2013 VT Flashcards Preview

Individ och samhälle > 2013 VT > Flashcards

Flashcards in 2013 VT Deck (48):
1

Fråga 1.
Du arbetar som AT‐läkare på en vårdcentral i en stad. På mottagningen söker nu Sandra, 24 år, för oro och nedstämdhet.
För 2 veckor sedan födde hon en dotter och förlossningen gick bra. I förrgår berättade hennes make att han vill skiljas. Sandra berättar att det kändes som om hela världen rasade samman. Hon började gråta och kunde knappt tro att det var sant. Hon har inte orkat prata med maken. Sandra känner sig väldigt arg och maktlös. Hon berättar att hon inte kan koncentrera sig eller tänka klart. Hon har knappast sovit alls den gångna natten. Hon har ingen aptit och känner sig trött och förtvivlad även om hon har bra stöd från sin mor och syster.
A. Vilken diagnos är mest sannolik?

B. Vilka två faktorer i anamnesen gör att du preliminärt ställer denna diagnos?

C. Vilken åtgärd är viktigast som behandling?

A. Krisreaktion

B. Plötslig omvälvande händelse samt kort anamnes

C. Stödjande samtal

2

Fråga 2.
Lena är en 54‐årig inköpare som du tidigare träffat pga. hennes tumbasartros och Heberden förändringar. Hon är i övrigt frisk sedan tidigare men söker dig idag pga. en längre tids trötthet. Visserligen har hon haft mycket att göra på arbetet och också fått stötta sina föräldrar då pappan fått Alzheimer, men tycker att den nuvarande tröttheten inte känns riktigt normal. Hon berättar att hennes besvär påminner om de hennes mamma hade innan man fastställde en underfunktion av sköldkörteln.
A. Nämn, utöver det som framkommit ovan, fyra anamnestiska uppgifter som skulle ge stöd för hennes misstanke

B. Vilket prov prioriterar du för att bekräfta en eventuell underfunktion?

C. Provsvaren bekräftar hypotyreos. Du inleder behandling med Levaxin och justerar
dosen efter hand. Hur kontrollerar du att adekvat underhållsdos uppnåtts?

A. Viktuppgång, frusenhet, depression, bradykardi, håravfall, förstoppning, torr hud, mental tröghet, hes och grov röst, desorientering, subkutant ödem och periobitalt myxödem - risk för koma!
B. TSH
C. Nytt prov efter 4-8 veckor då TSH ska ligga i normalområdet (gärna i lägre intervallet enl. LM-boken).

3

Fråga 3.
Siv Eriksson, 72 år, har bokat tid på din mottagning på vårdcentralen eftersom hon under ca 2 månader känt sig allt tröttare och även lite andfådd, t ex vid trädgårdsarbete som hon älskar. Siv röker 3‐4 cigaretter dagligen sedan ungdomen och behandlas med Salures 2,5 mg mot hypertoni. Hon står på Fosamax 70 mg i veckan pga. benskörhet som upp‐ täcktes i samband med en radiusfraktur för 2 år sedan och använder receptfritt Ipren flera dagar i veckan, då hon känner av värk i höften. För 5 år sedan hade hon en episod med fumlighet i höger hand och svårighet att finna orden, men de symtomen försvann inom ett par timmar och Siv brydde sig inte om att söka akut vård.
Status: normalviktig, opåverkad i vila, men något snabbandad vid av‐ och påklädning. Lungor: rena andningsljud, inga biljud. PEF 340. Saturation 98 %. Hjärta regelbunden rytm, inga biljud. BT:145/85. Buk: mjuk och oöm. EKG: oregelbunden rytm, inga p‐vågor, frekvens 121, lätt pressade ST‐T‐sträckor. Lab Hb 123, CRP

A. Betablockerare - Metoprolol
B. 6 poäng: hjärtsvikt, hypertoni, TIA, ålder 65-74 år, kvinna
C. Ipren - ökad risk för blödning (hämmar trombocyter)

