad
E. 30 poäng utesluter demens

C

49

Fråga 49
Vilket alternativ gäller för Katz ADL index?
A. Katz C innebär beroende i fyra aktiviteter
B. KatzADL index omfattar tio aktiviteter
C. Katz A innebär oberoende i alla aktiviteter
D. I Katz ADL index ingår aktiviteten ”att laga mat”
E. I Katz ADL index ingår aktiviteten ”att sköta ekonomin”

C

50

Fråga 50
Symtomen vid hjärtinfarkt hos äldre skiljer sig ofta från symtomen hos yngre. Vilket är det vanligaste symtomet hos äldre?
A. Blodtrycksfall
B. Smärtoriryggen
C. Illamående
D. Dyspne
E. Konfusion

D

51

Fråga 51
Du träffar en patient, som du bedömer vara helt olämplig att köra bil och som du inte tror kommer att följa din uppmaning att avstå. Hur agerar du?
A. Gör en skriftlig anmälan till Vägverket
B. Gör en muntlig anmälan till länsstyrelsen
C. Gör en skriftlig anmälan till länsstyrelsen
D. Gör en muntlig anmälan till polisen
E. Gör en skriftlig anmälan till polisen

Inget av dem. Numera anmälan till Transportstyrelsen.

52

Fråga 52
Vilket av följande påstående är rätt när det gäller godmanskap för en patient på en vårdavdelning?
A. Nära anhörig som make, maka eller barn kan inte vara god man
B. Länsstyrelsenansvararföruppföljningenavgodman
C. Godmanskapetomfattarattantingensörjaförpersonellerförvaltaegendom
D. Om det finns behov av god man är verksamhetschefen vid den aktuella vårdenheten
skyldig att göra en anmälan
E. Överförmyndaren fattar beslut om god man

x