2014 VT Flashcards Preview

Individ och samhälle > 2014 VT > Flashcards

Flashcards in 2014 VT Deck (51):
1

Fråga 1.
Sven 64 år söker dig som AT‐läkare på vårdcentralen akut p.g.a. täta trängningar och sveda vid miktion sedan 2‐3 dagar Ingen feber. Ingen flytning från urinröret. Sven är tidigare frisk men har reagerat med uttalad urticaria och svullnad i svalget vid penicillinbehandling.
Status: At opåverkat, känns inte varm. Cor, pulm u.a. Bltr 130/80. Buk: mjuk, oöm. Ingen dunkömhet över njurlogerna. PR: prostata palperas något förstorad, benign konsistens, oöm.
Lab: temp 37,3 u‐nitur positiv u‐leukocyter 0, erytrocyter 0. CRP

A. Odling
B. Nitrofurantoin 50 mgx3xVII
C. Kontrollodl. 2 v efter avslutad behandling.

2

Fråga 2.
Du är AT‐läkare på en vårdcentral. Nu söker 73‐åriga Agda p.g.a. värk i knäna speciellt höger knä. Agda har måttlig hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt för fem år sedan men har alltid varit fysiskt aktiv och försöker även nu motionera regelbundet med promenader i lagom takt. Hon har haft lite småvärk i knäna när hon gått lite längre sträckor i flera år men senaste året har det blivit värre. Hon har inte tagit något smärtstillande eftersom hon helst inte vill ta fler mediciner.
Aktuell medicinering: T Enalapril 20 mg 1x1 T Metoprolol 50 mg 1x1 och T Trombyl 75 mg 1x1.
Status: At opåverkat. Går med lätt hälta, verkar smärtpåverkad precis när hon reser sig och börjar belasta. Ingen dyspné. Normalviktig. Går med käpp i vänster hand. Cor: regelbunden rytm f 72. Inga biljud. Pulm: u.a. Bltr: 140/80 Knäleder: lätt hydrops hö knä. Ingen värmeökning, något inskränkt flexion. Full rörlighet vänster knä, ingen hydrops. Kraftig palpationsömhet mediala ledspringan hö knä, måttlig palpationsömhet mediala ledspringan vä knä. Bilateralt stabila knän,ingen draglåda.
A. Vilken diagnos verkar mest sannolik och vilken undersökning väljer du att skicka patienten på om du vill bekräfta din kliniska diagnos?

När patienten kommer på återbesök får hon veta att den kliniska diagnosen bekräftats genom den undersökning som hon remitterats till.
B. Vilken icke‐farmakologisk åtgärd är nu i första hand viktigast?

A. Atros, slätröntgen med belastning
B. Artrosskola

3

Fråga 3.
Stina 25 år söker vårdcentralen pga. buksmärtor som hon har haft en tid.
De sista tre månaderna har hon varannan vecka haft ont ner till höger i buken. Smärtorna har kommit nästan direkt efter måltid, då hon dessutom fått rusa till toaletten pga. trängningar till avföring som hon beskriver som slemmig diarré. Det har också kommit mycket gaser. Därefter har hon varit besvärsfri några timmar. Vid nästa måltid har samma sak upprepat sig. Stina jobbar varannan vecka extra på en hamburgerrestaurang för att dryga ut studiemedlen. Besvären har hållit i sig hela arbetsveckan. Då hon inte jobbat på restaurangen utan med sina studier har hon inte haft besvär annat än lite förstoppning. Hon kan minnas att hon för ett drygt år sedan haft liknande period med smärtor och lös avföring då hon haft flera på resttentamina på kort tid.
A. För att utesluta inflammatorisk tarmsjukdom beställer du en undersökning, vilken?

Undersökningen utfaller normalt.
B. Vilken diagnos misstänker du nu att Stina har?

Några månader senare kommer Stina tillbaka pga. nya buksmärtor.
Besvären började på samma sätt som tidigare på arbetet men Stina har nu inte någon smärta vid måltid och inte heller diarré. Smärtan började kännas i övre delen av buken igår. Därefter har den parkerat sig ner till höger i magen. Stina tycker att det gör mer ont när hon står och går. Hon mår dessutom illa. I status noterar du ömhet i nedre delen av buken till höger samt feber 38 gr och CRP 120.
C. Vilken är den preliminära diagnosen nu?