4

Fråga 4.
Du har som AT‐läkare akutmottagning på den vårdcentral där du arbetar. Nu söker 27‐årige Erik p.g.a. ryggvärk. Han har sedan flera månader haft tilltagande värk i nedre delen av ryggen och även en viss stelhetskänsla. Han arbetar som byggnadssnickare vilket bl.a. innebär en hel del tunga lyft. Han har dessutom känt sig lite trött och allmänt hängig sista tiden, han har även haft nattlig ryggvärk och på morgonen har han känt sig extra stel i ryggen. Vid något tillfälle haft snabbt övergående vattenkastningsbesvär. Ingen feber.
Status: Opåverkat men rör sig lite stelt, svårt att obehindrat lägga sig och resa sig från britsen. Buk u.a. Cor u.a. Pulm u.a. Rygg: något uträtad ländlordos. Inskränkt rörlighet framför allt flexion. Neurologi u.a. PR: u.a.
Du funderar på olika tillstånd som kan ge ont i ryggen.
A. Vilken ytterligare klinisk undersökning vill du nu göra förutom de du redan har
gjort? Nämn en undersökning!

B. Vilket lab prov, som du kan ta och analysera på vårdcentralen, vill du framför allt
kontrollera med tanke på hans ryggvärk? Nämn det viktigaste blodprovet i detta fall!

C. Den undersökning du gör är positiv och det prov du tar är patologiskt. Vilken sjukdom misstänker du att Erik har?

A. Undersöker ögon - irit/uveit
B. SR
C. Ankyloserande spondylit
DD: lumbago, malignitet, abscess

5

Fråga 5.
Du arbetar som AT‐läkare på en mindre vårdcentral. Nu söker 23‐åriga Sanna akut p.g.a. feber och halsont. Hon har haft ont i halsen och feber nu i två dagar och i morse hade hon så ont att hon kan knappt kunde svälja och temp 39,2. Hon har ingen hosta eller snuva.
Status: At ser trött ut, varm men i övrigt opåverkad. MoS stora tonsiller med belägg‐ ningar Ytl lgll: ömmande lymfadeniter i käkvinklarna.
Strep A positiv, redan utfört av sjuksköterska.
A. Du konstaterar att Sanna har halsfluss. Vilken antibiotikabehandling sätter du in? Ange ett läkemedel (preparatnamn eller substans), dos och behandlingstid!

B. Sanna tillfrisknar och blir helt återställd men 4 dagar efter avslutad behandling får hon åter ont i halsen och du tar svalgodling som visar GAS. Vilken antibiotikabehandling sätter du in nu? Ange två möjliga antibiotikasorter (preparatnamn eller substans)!

A. PcV 1 gx3xX
B. Cefadroxil (500 mgx2xX) alt. klindamycin (300mgx3xX)

6

Fråga 6.
55‐åriga Eva söker dig på vårdcentralen. Eva är högstadielärare och kommer nu i samband med en förkylning. Hon insjuknade för cirka en vecka sedan med övergående halsont och på tredje dygnet tillstötte hosta med slembildning. Under gårdagen noterade hon ett pipande biljud vid andningen, detta har nu gått över, men maken blev orolig och bad henne söka. Eva har inte haft feber. På förfrågan berättar hon att hon det senaste året märkt att hon lättare blir andfådd under cykelturen till jobbet. Eva började röka i övre tonåren, nu röker hon ca 10 cigaretter per dag.
Status: Hjärta: regelbunden rytm utan biljud. Frekvens 78. BT 130/80. Lungor normala andningsljud. CRP: 12. Syrgassaturation 96 %.
Du bedömer att du kan avstå från antibiotikabehandling men funderar på om Eva kan ha en bakomliggande KOL och beställer spirometri med reversibilitetstest. Efter samtalet bedömer du Evas motivation för rökstopp som hög. Hon vill dock inte ha läkemedelsbehandling för att sluta röka.
Vid det planerade återbesöket efter 14 dagar är Eva helt återställd från sin förkylning. Spirometrin visar en något sänkt vitalkapacitet med en kvot FEV1/(F)VC efter bronkdilatation på 0,65 och FEV1 65 % av förväntat värde efter bronkdilatation.
A. Du bedömer att Eva har KOL. Vilket diagnostiskt kriterium uppfyller Eva?