A. Koloskopi
B. IBS
C. Appendicit

4

Fråga 4.
Du arbetar som AT‐läkare vid Hälsokällans vårdcentral när du som första patient efter lunch får träffa Anna 57 år. Anna som har rökt sedan 22 års ålder har för 4 månader sedan, i november, genomfört en spirometri med en kvot FEV1/VC på 0,59 utan att normaliseras av bronkdilatation, ett värde som bekräftade diagnosen KOL. Hennes FEV1 var 60 % av förväntat värde efter bronkdilatation.
A. Vilket stadium av KOL bedömer du att Anna har?

Anna har nu lyckats minska på rökningen till 5 cigaretter per dag och vaccinerades i december mot influensa och pneumokockpneumoni. Hon har utrustats med Ventoline® vid behov och tar regelbundet Spiriva® 1 gång dagligen.
Idag söker Anna då hon insjuknat för 6 dagar sedan med övergående feber och hosta med ökad mängd gulaktigt slem.
Status: Andningsfrekvens 22, ingen samtalsdyspne och inga perifera ödem. Pulm: Enstaka spridda ronki, inga tydliga krepitationer. CRP 38 och SaO2 94 %, temperatur 37,9
Du låter Anna inhalera Combivent® vilket hon tycker känns bra, men PEF stiger endast marginellt. Du ger henne rådet att använda Ventoline® tätare närmsta veckan. Du beslutar dig för att ordinera antibiotika.
B. Vilka två medel väljer du mellan i första hand?

C. Ger du någon ytterligare behandling för de nu aktuella besvären och i så fall
vilken?

A. Stadium 2
B. Amoxicillin 500mgx3xV-VII, Doxyferm
C. Kurt kur med steroid, inhalation av steroid (budesonid)

5

#Fråga 5.
Doris 63 år gammal har sedan länge en tablett‐ och insulinbehandlad diabetes. Hon har dessutom artros i knän och fingrar och högt blodtryck sedan många år tillbaka. Hon röker inte och nyttjar alkohol sparsamt.
Hon står på T Metformin® 500mg 1x2, T Simvastatin® 20 mg till natten, T Losartan® 50 mg 1x1, T Metoprolol® 50 mg 1x1, Inj Insulatard® 24 E till natten, Vagitorium Vagifem® till natten 2 ggr i veckan samt T Ibumetin 400mg 1x3 periodvis för den svåra värken.
Hon kommer nu på återbesök och innan besöket har hon tagit en del prover. Vikt 62 kg, Hb 135 g/L, P‐glc 6.8 mmol/L, HBA1C 65 mmol/mol, P‐kolesterol 5.7 mmol/L, LDL 3,1 mmol/L, P‐K 4.2 mmol/L (3,5 ‐ 4,4 mmol/L), P‐Na 142 mmol/L (137 ‐ 145 mmol/L), eGFR 45 mL/min/1,73 m2 (60‐110 mL/min/1,73 m2 ), P‐ kreatinin 78 umol/L (45 ‐ 90 μmol/L).
Diabetessköterskan har också nyligen kontrollerat ett blodtryck som var 150/95 mmHg vilket väl överensstämmer med tidigare tagna blodtryck.
A. Du är AT‐läkare på vårdcentralen och funderar på vilket ytterligare prov som bör tas för att bedöma eventuell njurskada.

B. Om Doris har början till diabetesnefropathi , vad är då nu viktigast ur behandlingssynpunkt att åtgärda sett ur ett njurprotektivt perspektiv (ett alternativ).
□ Sänka hennes blodtryck
□ Sänka hennes total kolesterol
□ Sänka LDL
□ Sänka hennes HBA1C ytterligare
□ Sätta in henne på profylaktisk D‐vitamin behandling
□ Sätta ut Metformin®

C. Vilken av Doris mediciner tycker du är direkt olämplig och bör bytas ut?

A. U-albumin/kreatinin index
B. □ Sänka hennes blodtryck
C. Utsättning av NSAID

6

Fråga 6.
Kevin 10 år kommer till dig på vårdcentralen en förmiddag i mitten av april tillsammans med sin pappa pga. trötthet och nästäppa. Pappa säger att det nog varit så här ett halvår, kanske ännu längre, men sista veckorna har det varit värre och nu klagar han också på klåda i ögonen. Tidigare har det mest varit besvär på morgnarna i näsan, men nu är det hela dygnet. Familjen bor i villa utan fukt och mögel vad man vet. Det finns inga husdjur i familjen då storasyster är allergisk mot pälsdjur.
Kevin har provat en receptfri tablett två gånger och han vet inte säkert om han tyckte den hjälpte. Varken pappa eller Kevin minns namnet på medicinen. Pappan undrar nu om Kevin kan vara allergisk mot något även om medicinen inte hjälpte och om det finns sätt att testa detta.
A. Vilka två allergen är Kevin sannolikt allergisk mot?