B. Vilket stadium? Motivera ditt svar!

C. Då Eva har besvär så vill hon ha symtomlindrande behandling. Vilket läkemedel ordinerar du?

A. Pat når ej upp till FEV1/(F)VC: 0,7 efter bronkdilaterande.

B. Stadium II: Mellan 50-80 % av FEV1.

C. Salbutamol - kortverkande beta-2-stimulerande

7

Fråga 7.
Till vårdcentralen kommer Sigvard Svensson, 62 år gammal, för en årskontroll av typ 2‐diabetes. För övrigt är han frisk.
Efter en rejäl förändring av sin livsstil har han de senaste tre åren inte behövt läkemedel. Proverna inför dagens besök visar ett HbA1c‐värde som du inte är riktigt nöjd med. BMI är 28 och han har en diskret mikroalbuminuri men njurfunktion och blod‐ fetter är normala.
När du undersöker honom konstaterar du dessutom att hans blodtryck är 155/95. Vid kontroll hos diabetessköterskan för ett halvår sedan var blodtrycket 150/90 och HbA1c‐värdet också då lite för högt. Diabetessköterskan rådfrågade din företrädare som tyckte att man kunde avvakta ett halvår till då patienten lovat att helt undvika fikabröd och att framöver ta cykeln till jobbet.
Nu inser dock även Sigvard att det är oundvikligt med läkemedel men han har några frågor han vill ha svar på:
A. Hur högt HbA1c är acceptabelt för mig?

B. Vilket läkemedel vill du behandla min diabetes med?

C. Vilket läkemedel (preparatnamn eller substans), vill du behandla mitt blodtryck med?

A.

8

Fråga 8.
Arne, 68 år, söker på vårdcentralen. Han har senaste 2‐3 månaderna märkt av ett tryck över bröstet som han nu är orolig för. Han beskriver smärtan som molande och mitt i bröstet. Smärtan kommer oftast i samband med promenader och brukar släppa när han vilar. Arne tycker att smärtorna är oförändrade sedan de började men kände ändå att han ”nu ville ta tag i det här med bröstsmärtorna”.
Arne tar inga läkemedel, röker inte och dricker sällan alkohol.
Status AT Opåverkad, Hjärta regelbunden rytm, frekvens 66, BT 140/85, Buk mjuk och oöm
A. Vilken undersökning vill du remittera Arne till för att verifiera den diagnos som du anser är mest sannolik i detta fall?

B. Utifrån din diagnos så vill du sätta in anfallsförebyggande behandling. Vilka tre preparatgrupper kan du använda dig av?

A. Arbets-EKG
B. Långtidsverkande nitrater, betablockerare samt kalciumantagonister

9

Fråga 9.
Linda är 28 år och är gravid för första gången. Hon är gravid vecka 11 och har varit på inskrivningssamtal och provtagning på MVC. Hon känner sig frisk och hade inte gravtesten varit positiv så hade hon inte märkt att hon är gravid. Hon tar inga mediciner regelbundet men är allergisk emot penicillin.
5 dagar efter besöket på MVC kontaktar barnmorskan dig i din egenskap av jourläkare och meddelar att eftersom urinstickan visade pos nitur skickade hon en odling som nu visar växt av E.Coli utan resistens mot något UVI‐antibiotikum.
Hon har ringt Linda som inte alls har några symptom och absolut inte vill ha någon medicin.
A. Eftersom du vet att ABU absolut ska behandlas ordinerar du ett läkemedel. Vilket?

B. Barnmorskan ber om råd för att kunna motivera Linda att ta sin medicin. Vilken är främsta orsaken till att Linda ska behandlas?

C. Hur ska Linda kontrolleras och när?

A. Nitrofurantoin (50 mgx3xV)
B. Förebygga utveckling till övre urinvägsinfektion.
C. Urinodling 1-2 v efter avslutad antibiotikabehandling

10

Fråga 10.
Sven‐Åke, 58 år söker pga. svullnad och smärta i höger stortå. Sven‐Åke går på regelbundna kontroller på vårdcentralen pga. hypertoni och astma. Sven‐Åke har i många år haft periodvis alkoholmissbruk och har flera gånger försökt komma till rätta med detta bl. a. med Antabus.
Han medicinerar med Centyl K® (bendroflumetiazid+kalium), Symbicort® och Bricanyl® vb. Sven‐Åke berättar att han nu är nykter sedan 2 dagar efter att ha druckit alkohol dagligen i ca 2 veckor. Han har skött sin medicinering väl och säger att han ätit bra även under sin missbruksperiod.
Igår kväll märkte han att stortån svullnade och i natt har han inte kunnat ha täcke mot tån pga. smärta. Besvären har inte föregåtts av något trauma.
Status: AT: Pigg lätt smärtpåverkad, går med hälta, LS Höger fot: Normal rörlighet i fotleden. Svullen och öm över framfoten med distinkt ömhet över stortåns grundled.
A. Vilken diagnos avseende besvären i stortån är mest sannolik? Nämn endast en!

B. Vilka är i Sven‐Åke fall de två mest tänkbara orsakerna till hans sjukdom i stortån?

A. Gikt
B. Alkoholbruk, tiaziddiuretika

11

Fråga 11.
Anna, 31 år, söker på vårdcentralen pga. magbesvär. Hon har sedan övre tonåren haft återkommande besvär med uppspänd mage och värk i buken. Hon berättar att hennes mamma har liknande besvär.
Hon har provat olika kostråd på moderns inrådan men tycker inte att det hjälper henne tillräckligt. Hon upplever sina besvär som väldigt handikappande.
Status AT Opåverkad, Buk: Mjuk, inga palpabla resistenser, mycket lätt diffus ömhet mitt i buken. PR Oöm, normalfärgad feces på handsken
A. Vilka ytterligare tre frågor ska du ställa för att se om Anna uppfyller Rom III‐kriterierna för IBS?

B. Vilka ytterligare tre anamnestiska uppgifter avseende alarmsymtom vill du kontrollera för att ta ställning till eventuell koloskopi?

A. 1) Förbättras efter defekation
2) Debut i samband med förändrad avföringsfrekvens
3) Debut i samband med förändrad avföringsform
B. - Synligt blod i avföring
- Feber
- nattliga alt. ständiga diarréer

--> LM-boken!

12

Fråga 12.
Matilda, 16 år, söker tillsammans med sin pappa på grund av att de misstänker att hon är allergisk. Matilda har huvudsakligen besvär på våren (april‐maj). Hon har använt receptfria tabletter som hjälpt en del, men inte helt.
Matilda går första året i gymnasiet, livsmedelstekniskt program och hon vill gärna bli bagare. På fritiden tränar hon fotboll. Hon röker inte. Familjen har en katt men inga andra husdjur.
A. Vilket allergen misstänker du i första hand utifrån Matildas anamnes?

B. Matilda vill nu veta vad besvären beror på och framför allt säkerställa att det inte
orsakas av katten Hur vill du utreda på vårdcentralen? Ge ett utredningsförslag.

Du utreder vilket bekräftar din misstanke om allergen och kan meddela att katten inte är orsak. Du ger råd och bestämmer dig för att komplettera den perorala behandlingen med lokalbehandling för nästäppa respektive ögonbesvär.
C. Vilka två läkemedel ordinerar du?

A. Björkpollen
B. Phadiotop
C. Natriumkromoglikat (Lomuldal), Nasonex

13

Fråga 13.
För ”särskilt högriskskydd” är ett av följande påståenden felaktigt:
A. Patienten ska förväntas få > 10 korta sjukperioder under en 12‐månaders period.
B. Patienten slipper karensdagar.
C. Arbetsgivaren får ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan.
D. Arbetslösa kan inte beviljas särskilt högriskskydd.

D. Arbetslösa kan INTE beviljas särskilt högriskskydd.

14

Fråga 14.
För sjuklön gäller ett av följande påståenden:
A. Från och med den femte sjukdagen krävs läkarintyg.
B. Arbetsgivaren har rätt att begära läkarintyg redan från första dagen i ett sjukfall om särskilda skäl föreligger.
C. Anställda får sjuklön från arbetsgivaren de första 8 dagarna av sjukperioden.
D. Endast sjukskrivning på 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % är möjlig under sjuklö‐
neperioden.

B. Arbetsgivaren har rätt att begära läkarintyg redan från första dagen i ett sjukfall om särskilda skäl föreligger.

15

Fråga 15.
Ulla, 52‐årig högstadielärare, har senaste terminen haft ovanligt stora klasser, ständigt ökande administrativa uppgifter, samt även fått hoppa in för sjukskriven kollega. Söker nu på vårdcentralen på grund av extrem trötthet och är förtvivlad, eftersom hon upplever att hon inte klarar av jobbet längre. Somatisk utredning utfaller ua. Du bedömer att det handlar om ett utmattningssyndrom och sjukskriver initialt 2 veckor.
A. Ange två symtom (förutom trötthet och somatiska besvär), som är mycket vanliga vid utmattningssyndrom