B. Vilket test kan du göra för att konfirmera dina misstankar?

A. Kvalster, björkpollen
B. Phadiatop

7

Fråga 7.
Gun Larsson, 76 år, kommer på en bokad uppföljning på vårdcentralen eftersom hon för 10 dagar sedan sökt akuten för hjärtklappningskänsla, andfåddhet och trötthet. Gun behandlas sedan tidigare med Ramipril® 5 mg för en hypertoni som varit välreglerad samt har typ 2‐diabetes sedan 4 år och står på Metformin® 500 mg x2. Hon använder också Alendronat® 70 mg i veckan pga. benskörhet som upptäcktes i samband med en radiusfraktur för 2 år sedan. Hon röker 3‐4 cigaretter dagligen sedan ungdomen.
Status (på akuten för 10 dagar sedan): AT opåverkad i vila, men något snabbandad vid av‐ och påklädning. Lungorna lät rena utan tydliga rassel eller obstruktivitet. Saturation 98 %. Pulsen var oregelbunden och snabb, rena hjärttoner. BT 145/85. Buk mjuk och oöm. Lätta ankelödem. EKG: oregelbunden rytm, inga p‐vågor, frekvens 121, inga ischemitecken. Rutinlab och lungröntgen normala.
Gun kunde inte ange exakt när besvären började, troligen någon vecka tidigare. Hon blev insatt på Metoprolol 50 mg dagligen för att minska den snabba hjärtfrekvensen, med remiss till vårdcentral för uppföljning.
Vid det nu aktuella besöket är Gun mindre andfådd. Icke‐akuta prover visar proBNP 340 (

A. Hjärtsvikt, hypertoni, ålder 2p, diabetes, kvinna = 6 p
B. Mindre vetenskaplig evidens, finns inget anti-dot, compliance, ökad mag-tarmblödning

8

Fråga 8.
En tidigare frisk 15‐årig pojke söker akut på vårdcentralen en onsdag tillsammans med mamma pga. halsont och feber sedan fem dagar. Han har fått vara hemma från skolan, har inte kunnat träna handboll och han har en viktig match i helgen. Nu har han fått allt svårare att svälja och mamma säger att han luktar illa ur munnen. Patienten ser ordentligt hängig ut och talet är grötigt. Han frisk sedan tidigare och har inga kända allergier.
A. Vilket livshotande tillstånd är viktigt att utesluta?

Du överväger att ta Strep A. Vilka kriterier ska uppfyllas för att ta Strep A.
B. Nämn tre kriterierna
C. Patienten uppfyller kriterierna och Strep A är positivt. Vilket läkemedel sätter du in mot tonsillit?

A. Epiglottit
B. Feber > 38,5 grader
Ingen hosta
Ömmande käkvinkeladeniter
Beläggning tonsiller
C. Kåvepenin 1 gx3xX

9

Fråga 9.
Du har ditt första vikariat påen vårdcentral. Din sista patient för dagen är den nypensionerade lärarinnan Lena, 66 år gammal. Hon röker 10 cig/dag, men har minskat från 20/dag efter pensioneringen. Hon är tidigare frisk och tar inga läkemedel. Hon är lätt överviktig med tydlig bukfetma. Livet blev inte riktigt som hon hade tänkt sig efter pensioneringen, hon saknar kollegor och elever.
Nu berättar hon att hon äntligen kommit loss och sökt för den bröstsmärta som plågat henne flera år. Den kommer vid ansträngning, kyla och ibland vid stress. Att vila från ansträngningen en stund hjälper alltid. Den har inte ökat i intensitet eller karaktär på något annat sätt under åren. Hon beskriver den som tryckande med utstrålning mot vänster arm och mot käken.
Status: Blodtryck 145/90, hjärta och lungor är utan anmärkning. Inga ödem och ingen tydlig dyspné. EKG visar sinusrytm utan ST‐T‐förändringar eller annat avvikande. Eftersom du haft lite svårt att hinna med under dagen har klockan blivit lite över 17, undersköterskan på lab har precis gått hem.
A. Du misstänker ischemisk hjärtsjukdom. Vilken undersökning vill du göra eller remittera till för att bekräfta diagnosen?