B. Nämn två livsstilsråd som kan påskynda patientens tillfrisknande.

C. Varför finns det oftast anledning att kontakta företagshälsovården vid fall av utmattningssyndrom? Nämn två skäl.

A. Koncentrationssvårigheter/minne, nedsatt stresstolerans
B. Sömnhygien, regelbunden motion (kost)
C. Arbetssituation - minska stressfaktor, ev. byta arbetsuppgifter, förhindra nya fall

16

Fråga 16.
Karin, 28 år, kommer med besvär i händer och underarmar. Hon arbetar med montering av bildetaljer, vid löpande band, och berättar att många av hennes arbetskamrater har liknande problem. Allt arbete utförs med händerna, inga verktyg används.
A. Nämn två arbetsrelaterade sjukdomstillstånd som du bör leta efter!

B. Nämn två riskfaktorer för sådana tillstånd, som du bör fråga efter.

A. Karpaltunnelsyndrom, armbågstendinit, kontaktallergi
B. Repetitiva rörelser, arbete med böjd handled, dålig skyddsutrustning

17

Fråga 17.
Per, 45 år, jobbar som anläggare. Hans arbetsuppgifter medför exponering för en lång rad vibrerande verktyg, bilmaskiner för att ta bort gammal betong, paddor för att packa och jämna ut marken innan gjutning och vibrostavar för att vibrera luft ur betongen vid gjutning. Han har sedan 4 år flera problem som han misstänker kan ha samband med detta.
A. Det finns två huvudtyper av vibrationsskada i händer, vilka?

B. Vilket statusfynd kan förväntas vara positivt vid din undersökning om han har båda dessa?

C. Nämn en medicin som kan lindra symtomen vid vibrationsskada.

A. Nervskada, kärlskada
B. Reynauds fenomen? - nedsatt sensibilitet
C. Kalciumantagonist - nifedipin

18

Fråga 18.
Kent, 58 år har nyligen fått diagnosen lindrig KOL. Han är rökare, har rökt 1 paket om dagen sedan 20 års ålder. Han arbetar som gruvarbetare och exponeras för kvartsdamm.
A. Kan Kent få tjänstbarhetsintyg för att få arbeta kvar i detta arbete?

B. Nämn två åtgärder som är viktiga att vidta för att minska risken för försämring.

A. Ja, eftersom det är inte kvartsen som gjort pat sjuk.
B. Sluta röka samt minska exponering.

19

Fråga 19.
Vilka tre påståenden om hälsoeffekter av vistelse i en inomhusmiljö med fukt/mögelskada är korrekta? (markera enbart dessa tre)
□ Slemhinne‐ och luftvägssymtom såväl som trötthet och huvudvärk är vanliga symtom.
□ Astma förekommer också ofta.
□ Positiva IgE antikroppar mot mögel är avgörande för diagnos.
□ Rökare har mindre risk än ickerökare att drabbas av besvär.
□ Det finns inga prover på patienten som specifikt kan påvisa att besvären orsa‐
kas av inomhusmiljön.
□ Symtomen förbättras eller försvinner i de allra flesta fall om fukt/mögelskadan
åtgärdats.
□ För att kunna konstatera en fukt/mögelskada i en byggnad krävs en mycket omfattande byggnadsteknisk utredning med bland annat analys av flyktiga ämnen.
□ Radonhalten ökar med fukthalten.
□ Om det finns en sådan skada drabbas alla som arbetar i lokalen av problem.

1. Slemhinne‐ och luftvägssymtom såväl som trötthet och huvudvärk är vanliga symtom.
2. Symtomen förbättras eller försvinner i de allra flesta fall om fukt/mögelskadan
åtgärdats.
3. Astma förekommer också ofta.

20

Fråga 20.
Det finns olika typer av andningsskydd för att minska användarens exponering för partiklar eller flyktiga ämnen. Skyddsfaktor är ett mått på skyddets ”effektivitet” och den andel av föroreningen som passerar genom skyddet.
Rangordna följande skydd i stigande skyddsgrad. ( ge det skydd med lägst skyddsfaktor siffran 1 och det med högst siffran 4).
Andningsskydd:
Pappersmask med filter P1
Halvmask med filter P3
Andningsapparat
Fläktassisterat andningsskydd


Rangordning. Sämst till bäst!
1. Pappersmask med filter P1
2. Halvmask med filter P3
3. Fläktassisterat andningsskydd
4. Andningsapparat (rökdykare m. gasflaskor)

21

Fråga 21.
Nämn ett typiskt tecken på svår akut blyförgiftning hos vuxna respektive ett tecken på sådan förgiftning hos barn.

Vuxen - blykolik, irritabilitet, huvud, symtom från nervsystemet
Barn - blyencefalopati, försämrad mental utveckling, beteendestörningar och inlärnings- och koncentrationssvårigheter

22

Fråga 22.
Kvicksilver förekommer i två helt olika former, som har olika effekter på vår hälsa. Vad heter de?

Oorganiskt (metalliskt kvicksilver) samt organiskt (metylkvicksilver).

23

Fråga 48.
Begreppet frailty eller skörhet på svenska används alltmer för att beskriva ett accele‐ rerat biologiskt eller patologiskt åldrande.
Ange två kriterier som ingår i begreppet ?

KOLLA UPP!
Viktnedgång, låg gripstyrka, lite energi, långsam gånghastighet, låg fysisk aktivitet
enl. Fried.et al.

24

Fråga 47.
På Din mottagning möter Du Lars, 79 år där utredning visar att han har en demens och nedsatt kognition. Anhöriga berättar nu att Lars av och till kör bil och även har en hagelbössa.
Du har ett samtal med Lars och informerar honom om det olämpliga i att han dels kör bil dels har ett jaktvapen. Du bestämmer dig för att anmäla detta.
Ange vilken/vilka instans/myndighet/er som Du vänder Dig till med anmälan rörande innehav av körkort och vapen

Trafikverket - körkort.
Polismyndigheten på orten där pat är folkbokförd.

25

Fråga 46.
’Number needed to treat’ är ett sätt att beskriva ett läkemedels effekt. Hur många patienter med demenssjukdom måste Du behandla med kolinesterashämmare för att uppnå märkbar förbättring hos en patient ? Ange ett svar
□5 □ 10 □ 20 □ 30 □ 40 □ 50

50 (NNT 42 för märkbar förbättring).

26

Fråga 45.
Vilken av följande gäller för Katz ADL index:
□ Katz C innebär beroende i fyra aktiviteter
□ Katz ADL index omfattar tio aktiviteter
□ Katz A innebär oberoende i alla aktiviteter
□ I Katz ADL index ingår aktiviteten ”att laga mat”
□ I Katz ADL index ingår aktiviteten ”att sköta ekonomin”

□ Katz A innebär oberoende i alla aktiviteter

27

Fråga 44.
Ange de två vanligaste symptomen hos äldre i befolkningen:
□ Yrsel
□ Kronisk smärta
□ Förstoppning
□ Minnesproblem
□ Sömnbesvär □ Nedstämdhet

Kronisk smärta, sömnbesvär

28

Fråga 43.
Du behandlar Åke med antidepressiv behandling och hans symtom klingar av. Anhö‐ riga undrar om Åke har nedsatt kognition.
Ange tre funktioner som ingår i begreppet kognition

Tänkande, perception, uppmärksamhet, minne och språk. Även exekutiv kontroll!

29

Fråga 42.
Åke, 86 år, kommer som ett nybesök till din geriatriska mottagning. Han har sedan flera veckor haft dålig aptit, inget smakar längre, och han har gått ner i vikt. Dessutom har han tappat livslusten, blivit allt tröttare och isolerat sig alltmer. Han klagar över värk i axlar, särskilt om morgnarna, och att inget hjälper mot hans förstoppning. När du ställer frågor kring hans tidigare liv, om han lever ensam eller tillsammans med någon, avbryter han samtalet och blir märkbart irriterad. Vid undersökningen noterar Du att hans kläder är smutsiga och illaluktande.
Du misstänker depression, men vill komplettera med fler frågor.
A. Nämn ytterligare tre symtom, som du bör fråga Åke om, för att ställa diagnosen depression enligt de diagnostiska kriterierna i DSM‐IV!

Åke skulle kunna ha en avvikande bild av depression.
B. Nämn tre tecken i Åkes anamnes, som ses vid atypisk depression hos äldre!

A. Suicidtankar
Förändrade sömnvanor
Nedstämdhet
B. Socialt tillbakadragande, irritabilitet, kroppsliga klagomål, nedsatt förmåga till personlig skötsel.