Denna undersökning bekräftar diagnosen och du sätter nu in läkemedelsbehandling.
B. Vilka tre olika läkemedel sätter du nu in pga. patientens ischemiska hjärtsjukdom?

A. Arbets-EKG
B. Betablockerare, ACE-hämmare, ASA,
--> Trombyl 75 mg, simvastatin 40 mg, ramilpril

10

Fråga 10.
Jenny, 42 år, kommer till dig på vårdcentralen. Hon besväras av trötthet sedan åtminstone några månader. Hon tycker bara att det blivit värre med tiden. Dessutom har hon gått upp ca 5 kg i vikt och börjat tappa hår. Allt detta gör att hon nu också mår psykiskt dåligt. Hon har alltid haft rikliga menstruationer och medicinerar med Duroferon 100 mg 1x1. För övrigt väsentligen frisk och inga andra läkemedel.
Status: Opåverkat, överviktig. Cor u.a. Pulm u.a. Bltr: 135/80 Buk mjuk och oöm. EKG: Sinusrytm frekv 68, väsentligen normalt. Hb 128 (för ett år sedan 126).
Du har nu en klar misstanke om diagnos och tar blodprover för att bekräfta denna.
A. Vilken är den mest sannolika orsaken till patientens besvär?

Proverna bekräftar din preliminära diagnos.
B. Vilket läkemedel ordinerar du?

C. Vad är särskilt viktigt att tänka på vid läkemedelsbehandlingen av just denna patient?

A. Hypotyreos
B. Levaxin
C. Försämrat upptag av levaxin vid samtidig järn-substition

11

Fråga 11.
Sven 62 år söker på vårdcentralen pga. feber och hosta. Sven arbetar som styckare. Han röker ca 15 cigaretter per dag. Han missbrukade alkohol i många år men är helt nykter sedan 15 år tillbaka. Han tar inga läkemedel.
Sven berättar att han igår kände sig dålig och gick hem från arbetet vid lunch. Hemma fick han hög feber, frossa och kände sig väldigt tagen på kvällen. Han ”tog några Alvedon och somnade sedan”. På morgonen snarast sämre. Han tycker att det hugger till i bröstkorgen när han tar djupa andetag
Status: At. Lite svettig, febril, helt klar och adekvat. Andningsfrekvens 20 per minut. Temp 39,6 , saturation 97 %
Cor: Regelbunden rytm, inga biljud, frekvens 102. Pulm: Rikligt med krepitationer basalt höger sida. BT: 145/85. Buk: Mjuk o oöm.
Lab: CRP 200, SR 22
Du misstänker pneumoni.
A. På vilka tre anamnestiska uppgifter grundar du din misstanke?

Du bedömer att Sven kan behandlas i hemmet, vilket han absolut vill. B. Vilket läkemedel ordinerar du?

C. Ska Sven kontrolleras efter avslutad behandling? Motivera ditt svar.

A. Plötslig frossa, hosta, smärta (rikliga krepitationer, hög CRP)
B. Kåvepenin 1gx3xVII
C. Lungröntgen, mångårig rökare.

12

Fråga 12.
Karl 74 år söker på vårdcentralen pga. nedstämdhet. Han berättar att han successivt har försämrats senaste tre månaderna. Han känner sig aldrig glad utan alltid ”nere” som han uttrycker det. Han sover dåligt och vaknar ofta mycket tidigt och sedan är det omöjligt att somna om. Karls hustru dog för fem år sedan. Han har 3 barn och 7 barnbarn som bor i närheten. Han har tidigare ofta passat sina barnbarn men efter att sondottern Klara skadade sig senast han passade henne så har han inte velat passa eller ens träffa barnbarnen. Han anklagar sig själv för att Klara fick ett sår på armen som behövde sys. Karl är nu orolig att det ska bli ett missprydande ärr fastän hennes föräldrar talat om att det knappast syns alls.
På en direkt fråga säger Karl att aptiten är dålig.
Status: Psyk: Sänkt grundstämning, utslätad mimik. Helt klar. Förnekar bestämt suicidtankar. God formell och emotionell kontakt.
Du bedömer att Karl har en depression.
A. Vilka DSM IV kriterier stöder du dig på i detta fall för att ställa depressionsdiagnosen?
Ange ett huvudkriterium och dessutom tre sidokriterier