30

Fråga 41.
Frågan kommer upp om Flora på äldreboendet har en demenssjukdom. Du bestämmer Dig för att göra en basal demensutredning.
Nämn sex olika åtgärder som bör ingå i en basal demensutredning enligt Socialstyrelsens rekommendationer ?

1. Anamnes
2. Anhöriganamnes
3. Status fys+psyk.
4. Kognitiva test (MMT + klocktest)
5. CT
6. Blodprover - Ca, homocystein, TSH, t4
7. ADL-bedömning
8. Neuroborrelios, HIV, neurosyfilis

31

Fråga 40.
Du möter Flora 92 år som har varit på ett äldreboende flera år. Hon har varit sängliggande stor del av dagen senaste veckorna. Hon har nu utvecklat ett sår över sacrum, som mäter 4x6 cm med rodnade och delvis svarta kanter, penetrerar fascian. Hon har blöja pga inkontinens och enligt personalens bedömning får hon 13 poäng på Nortonskalan, BMI 18.
A. Nämn tre behandlingsprinciper för lokalbehandling av såret

B. Vilka tre kompletterande behandlingsåtgärder utöver lokalbehandling av trycksåret föreslår du.

C. Var går poänggränsen för ökad trycksårsrisk enligt Nortonskalan?

A. Skydda läkande vävnad, omgivning torr, revidera kanter, vätskebalans i såret, rengör sår
B. Tryckavlastande madrass, KAD, vätskebalans, vändschema, mobilisera
C. Mindre än eller lika med 20 poäng ökad risk.

(Ger.fall 5)

32

Fråga 39.
På öppenvårdsmottagningen möter Du Albertina, 82 år med besvärande trängnings och ansträngningsinkontinens. Hon har inkontinens vid hosta och lätt ansträngning och undviker att gå ut längre stunder på dagen. Besvär enstaka gånger nattetid. Du har tidigare utrett och undersökt henne och urinodling var negativ. Rutinprover som elektrolyter, glukos och kreatinin var normala och miktionslista visade blandinkontinens. Urografi och cystoskopi ua, inga avflödeshinder. Känd hjärtkärlsjukdom, uppegående och bor i lägenhet. Aktuell medicinering: Enalapril 10 mg 1x2, Furosemid 40 mg x 1, Metoprolol 50 mg 1x2, Zopiklon 5 mg tn.
A. Ange tre icke‐farmakologiska åtgärder som Du kan överväga för hennes inkontinens

B. Ange två olika farmakologiska möjligheter som Du kan överväga för hennes inkontinens

C. Patienten frågar om möjlighet att få kvarkateter (KAD). Vad är indikationen för KAD?

A. Bäckenbottenträning, TVT, minska ev. högt vätskeintag, inte dricka kaffe/te/alkohol, inkontinensskydd
B. Vaginal östrogenbehandling, antikolinerg
(torra slemhinnor, förvirring) medicinering (Toviaz el. Detrusiol, 2:a hand Betmiga), justera ev. diuretika
C. Urinretention

33

Fråga 38.
Normalt kan endast misstänkt gärningsman tvingas till undersökning mot sin vilja. I vissa fall kan man dock tvinga en målsägande till en viss provtagning. Vilken?

Salivprov för DNA-analys.
(Rättegångsbalk. kap 28, § 12B)

34

Fråga 37.
En person berövar sig själv livet genom att hänga sig inomhus. Vilken fysiologisk på‐ verkan är det som nästan undantagslöst är primärt dödande och vad ligger bakom denna?

Cirkulationsstörning i hjärnan till följd av kraftig stas då halskärlen komprimeras.

35

Fråga 36.
Då man som läkare kallas till ett förmodat dödsfall är det fem olika åtgärder, klinisk obduktion undantagen), som måste genomföras eller åtminstone övervägas. Nämn fyra av dessa.

1. Fastställa död
2. US kropp, överväga Polisanmälan
3. Skriva dödsbevis
4. Dödsorsaksintyg
5. Underrätta anhöriga (kan äv. utföras av verksamhetschef, hemtjänst, präst, polis)
6. Explosiva implantat

36

Fråga 35.
Alla dokument som hanteras på en myndighet är inte ”allmän handlingar” utan det krävs aktiva åtgärder eller hantering av något slag för att dokumentet skall uppnå denna rättsligt väsentliga status.
Nämn två olika sätt på vilket detta kan ske.

1. Myndighet arkiverar handling
2. Inkommen handling till myndighet

Därom tvistar de lärda!

37

Fråga 34.
Nämn två egenskaper hos ett hudsår i huvudsvålen som visar att det förorsakats av trubbigt våld!

1. Krossår
2. Blåmärke
Hudavskrapning,
Skalperingsskada

38

Fråga 33.
På den akutklinik där Du arbetar har en kvinna kommit in med traumatiska cerebrala skador som inger misstanke om att hon blivit misshandlad. En polisinspektör uppsöker Dig på avdelningen och överlämnar en skriftlig begäran till Dig om att genomföra en rättsmedicinsk kroppsundersökning för att dokumentera skadorna. Kvinnan betraktas som målsägande. Polisen åberopar särskilda skäl enligt ”Lag om rättsintyg i anledning av brott” eftersom Du varit den som primärt såg skadorna. Eftersom hon är medvetslös föreligger det ett väsentligt formellt hinder för att Du skall kunna genomföra undersökningen. Vilket?

Information kan ej ges, enligt lagen om rättsintyg § 6.

39

Fråga 32.
Vart vänder sig en patient för att få ett beslut om att radera uppgifter i sin patientjournal som hon/han anser vara felaktiga.

IVO - PDL. 8 kap. § 4

40

Fråga 31.
Vilken typ av intrakraniell hinnblödning uppkommer vanligast vid kraftigt våld frami‐ från mot pannan eller bakifrån mot bakhuvudet och som bringar huvudet i kraftig rotation och varifrån utgår blödningen?

Subdural blödning från bryggvenerna.

41

Fråga 30.
Nämn fyra grupper av dödsfall bortsett från fall av uppenbart mord, självmord, olycka eller myndighetsrelaterad död som Du måste polisanmäla då Du har blivit tillkallad för att konstatera dödsfall och polisen ännu ej har blivit kontaktad.

1. Förruttnat lik
2. Oidentifierat lik
3. Missbrukare
4. Helt oväntade dödsfall v.g. barn och vuxna.
5. Misstänks ha samband med fel el. försummelse inom HSV.

42

Fråga 29.
Enligt Patientsäkerhetslagen 6 kap. är Du skyldig att anmäla om Du, i din yrkesutövning som läkare, anser att ett fel har blivit begånget i vården så att en patient skadats eller riskerat att bli skadad. Till vilken organisation/nivå inom sjukvården skall anmälan ske ?

Personal till vårdgivaren vanligen verksamhetschefen.

43

Fråga 28.
Vilken är den vanligaste dödsorsaken då någon avlidit i samband med brand förorsakad av sängrökning ?

Koloxidförgiftning.

44

Fråga 27.
Fyra villkor måste vara uppfyllda för att kunna tillvarata organ eller organdelar från en avliden för transplantationsändamål om man inte känner den avlidens uppfattning i frågan. Nämn minst två av dessa villkor.

- Anhörig underrättas
- Anhörig ska ha skälig betänketid
- Någon som stått pat nära motsätter sig ej beslut.
- Särskilda skäl (religion t.ex.)

45

Fråga 26.
Det förekommer dödsfall i större fartygs kättingboxar eller i torrlagda brunnar som beror på ren O2‐brist i andningsluften. Kan något specifikt fynd göras på en död kropp vid sådana dödsfall.

Nej.

46

Fråga 25.
Ett barn kan beredas tvångsvård enligt ”Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga” av två helt olika anledningar. Vilka ?

1. Den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för risk
2. Omsorgssvikt, fys/psyk. misshandel av föräldrar

47

Fråga 24.
Nämn minst två faktorer som talar för att en patients uppvisade stick‐ och skärsår tillfogats av annan person och inte av henne/honom själv.

Genom kläder, oregelbundna sår, oregelbundet djup, på otillgängliga lokalisationer, avsaknad av kniv, avsaknad av provsnitt, avvärjelseskador (underarmar,ben), även på känsliga ställern

Självtillfogade: Parallella sår, ytligt, för personen lätt åtkomliga ställen, ej på känsliga ställen (läppar osv.),

48

Fråga 23.
Vem får närvara som vittne vid tvångsundersökning av kvinna enligt Rätte‐ gångsbalken 28 kap 13§. Nämn minst två kategorier.

Läkare, leg. sjuksköterska, kvinna.