B. Du inleder läkemedelsbehandling. Vilket läkemedel sätter du in i första hand?

A. Nedstämd; känsla av skuld, sömnsvårigheter, psykomotorisk hämning, försämrad aptit,
B. Setralin (50 mg)

13

Fråga 13.
För gravida gäller ett av följande påståenden:
□ Om patienten har ett så fysiskt belastande arbete att graviditeten hotas kan patienten få graviditetspenning från och med 90 dagar före beräknad förlossning
□ Graviditetspenning upphör alltid 10 dagar före beräknad förlossning.
□ Patienten kan på eget initiativ ta ut föräldrapenning tidigast 90 dagar före
beräknad förlossning.
□ Gravida kan inte sjukskrivas sista 30 dagarna före beräknad förlossning

□ Graviditetspenning upphör alltid 10 dagar före beräknad förlossning.

14

Fråga 14.
För aktivitetsersättning gäller ett av följande påståenden:
□ Arbetsförmågan ska vara nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden.
□ Aktivitetsersättningen kan beviljas som längst ett år.
□ Arbetsförmågan måste vara nedsatt med 100 % under minst ett årstid.
□ Ersättningen kan beviljas för personer som är mellan 18 och 67 år.

□ Arbetsförmågan ska vara nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden.

15

Fråga 15
Två typer av fisk bör undvika under graviditet. Vilka är dessa, och vilka ämnen innehåller de, som är skadliga för fostret?

Östersjösill, lax - dioxin, PCB
Insjöfisk - abborre, gädda, gös - kvicksilver

16

Fråga 16
På en onkologklinik finns risk för att personalen kommer i kontakt med cytostatika. Vad är chefen skyldig att göra om någon i personalen berättar att hon är gravid? Nämn tre saker.

1. Riskbedömning
2. Eliminera risk
3. Omplacera

17

Fråga 17
Nämn tre olika typer av behandling/åtgärder som är centrala vid behandling/rehabilitering för utmattningssyndrom.

1. Fortsatt kontakt med arbetet
2. Stödjande samtal
3. Stressorer - åtgärda
4. Företagshälsovård
5. Sömn, kost, motion
6. Långsam återgång i arbete
7. Sjukskrivning

18

Fråga 18
Nämn två olika typer av sjukdomstillstånd som kan orsakas av asbest.

Lungfunktionsnedsättning
• Lungfibros-asbestos
• Pleuraplack
• Bronkialcancer
• Mesoteliom

19

Fråga 19
Hur stor andel av patienter med KOL beräknas ha fått denna sjukdom på grund av exponering i yrket?
□ 1‐5%
□ 5‐10%
□ 10‐20%
□ 20‐30%
□ 30‐40%

10-20 %

20

Fråga 20
Nämn två olika typer av agens som kan ge allergisk alveolit

Mögel
Animalieprotein -Gris, duva, råttor
Mjöldamm
Isocyanater

21

Fråga 21
Nämn tre metoder för att bedöma om astma är orsakad av arbete.

PEF-kurva
Anamnes
Arbetsplatsbesök

22

Fråga 22
Nämn tre olika arbetsmiljöfaktorer där arbetsgivaren är förbjuden att sysselsätta personer utan tjänstbarhetsintyg och är skyldig att ordna medicinska kontroller av de anställda.

Isocyanater, bly- och kadmiumindustri.

23

Fråga 23
Vem får utföra en sådan medicinsk kontroll och utfärda tjänstbarhetsintyg? Endast ett svarsalternativ är rätt.
□ Alla med svensk läkarexamen
□ Legitimerad läkare
□ Specialist inom företagshälsovård eller arbets‐och miljömedicin
□ Specialist i allmänmedicin

□ Specialist inom företagshälsovård eller arbets‐och miljömedicin

24

Fråga 24
Vem har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats? Endast ett svarsalternativ är rätt.
□ Arbetstagaren
□ Arbetsgivaren
□ Facket
□ Skyddsombudet
□ Länsstyrelsen
□ Polisen
□ Arbetsmiljöverket
□ Företagshälsovården

□ Arbetsgivaren

25

Fråga 25
Vilken metall är enligt International Association for Research on Cancer klassad som cancerframkallande för människor, och bedöms orsaka 10% av osteoporosfrakturerna i Sverige?

Kadmium

26

Fråga 26
En metall kan vid exponering under fosterstadiet eller barndomen orsaka sänkt intellektuell kapacitet, och vid allvarlig förgiftning hos barn ge upphov till akut encefalopati.
A. Vilken är metallen?

B. Denna metall lagras i kroppen och kan frigöras vid amning. I vilket organ lagras den?

A. Bly
B. Skelettet

27

Fråga 27
Du kommer till en bostad där det ligger en död person på golvet och runt vederbörandes huvud kan iakttas en rödaktig besudling på golvet. Kroppen förefaller ha legat några dagar och Du bedömer att besudlingen utgöres av förruttnelsevätska.
Nämn två egenskaper som skiljer denna besudling från intorkat blod.

1. Matt
2. "Smetig", krackelerar inte t.sk. från blod.
(3. Färg)

28

Fråga 28
I samband med att läkare konstaterar dödsfall och utfärdar dödsbevis är läkaren skyldig att utföra en kroppsundersökning av den döda/döde.
I vilka två fall kan hon/han underlåta att göra detta?

1. Fall för rättsmedicin
2. Nyligen undersökt kropp

29

Fråga 29
Då en legitimerad yrkesutövare av inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömes ha åsidosatt ”vetenskap och beprövad erfarenhet” så flagrant att detta bör föranleda en påföljd överlämnar man en begäran till Hälso‐ och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om att detta skall ske.
Nämn två av de påföljder som kan utdömas.

1. Indragning av legitimation
2. Begränsad förskrivningsrätt
3. Erinran
4. Prövotid

30

Fråga 30
Ange två olika orsaker till att likfläckarna på en död person är påfallande ljus‐röda.

Cyanid- och koloxidförgiftning. Kall temperatur.

31

Fråga 31
Om en privatläkare anser att det för ”ändamålet med vården” är av ”synnerlig vikt” att uppgifterna i patientjournalen inte lämnas ut till en patient då denne begär att få läsa sin journal är han skyldiga att lämna över sitt interimistiska nekande för avgörande till en myndighet/instans.
Vilken?

IVO.

32

Fråga 32
Vilken person kan enligt rättegångsbalken 28 kap. tvingas till kroppsundersökning mot sin vilja (DNA‐provtagning undantagen)?

Gärningsmannen.

33

Fråga 33
Om en person avlider till följd av kontakt med hushållsström, vilken brukar dödsorsaken vara?

Ventrikelflimmer - asystoli.

34

Fråga 34
Polismyndigheten framför till dig som läkare i allmän tjänst, önskemål om att få ett barn undersökt och rättsintyg utfärdat med anledning av misstanke om misshandel i hemmet. Bägge föräldrarna är misstänkta. Du måste förvissa dig om att en särskild person har blivit utsedd och har lämnat sitt tillstånd för att kroppsundersökning skall få genomföras. Vad kallas en sådan person?

Särskild företrädare.

35

Fråga 35
Du får in en medvetslös patient där det föreligger ”fara för livet eller risk för handikapp”. När Du går in i datajournalsystemet finner Du att det föreligger journaluppgift hos annan vårdgivare (landsting) som Du tror kan vara av värde att ha tillgång till för patientens behandling. Denna uppgift är dock spärrad på patientens begäran. Hur skall Du då bära Dig åt enligt patientdatalagen för att häva spärren?

Kontakt måste tas med den vårdgivaren för att häva spärren då det föreligger fara för patientens liv.

36

Fråga 36
Vilket är den vanligaste lokalisationen för ett epiduralhaematom?

Temporalregionen (epidural - mellan skallben och dura mater)

37

Fråga 37
Vem beslutar om att en rättsmedicinsk obduktion skall utföras ? Nämn en myndighet:

Polismyndigheten.

38

Fråga 38
Du är enligt patientsäkerhetslagen som sjukvårdsanställd tvungen att anmäla uppkomna och riskerade vårdskador till vårdgivaren.
Vilken nivå på skadan krävs för att vårdgivaren måste anmäla vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Allvarlig.

39

Fråga 39
Vid skott avlossade på ett avstånd understigande en meter mot oskyddad hud kan man ibland iaktta ett fenomen som avslöjar detta korta skottavstånd. Vilket?

Krutsvärtning.

40

Fråga 40
Det finns i Sverige ingen allmän skyldighet att anmäla begångna brott till polisen. Däremot föreligger en skyldighet för läkare m. fl. att anmäla om man befarar att ett barn behöver skyddas.
Till vilken myndighet/instans skall anmälan riktas?

Socialnämnden.

41

Fråga 41
Den läkare som kallas till en bostad där en tidigare frisk person avlidit och där ingen uppenbar observation eller uppgift föranleder polisanmälan skall utföra tre tämligen omgående åtgärder.
Nämn två av dessa:

Konstaterande av dödsfall
Kroppsundersökning
Dödsbevis

42

Fråga 42
Brillen‐ och monokelhaematom kan uppkomma vid direktvåld mot ögon‐, näs‐ och pannregionen. Ibland är uppkomstmekanismen en helt annan.
Var har då våldet verkat och vilken är mekanismen för uppkomsten av blödningen/arna runt ögat/ögonen?

Våld mot nacken; blodkärl i främre skallgropen rinner ner i ögonlocken.

43

Fråga 43
Vad kallas den rättighet som gör det möjligt för var och en i Sverige att meddela sekretessbelagd information som finns inom en myndighet (uppgifter om enskilds hälsotillstånd mm. undantaget) till media, i böcker eller i skrift och där källan till informationen ej får sökas?

Meddelarfrihet (från Tryckfrihetsförordningen)

44

Fråga 44
Nämn två situationer då man kan neka att lämna ut patientens egen journal till honom/henne?

1. Av hänsyn till ändamålet med vård eller behandling är av synnerligt vikt att denna information inte lämnas till patienten
2. Uppgiftslämnare eller anhörig till pat kan lida men

45

Fråga 45
Du är på en geriatrisk mottagning och möter Lena, 92 år som haft en stroke för 4 veckor sedan. Lena har kvarstående hemipares och trötthet. Hon berättar om sina sväljningsbesvär. En röntgen sväljningsundersökning för två veckor visar dysfagi pga dyskoordination.
A. Vilka av följande tre prover/undersökningar/anamnesuppgifter är viktigast för att Du skall kunna bestämma om hon har protein‐energimalnutrition?
□ blodsocker
□ ändrade avföringsvanor
□ BMI
□ P‐kreatinin
□ elektrolyter
□ lipidstatus
□ Hb
□ P‐prealbumin
□ kostvanor
□ P‐CDT
□ leverstatus
□ P‐homocystein
□ P‐CRP
□ överarmsomfång
□ vikt
□ P‐Ferritin

I det geriatriska teamet finns många som kan hjälpa och ge förslag till behandling av Lenas PEM
B Vad kan dietisten hjälpa till med (två förslag)

C Vad kan arbetsterapeuten hjälpa till med (två förslag)

D Vad kan logoped hjälpa till med (ett förslag)

E Hur följer Du upp effekterna av insatta behandlingar på Lenas nutritionstillstånd? (Ett förslag)

A. överarmsomfång, vikt, BMI
B. Räkna på näringsinnehåll, kosttillskott, konsistensbestämma
C. Anpassade hjälpmedel (pipmugg), ADL-bedömning, sittställning/sittplats för intag av föda
D. Sväljningsträning
E. vikt

46

Fråga 46
Du tjänstgör som vikarierande underläkare på ett särskilt boende och personalen ber dig att undersöka Anna, 94 år, som de tycker har blivit ”oklar” och ”glömsk” de senaste dagarna. Enligt Apodos‐listan medicinerar hon sedan ett år tillbaka med Digoxin® 0.13 mg x1, Normorix mite® 1x1, Levaxin® 0.1mg x1 samt Simvastatin® 20 mg t.n. För tre månader sedan har hon fått Propavan® 1 tabl t.n. insatt och för en månad sedan Detrusitol® 1x1.
Vid undersökningen finner du att Anna har feber 39o. Blodtryck: 140/80. Auskultationsfynd över hö lunga basalt inger misstanke om pneumoni. Du bedömer att hennes ”glömska” kan vara uttryck för konfusion.
A. Vilka ytterligare tre kriterier efterlyser du för att kunna ställa diagnosen konfession?

Du bestämmer dig för att försöka behandla henne på plats istället för att skicka in henne till sjukhuset. Du sätter in Kåvepenin® 1g x 3.
B. Vilka ytterligare tre åtgärder vidtar/ordinerar du på boendet?

A. Somatisk förklaringsfaktor, medvetandepåverkan, fluktuerar
B. Sätter ut propavan, detrusitol, ev. insättning av zopiklon, stimulifattigt, samma personal, besök av anhöriga, klockor, tidningar.

47

Fråga 47
På en geriatrisk vårdavdelning har Du skrivit in Linnea, 89 år som för en dag sedan drabbades av höftfraktur och hittades liggande på golvet i sin bostad av hemtjänstpersonal. Röntgen visade en cervikal vä‐sidig fraktur. Hon kommer till avdelningen från postop. avdelningen efter en semiplastikoperation av höftleden. Linnea står sedan mer än ett år tillbaka på kolinesterashämmare för demens. Du ber sjukgymnasten att påbörja mobilisering samma dag med att stå upp och belasta benet.
A. Vilka fyra komplikationer vill Du undvika med denna snabba mobilisering

B. Från personal och anhöriga får Du reda på att Linneas demenssjukdom har försämrats under året som gått med den nya medicinen. Du överväger att sätta ut hennes kolinesterashämmare, Exelon 6 mg x 2.
Hur går Du tillväga med ordinationen när Du sätter ut medicinen ?

C. På vilket sätt följer Du upp Linnea när Du skall sätta ut kolinesterashämmaren?

D. I journalen läser Du att en röntgen CT hjärna utfördes för ett år sedan. Svaret var utan anmärkning. Undersökningen ingick i hennes demensutredning.
Vilka tre tillstånd ville läkaren utesluta med denna undersökning?

A. DVT, LE, sarkopeni, lunginflammation, immobilisering, ADL-försämring…

B. Utsättning kan ske direkt.

C. MMT, klocktest, anamnes, anhöriganamnes efter ca 4 v.

D. Hjärntumör, subduralhematom, infarkt,

48

Fråga 48
Symtomatologin vid peritonit hos äldre skiljer sig ofta från symtom hos yngre. Vilket är det vanligaste symtomet/kliniska fyndet hos äldre (>80 år) ?
□ Buksmärta
□ Takykardi,feber
□ Defense/rigiditet
□ Ändrade tarmljud
□ Palpatoriskömhet
□ Illamående, kräkning

□ Takykardi,feber

49

Fråga 49
Ett av följande påståenden kring Brain Natriuretic Peptide (BNP) är felaktigt. Vilket?
□ BNP stegras av beta blockerare
□ BNP är stegrat vid förmaksflimmer
□ BNP är stegrat vid anemi
□ BNPpåverkas av fysisk ansträngning
□ BNP används framför allt för att påvisa hjärtinsufficiens

□ BNP stegras av beta blockerare

50

Fråga 50
Ett nödtestamente är giltigt ifall (ett alternativ är rätt)
□ Det ges muntligt inför ett vittne
□ Det ges skriftligt men utan vittne
□ Det ges muntligt inför en vårdpersonal
□ Det ges skriftligt men utan underskrift

□ Det ges skriftligt men utan vittne

51

Fråga 51
Du arbetar som underläkare på en geriatrisk klinik möter Albert, 78 år som drabbades av stroke för två veckor sedan. Han har nu kvarstående svaghet i vänster kroppshalva, spasticitet och nedsatt gångförmåga. Tidigare hjärtinfarkt för fem år sedan, och rökare, ca 15 cigaretter dagligen sedan 25 år tillbaka.
Hos sjukgymnast klarar Albert att gå knappt 15 meter i barr, går framåtböjd med kort steglängd och har svårt att markera fotsteg pga. smärta.
A. Nämn tre olika mål sjukgymnasten vill uppnå med Alberts spasticitetsbehandling!

B. Nämn ytterligare två behandlingar, utöver sjukgymnastträning, vilka kan minska Alberts spasticitet!

Under ett av träningstillfällena på avdelningen drabbas Albert plötsligt av trötthet och andfåddhet. Du blir akut tillkallad.
C. Vilka två akuta diagnoser/tillstånd vill Du i första hand utesluta?

A. Ökad rörlighet i rygg, minskad smärta, öva upp svaghet vänster sida.
B. Botox, baklofenbehandling, kyla…
C. Hjärtinfarkt, lungemboli.